Narrow your search
Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
Academisch schrijven : een praktische gids
Authors: --- ---
ISBN: 9789033497919 9033497913 Year: 2014 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een wetenschappelijke manier schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tegemoetkomen aan de steeds terugkerende vraag van veel studenten naar een concrete en praktische handleiding om beter wetenschappelijk te leren schrijven.Het boek is volledig op de praktijk gericht, met authentieke voorbeelden en relevante oefeningen. Vooral de meest voorkomende fouten en problemen worden uitgebreid toegelicht en becommentarieerd. Onder meer de formulering van de onderzoeksvraag, de beschrijving van materiaal en methode en de wetenschappelijke stijl in al zijn aspecten komen uitgebreid aan bod.De handige tips en oefeningen met oplossing maken het boek geschikt als zelfstudiemateriaal of als leerboek in een lessituatie. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit verschillende vakdomeinen, van sociologie over politieke wetenschappen, geschiedenis, linguïstiek, bedrijfscommunicatie en culturele studies, biochemie en biotechnologie.


Book
Academisch schrijven : een praktische gids
Authors: ---
ISBN: 9789033470998 9033470993 Year: 2008 Publisher: Leuven/Den Haag Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een "wetenschappelijke manier" schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tegemoet komen aan de steeds terugkerende vraag van veel studenten naar een concrete en praktische handleiding om beter academisch te leren schrijven. Het boek is volledig op de praktijk gericht, met authentieke voorbeelden en relevante oefeningen. Vooral de meest voorkomende fouten en problemen worden uitgebreid toegelicht en becommentarieerd. Onder meer de formulering van de onderzoeksvraag, de beschrijving van materiaal en methode, de wetenschappelijke stijl in al zijn aspecten komen uitgebreid aan bod. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit verschillende vakdomeinen, van sociologie over politieke wetenschappen, linguïstiek, biochemie en biotechnologie

Keywords

Academisch Nederlands. --- Eindwerken. --- Nederlandse taal --- Scripties. --- Thesissen. --- Wetenschappelijke teksten --- Schrijfvaardigheid. --- Stijl. --- Nederlandse taal. --- Linguistics --- School management --- Teaching --- theses --- Science --- eindwerken schrijven --- schrijfvaardigheid --- Didactics of higher education --- Stilistics --- 800.6 --- 655 --- 001.818 --- #SBIB:303H0 --- #SBIB:309H519 --- Academic collection --- 001 --- 001.8 --- 003 --- 007 --- 808 --- Scripties ; thesissen ; handleidingen ; gidsen --- Taal ; het schrijven --- onderzoek --- papers --- scripties --- verhandelingen --- 800.51 --- Nederlands, rapporteren --- 844.4 --- portfolio (ler) --- rapporteren --- academisch rapporteren --- communicatie, schriftelijk --- E090403.jpg --- Scripties --- schriftelijke communicatie --- 001.818 Rapporteren. Onderzoeksrapporten --- Rapporteren. Onderzoeksrapporten --- 800.6 Taalzuiverheid. Taalbeheersing --- Taalzuiverheid. Taalbeheersing --- Grafische industrie. Drukkerij. Uitgeverij. Boekhandel-- algemeen --- Methoden in de sociale wetenschappen: algemeen --- Praktische handleidingen i.v.m. schrijven en spreken --- Wetenschappelijk onderzoek --- Wetenschappelijk werk --- Onderzoeksmethodologie --- Schrijven --- Communicatie --- Taalwetenschappen ; het maken van scripties, thesissen, handleidingen, gidsen --- 007.2 --- Technical writing --- Handbooks, manuals, etc. --- departement Algemeen 08 --- wetenschappelijk werk --- schriftelijke vaardigheden --- paper --- Schriftelijke communicatie --- Taaladvies --- Taalgebruik --- Scriptie --- Writers' workshops. --- Dutch language --- Study and teaching.


Book
Academisch schrijven : een praktische gids
Authors: ---
ISBN: 9789033481062 9033481065 Year: 2010 Publisher: Leuven/Den Haag Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie hogere studies aanvat, moet vroeg of laat op een "wetenschappelijke manier" schrijven. In scripties, bachelorpapers en masterproeven wordt van de student verwacht dat hij de kunst van het academisch schrijven beheerst. Dit boek wil tegemoet komen aan de steeds terugkerende vraag van veel studenten naar een concrete en praktische handleiding om beter academisch te leren schrijven. Het boek is volledig op de praktijk gericht, met authentieke voorbeelden en relevante oefeningen. Vooral de meest voorkomende fouten en problemen worden uitgebreid toegelicht en becommentarieerd. Onder meer de formulering van de onderzoeksvraag, de beschrijving van materiaal en methode, de wetenschappelijke stijl in al zijn aspecten komen uitgebreid aan bod. De voorbeelden en oefeningen zijn afkomstig uit verschillende vakdomeinen, van sociologie over politieke wetenschappen, linguïstiek, biochemie en biotechnologie

Keywords

Eindwerken. --- Academisch Nederlands. --- Nederlandse taal --- Wetenschappelijke teksten --- Schrijfvaardigheid. --- Stijl. --- Nederlandse taal. --- schrijfvaardigheid --- Science --- Stilistics --- Scripties --- schriftelijke communicatie --- 800.6 --- 655 --- 303 --- #SBIB:303H0 --- #SBIB:309H519 --- Academic collection --- 808 --- Scripties ; thesissen ; handleidingen ; gidsen --- Taal ; het schrijven --- Wetenschappelijk schrijven ; papers ; scripties ; essays --- 001.81 --- rapporteren --- stilistiek (stijlleer) --- wetenschappelijk onderzoek --- 844.6 --- Nederlands 844.6 --- Nederlands --- Rapporteren --- Schriftelijke communicatie --- Schrijven --- Stilistiek --- Wetenschappelijk onderzoek --- academisch rapporteren --- 001.818 --- Wetenschappelijke tekst : schrijven --- E110048.jpg --- 303 Methoden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek --- Methoden bij sociaalwetenschappelijk onderzoek --- 800.6 Taalzuiverheid. Taalbeheersing --- Taalzuiverheid. Taalbeheersing --- 007.2 --- Grafische industrie. Drukkerij. Uitgeverij. Boekhandel-- algemeen --- Methoden in de sociale wetenschappen: algemeen --- Praktische handleidingen i.v.m. schrijven en spreken --- Taalwetenschappen ; het maken van scripties, thesissen, handleidingen, gidsen --- techniek van de wetenschappelijke arbeid --- Taalgebruik - Taalbeheersing - Taalzuivering --- (zie ook: Schrijfvaardigheid) --- * 844.6 --- taalgebruik --- eindwerken --- scripties --- schrijven --- masterproeven --- schrijftechnieken --- Taalzuiverheid --- Taalbeheersing --- Schrijftechnieken --- Professionalisering --- Professionele communicatie --- 001.818 Rapporteren. Onderzoeksrapporten --- Rapporteren. Onderzoeksrapporten --- Nederlands - taalgebruik, taalbeheersing, taalzuivering, correctie van verkeerd woordgebruik, informatie over synoniemen --- Technical writing --- Handbooks, manuals, etc. --- Taaladvies --- Taalgebruik --- Academic writing --- Academic writing. --- English language --- Science. --- Stilistics. --- schrijfvaardigheid. --- Study and teaching (Higher). --- Rhetoric --- Scriptie


Book
Beter academisch communiceren : een praktische gids voor het hoger onderwijs
Authors: --- ---
ISBN: 9789038226569 Year: 2016 Volume: *55 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe schrijf je een academisch artikel, rapport of onderzoeksvoorstel? Wat houdt visueel, digitaal of online communiceren precies in ?Beter academisch communiceren biedt een waaier aan essentiële tips om te publiceren en te presenteren op wetenschappelijk niveau. De auteurs doorlopen met jou stap voor stap, van concept tot feedback, hoe je je prestaties het best kan communiceren.Dit boek reikt doeltreffende presentatietechnieken aan voor alle studenten in het hoger onderwijs. Het is eveneens bruikbaar in de beroepspraktijk of in communicatieworkshops.Bron : http://www.academiapress.be


Book
Beter communiceren : een praktische gids voor academische en professionele communicatie
Authors: --- ---
ISBN: 9789401458412 Year: 2019 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de tweede, volledig herwerkte editie van Beter communiceren geven de auteurs essentiële tips om te publiceren en te presenteren op wetenschappelijk en professioneel niveau. Ze doorlopen met jou stap voor stap, van concept tot feedback, hoe je je prestaties het best kan communiceren. Het boek biedt doeltreffende communicatietechnieken aan voor alle studenten in het hoger onderwijs, maar is ook bruikbaar in de beroepspraktijk of in communicatieworkshops.Bron : http://www.standaardboekhandel.be

Listing 1 - 5 of 5
Sort by