Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by
Principles and practice of research in midwifery
Authors: ---
ISBN: 0702024252 Year: 2000 Publisher: Edinburgh Bailliere Tindall

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handboek gezondheidszorgonderzoek
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789031348961 Year: 2007 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum


Book
Wetenschappelijk denken : een inleiding voor de medische en biomedische wetenschappen.
Author:
ISBN: 9789033462696 Year: 2007 Publisher: Leuven Acco,


Book
Vakliteratuur onder de loep : een praktische handleiding om wetenschappelijke literatuur kritisch te beoordelen.
Authors: ---
ISBN: 9789031371389 Year: 2009 Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum,


Book
Statistiek met Excel.
Author:
ISBN: 9789045521688 Year: 2007 Publisher: Antwerpen De Boeck


Book
Op wetenschappelijke evidentie gebaseerde zorg : Van theorie naar praktijk : een tweevoudige strategie.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9038205236 Year: 2003 Volume: *26 Publisher: Gent Academia Press,


Book
De verpleegkundige op onderzoek : verplegingswetenschappelijk onderzoek voor het verpleegkundig beroepsonderwijs
Authors: ---
ISBN: 9023835123 Year: 1997 Publisher: Utrecht ThiemeMeulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Wetenschap en verplegingswetenschap2. Het onderzoeksproces3. Kwalitatief onderzoek4. De vraagstelling5. Onderzoekstypen en onderzoeksdesign6. Het verzamelen van data7. Betrouwbaarheid en validiteit8. Steekproeftrekking9. Data-analyse10. Interpretatie en presentatie van resultaten


Book
Meten in de praktijk : stappenplan voor het gebruik van meetinstrumenten in de gezondheidszorg.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789031365579 9789031350742 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Meten is weten, ook in de gezondheidszorg. Door het gebruik van meetinstrumenten wordt veel nuttige informatie over het functioneren van de patiênt inzichtelijk. Door meten worden zaken uitvergroot en verhelderd. De zorgverlener heeft hier veel profijt van, zowel bij het inschatten van een diagnose, voorspellen van het beloop van het herstel, als evalueren van een therapie.

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by