Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Academisch schrijven : een praktische gids
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789033497919 9033497913 Year: 2014 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een 'wetenschappelijke manier' schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tegemoet komen aan de steeds terugkerende vraag van veel studenten naar een concrete en praktische handleiding om beter academisch te leren schrijven. Het boek is volledig op de praktijk gericht, met authentieke voorbeelden en relevante oefeningen. Vooral de meest voorkomende fouten en problemen worden uitgebreid toegelicht en becommentarieerd. Onder meer de formulering van de onderzoeksvraag, de beschrijving van materiaal en methode, de wetenschappelijke stijl in al zijn aspecten komen uitgebreid aan bod. De handige tips en oefeningen met oplossing maken het boek geschikt als zelfstudiemateriaal of als leerboek in een lessituatie. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit verschillende vakdomeinen, van sociologie over politieke wetenschappen, lingustiek,biochemie en biotechnologie. In dit boek geven twee docenten aan de KU Leuven tal van tips voor het schrijven van een goede wetenschappelijke tekst. Daarmee komen ze tegemoet aan de vraag van veel studenten naar een concrete en praktische handleiding om het academische schrijven beter te leren beheersen. Na een overzicht van de basisprincipes van een wetenschappelijke tekst, bespreken de auteurs de macro- en de microstructuur en schetsen ze kort de inhoud van de tekst (van inleiding tot voetnoten). Een meerwaarde van dit boek is het hoofdstuk waarin besproken wordt welke schrijfstijl een tekst nu precies 'wetenschappelijk' maakt. Het toont onder meer hoe je moet vermijden dat een tekst te persoonlijk of verhalend is, hoe je kunt waken over de neutrale toon, op welke manier je te letterlijke vertalingen uit de weg kan gaan. Bij dat alles krijg je tips, oefeningen en voorbeelden van zowel goede als slechte teksten.


Book
Academisch schrijven : een praktische gids.
Authors: --- ---
ISBN: 9789033481062 Year: 2010 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een 'wetenschappelijke manier' schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tegemoet komen aan de steeds terugkerende vraag van veel studenten naar een concrete en praktische handleiding om beter academisch te leren schrijven. Het boek is volledig op de praktijk gericht, met authentieke voorbeelden en relevante oefeningen. Vooral de meest voorkomende fouten en problemen worden uitgebreid toegelicht en becommentarieerd. Onder meer de formulering van de onderzoeksvraag, de beschrijving van materiaal en methode, de wetenschappelijke stijl in al zijn aspecten komen uitgebreid aan bod. De handige tips en oefeningen met oplossing maken het boek geschikt als zelfstudiemateriaal of als leerboek in een lessituatie. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit verschillende vakdomeinen, van sociologie over politieke wetenschappen, linguïstiek, biochemie en biotechnologie. (Bron: covertekst)

Keywords

Eindwerken. --- Academisch Nederlands. --- Nederlandse taal --- Wetenschappelijke teksten --- Schrijfvaardigheid. --- Stijl. --- Nederlandse taal. --- schrijfvaardigheid --- Science --- Stilistics --- Scripties --- schriftelijke communicatie --- 800.6 --- 655 --- 303 --- #SBIB:303H0 --- #SBIB:309H519 --- Academic collection --- 808 --- Scripties ; thesissen ; handleidingen ; gidsen --- Taal ; het schrijven --- Wetenschappelijk schrijven ; papers ; scripties ; essays --- 001.81 --- rapporteren --- stilistiek (stijlleer) --- wetenschappelijk onderzoek --- 844.6 --- Nederlands 844.6 --- Nederlands --- Rapporteren --- Schriftelijke communicatie --- Schrijven --- Stilistiek --- Wetenschappelijk onderzoek --- academisch rapporteren --- 001.818 --- Wetenschappelijke tekst : schrijven --- E110048.jpg --- 303 Methoden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek --- Methoden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek --- 800.6 Taalzuiverheid. Taalbeheersing --- Taalzuiverheid. Taalbeheersing --- 007.2 --- Grafische industrie. Drukkerij. Uitgeverij. Boekhandel-- algemeen --- Methoden in de sociale wetenschappen: algemeen --- Praktische handleidingen i.v.m. schrijven en spreken --- Taalwetenschappen ; het maken van scripties, thesissen, handleidingen, gidsen --- techniek van de wetenschappelijke arbeid --- Taalgebruik - Taalbeheersing - Taalzuivering --- (zie ook: Schrijfvaardigheid) --- * 844.6 --- taalgebruik --- eindwerken --- scripties --- schrijven --- masterproeven --- schrijftechnieken --- Taalzuiverheid --- Taalbeheersing --- Schrijftechnieken --- Professionalisering --- Professionele communicatie --- 001.818 Rapporteren. Onderzoeksrapporten --- Rapporteren. Onderzoeksrapporten --- Nederlands - taalgebruik, taalbeheersing, taalzuivering, correctie van verkeerd woordgebruik, informatie over synoniemen --- Technical writing --- Handbooks, manuals, etc. --- Taaladvies --- Taalgebruik


Book
Academisch schrijven : een praktische gids
Authors: ---
ISBN: 9789033470998 Year: 2008 Publisher: Leuven ; Den Haag : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een 'wetenschappelijke manier' schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tegemoet komen aan de steeds terugkerende vraag van veel studenten naar een concrete en praktische handleiding om beter academisch te leren schrijven. Het boek is volledig op de praktijk gericht, met authentieke voorbeelden en relevante oefeningen. Vooral de meest voorkomende fouten en problemen worden uitgebreid toegelicht en becommentarieerd. Onder meer de formulering van de onderzoeksvraag, de beschrijving van materiaal en methode, de wetenschappelijke stijl in al zijn aspecten komen uitgebreid aan bod. De handige tips en oefeningen met oplossing maken het boek geschikt als zelfstudiemateriaal of als leerboek in een lessituatie. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit verschillende vakdomeinen, van sociologie over politieke wetenschappen, linguïstiek, biochemie en biotechnologie. (Bron: covertekst)

Keywords

Academisch Nederlands. --- Eindwerken. --- Nederlandse taal --- Scripties. --- Thesissen. --- Wetenschappelijke teksten --- Schrijfvaardigheid. --- Stijl. --- Nederlandse taal. --- Linguistics --- School management --- Teaching --- theses --- Science --- eindwerken schrijven --- schrijfvaardigheid --- Didactics of higher education --- Stilistics --- 800.6 --- 655 --- 001.818 --- #SBIB:303H0 --- #SBIB:309H519 --- Academic collection --- 001 --- 001.8 --- 003 --- 007 --- 808 --- Scripties ; thesissen ; handleidingen ; gidsen --- Taal ; het schrijven --- onderzoek --- papers --- scripties --- verhandelingen --- 800.51 --- Nederlands, rapporteren --- 844.4 --- portfolio (ler) --- rapporteren --- academisch rapporteren --- communicatie, schriftelijk --- E090403.jpg --- Scripties --- schriftelijke communicatie --- 001.818 Rapporteren. Onderzoeksrapporten --- Rapporteren. Onderzoeksrapporten --- 800.6 Taalzuiverheid. Taalbeheersing --- Taalzuiverheid. Taalbeheersing --- Grafische industrie. Drukkerij. Uitgeverij. Boekhandel-- algemeen --- Methoden in de sociale wetenschappen: algemeen --- Praktische handleidingen i.v.m. schrijven en spreken --- Wetenschappelijk onderzoek --- Wetenschappelijk werk --- Onderzoeksmethodologie --- Schrijven --- Communicatie --- Taalwetenschappen ; het maken van scripties, thesissen, handleidingen, gidsen --- 007.2 --- Technical writing --- Handbooks, manuals, etc. --- departement Algemeen 08 --- wetenschappelijk werk --- schriftelijke vaardigheden --- paper --- Schriftelijke communicatie --- Taaladvies --- Taalgebruik


Book
Academisch schrijven : een praktische gids
Authors: --- ---
Publisher: 9789033497919 9789033497919 9789033497919 9789033497919 9789033497919 9789033497919 9789033497919 9789033497919 9789033497919 9789033497919 9789033497919

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

steeds terugkerende vraag van veel studenten naar een concrete en praktische handleiding om beter wetenschappelijk te leren schrijven.Het boek is volledig op de praktijk gericht, met authentieke voorbeelden en relevante oefeningen. Vooral de meest voorkomende fouten en problemen worden uitgebreid toegelicht en becommentarieerd. Onder meer de formulering van de onderzoeksvraag, de beschrijving van materiaal en methode en de wetenschappelijke stijl in al zijn aspecten komen uitgebreid aan bod.De handige tips en oefeningen met oplossing maken het boek geschikt als zelfstudiemateriaal of als leerboek in een lessituatie. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit verschillende vakdomeinen, van sociologie over politieke wetenschappen, geschiedenis, linguïstiek, bedrijfscommunicatie en culturele studies, biochemie en biotechnologie.

Keywords


Book
Academisch schrijven : een praktische gids

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Academisch schrijven : een praktische gids

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Academisch schrijven : een praktische gids

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 7 of 7
Sort by