Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
The Chinese Christology of T.C. Chao
Author:
ISBN: 9789004322394 9789004322417 Year: 2017 Publisher: Leiden Brill

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
The Chinese Christology of T.C. Chao
Author:
ISBN: 9004322418 Year: 2017 Publisher: Leiden, [Netherlands] ; Boston, [Massachusetts] : Brill,


Book
Theosis, Sino-Christian theology and the second Chinese enlightenment : heaven and humanity in unity.
Authors: --- ---
ISBN: 9781137312617 Year: 2013 Publisher: New York Palgrave Macmillan,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

S13B/0460 --- China: Christianity--Chinese theology --- Acculturation --- Christianity and culture --- Contextualization (Christian theology) --- Culture and Christianity --- Inculturation (Christian theology) --- Indigenization (Christian theology) --- Culture --- Culture contact --- Development education --- Civilization --- Ethnology --- Assimilation (Sociology) --- Cultural fusion --- Nee, Watchman. --- Ting, K. H. --- Zhao, Zichen, --- Chao, Tzu-chʻen, --- Chao, T. C., --- 赵紫宸, --- 趙紫宸, --- Ding, Guang-xun --- Ding, Guangxun --- Ting, K. H., --- Ting, Kuang-hsün --- 丁光訓 --- 丁光训 --- Nee, To-sheng --- Nee, Duo-sheng --- Nee, Shu-Tsu --- Ni, Tʻo-sheng --- Ni, Shu-tsu --- Ni, Tuosheng --- 倪柝聲 --- China --- Cina --- Kinë --- Cathay --- Chinese National Government --- Chung-kuo kuo min cheng fu --- Republic of China (1912-1949) --- Kuo min cheng fu (China : 1912-1949) --- Chung-hua min kuo (1912-1949) --- Kina (China) --- National Government (1912-1949) --- China (Republic : 1912-1949) --- People's Republic of China --- Chinese People's Republic --- Chung-hua jen min kung ho kuo --- Central People's Government of Communist China --- Chung yang jen min cheng fu --- Chung-hua chung yang jen min kung ho kuo --- Central Government of the People's Republic of China --- Zhonghua Renmin Gongheguo --- Zhong hua ren min gong he guo --- Kitaĭskai︠a︡ Narodnai︠a︡ Respublika --- Činská lidová republika --- RRT --- Republik Rakjat Tiongkok --- KNR --- Kytaĭsʹka Narodna Respublika --- Jumhūriyat al-Ṣīn al-Shaʻbīyah --- RRC --- Kitaĭ --- Kínai Népköztársaság --- Chūka Jinmin Kyōwakoku --- Erets Sin --- Sin --- Sāthāranarat Prachāchon Čhīn --- P.R. China --- PR China --- Chung-kuo --- Zhongguo --- Zhonghuaminguo (1912-1949) --- Zhong guo --- Chine --- République Populaire de Chine --- República Popular China --- Catay --- VR China --- VRChina --- 中國 --- 中国 --- 中华人民共和国 --- Jhongguó --- Bu̇gu̇de Nayiramdaxu Dundadu Arad Ulus --- Bu̇gu̇de Nayiramdaqu Dumdadu Arad Ulus --- Bu̇gd Naĭramdakh Dundad Ard Uls --- Khi︠a︡tad --- Kitad --- Dumdadu Ulus --- Dumdad Uls --- Думдад Улс --- Kitajska --- China (Republic : 1949- ) --- Church history

Listing 1 - 3 of 3
Sort by