Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Jezus ?
Author:
Year: 2000 Publisher: S.l. KTRC,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

242.7


Book
Maria wie is deze vrouw? : een handreiking voor de catechese.
Publisher: Hasselt PIC,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Van een vroom boekje op magistraatsbevel verminkt : een historico-bibliographische schets

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

248.2 --- 242.7 --- 684.81


Book
Maria, moeder van Jezus : een gezinsboek rond geloofsopvoeding.
Authors: ---
Publisher: Brussel Gezinspastoraal,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het verhaal van Maria die ons hart laat zingen
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 902090860X Year: 1980 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Jeugdboekengids 1980, p.151


Book
Maria, moeder van de Heer
Authors: ---
ISBN: 9025941524 Year: 1979 Publisher: Baarn Schoten Ten Have Uitgeverij Westland nv

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het Marialeven
Authors: --- --- --- ---
Year: 1989 Publisher: Gent Magnificat,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Naar wie zouden wij anders gaan? Ontmoetingen met Jezus, de Christus
Author:
ISBN: 9061525772 Year: 1998 Publisher: Leuven Davidsfonds


Book
Wie is die Jezus?
Author:
ISBN: 9020930699 Year: 1997 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek is geen biografie van een overledene, wel het verhaal van een overlevende. Het bevat heel wat recente, maar ook eeuwenoude informatie over Jezus. Het geeft een gedeeltelijk antwoord op de vraag: `Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Met de auteur volgen we de chronologische lijn van de geboorte van Jezus tot zijn dood en verrijzenis. We lezen over enkele centrale thema's, zoals de Bergrede, of hoe Jezus bidt, wat zijn machtige daden betekenen, hoe de strikken van het conflict zich rond Hem samentrekken, hoe Hij de Geest geeft. De centrale vraag in dit boek blijft echter: `Wat kan Jezus voor ons leven betekenen? Wat zou er veranderen als ik voortaan leefde alsof Jezus wel bestond?' (Bron: covertekst)


Book
De Geest, het Woord en de Zoon : Theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9031708887 9024260930 Year: 1991 Publisher: Averbode Kampen Altiora Kok

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by