Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Islam en ethiek in de gezondheidszorg.
Authors: ---
ISBN: 9074792049 Year: 1993 Publisher: Den Haag Oase,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Islam en ethiek in de gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9789074792042 Year: 1993 Publisher: Den Haag uitgeverij Oase

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek heeft twee kenmerkende aspecten: enerzijds geeft het een beschrijving van islamitische opvattingen over ethiek en gezondheid(szorg), anderzijds is het tevens een verdediging daarvan. De standpunten worden toegelicht d.m.v. passages uit de Koran en andere gezaghebbende geschriften. Hier en daar wordt nogal wat rancune zichtbaar over vermeende onwil en onkunde bij niet-islamieten. Een ethiek in eigenlijke zin kan men dit boek niet noemen, omdat nergens op voet van gelijkheid wordt gediscussieerd met andere ethische stelsels; evenmin wordt systematisch nagedacht over het karakter en de eventuele grenzen van pluriformiteit in onze samenleving. Het boek wil eerder informeren en verdedigen dan in dialoog treden. Met inachtneming van die beperking valt er zeker wat uit te leren. Een laatste woord is het niet, ook niet van islamitische zijde.


Book
Islam, liefde en seksualiteit
Author:
ISBN: 9054600314 Year: 2003 Publisher: Amsterdam Bulaaq

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Geloof en goede werken : het dagelijks leven van de Moslims.
Author:
ISBN: 9070825023 Year: 1983 Publisher: Den Haag : Het laatste kwartier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Onderwijs, opvoeding en mensenrechten
Author:
ISBN: 9054601256 Year: 2005 Publisher: Amsterdam Bulaaq


Book
Lezen in de Koran : voor cursus voor pastores "Ontmoetingen met moslims", februari - mei 1998, 's-Hertogenbosch.
Author:
Year: 1998 Publisher: s.l. Missiologisch instituut,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Islamitische gezondheidsethiek.
Author:
Year: 1999 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De islam heeft, evenmin als andere levensbeschouwingen, kant-en-klare antwoorden op de actuele ethische kwesties in de gezondheidszorg. In de openbare bezinning en discussies in de media heeft de moslimgemeenschap een zekere achterstand. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van het moslimdenken over gezondheidsethiek. Dat is innig verbonden met de religie. Ethische discussies worden dan ook sterk gekleurd door interpretaties van de Koran. Aan de orde komen onder meer de godsdienstige bronnen van ethiek, de voornaamste medisch-ethische code voor de islam, een beschouwing van de vier basisprincipes van de gezondheidsethiek, en een aantal concrete ethische kwesties, zoals orgaandonatie, staken van behandeling en abortus.

Keywords

313 --- ethiek (gez) --- islam (gez) --- Deeltitel


Book
Kom tot het gebed : een korte inleiding tot de praktijk van de Islam
Author:
ISBN: 9070825015 Publisher: Den Haag Het laatste kwartier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Geloof en goede werken: het dagelijks leven van de moslims
Author:
Year: 1983 Publisher: Den Haag Het Laatste Kwartier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Islam


Book
Valt er nog wat te lachen met die moslims
Author:
ISBN: 9789054601432 Year: 2007 Publisher: Amsterdam Bulaaq

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Islam

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by