Listing 1 - 10 of 255 << page
of 26
>>
Sort by

Book
Le Théâtre et Comoedia illustré. Bi-mensuel
Author:
Year: 1924 Publisher: Paris

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wegwijzers beroepsgeheim
Authors: --- --- ---
Year: 2018 Publisher: Brussel Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega’s gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Dit soort vragen beroeren het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel wetgevend als op het terrein.In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontwikkelden het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf ‘wegwijzers’ die u kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het complexe stratenplan van het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg…De vijf wegwijzers zijn: Beroepen in de grijze zone Wanneer ben ik gebonden aan het beroepsgeheim? Een stappenplan brengt kleur in het soms grijze toepassingsgebied. Beroepsgeheim en discretieplicht Wat is het verschil? En hoe verhouden ze zich? Samenwerking in de hulpverlening Kan ik wel samenwerken als ik gebonden ben aan het beroepsgeheim? Ja, dat kan. Maar onder bepaalde voorwaarden. Meldrechten en meldplichten Wanneer kan, mag of moet ik iets melden aan politie of parket? De meldrechten en -plichten helder op een rij. Casusoverleg


Dissertation
Spreken is zilver, zwijgen is goud? : over de uitwisseling van informatie binnen het project piot: een kwalitatief onderzoek naar hoe het project piot kan inspelen op vragen over samenwerking met thuiszorgdiensten rekening houdend met het beroepsgeheim
Authors: ---
Year: 2017 Publisher: Heverlee Sociale School Heverlee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 2010 werd het project PIOT, Psychotherapeutische Interventies bij Ouderen in de Thuissituatie, gelanceerd (Project Piot, 2010). In 2004 werd het project uitgebreid met een functie casemanagement. PIOT is een zorgvernieuwingsproject voor kwetsbare ouderen dat inspeelt op de toenemende vergrijzing en vermindering van de beroepsbevolking (Onkelinx, Interministriële Conferentie, 2008). Het project is erop gericht ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, met aandacht voor de kwaliteit van leven van de oudere en belasting van de mantelzorger. Uit contacten met directie en verantwoordelijken van thuiszorgdiensten blijkt dat eerstelijnshulpverleners, die zorg verlenen aan PIOT-cliënten, vraag hebben naar informatie rond de psychische en/of emotionele problematiek van de cliënten en hoe ze hiermee kunnen omgaan.In deze bachelorproef werd een kwalitatief onderzoek gedaan naar hoe het project PIOT kan inspelen op vragen van thuiszorgdiensten. Deze vragen hebben betrekking op een samenwerking tussen thuiszorgdiensten en het project. Hierbij wordt rekening gehouden met het beroepsgeheim. De voornaamste conclusie is dat verzorgenden aangeven nood te hebben aan praktische informatie omtrent het gedrag van PIOT-cliënten hierbij moet de cliënt een centrale rol spelen in de informatiedeling. Hiervoor ziet iedere deelnemende partij een gedragsplan als haalbare kaart.


Periodical
Centre d'études et de documentation sociales de la province de Liège. Bulletin mensuel
Year: 1952 Publisher: Liège

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Socia. Tijdschrift voor studenten in het maatschappelijk dienstbetoon. Uitgave verzorgd door de Vereniging voor studenten in het maatschappelijk dienstbetoon
Year: 1954 Publisher: Gent W. Segers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Werkboek zelfhulp
Author:
ISBN: 9021057883 Year: 1981 Publisher: Ede Zomer en Keuning

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Oplossen van probleemsituaties.
Authors: ---
Year: 1991 Publisher: Maastricht : Rijksuniversiteit Limburg/Transferpunt Vaardigheidsonderwijs

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Het cliëntsysteem betrekken bij de cliënt die langdurig in begeleiding is binnende VGGZ-CGG te Hasselt
Authors: ---
Year: 2015 Publisher: Heverlee Sociale School Heverlee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wegwijzers beroepsgeheim
Authors: --- --- ---
Year: 2018 Publisher: Brussel Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Heeft mijn administratief medewerker eigenlijk beroepsgeheim? Kunnen mijn collega’s gegevens delen op een cliëntoverleg? En op een casusoverleg? Wanneer moet ik iets melden aan het parket? Dit soort vragen beroeren het werkveld. Tegelijkertijd beweegt er veel als het om informatiedeling gaat, zowel wetgevend als op het terrein.In opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, ontwikkelden het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven vijf ‘wegwijzers’ die u kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het complexe stratenplan van het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg…De vijf wegwijzers zijn: Beroepen in de grijze zone Wanneer ben ik gebonden aan het beroepsgeheim? Een stappenplan brengt kleur in het soms grijze toepassingsgebied. Beroepsgeheim en discretieplicht Wat is het verschil? En hoe verhouden ze zich? Samenwerking in de hulpverlening Kan ik wel samenwerken als ik gebonden ben aan het beroepsgeheim? Ja, dat kan. Maar onder bepaalde voorwaarden. Meldrechten en meldplichten Wanneer kan, mag of moet ik iets melden aan politie of parket? De meldrechten en -plichten helder op een rij. Casusoverleg


Book
Sociaal raadsman, sociaal dienstverlener
Author:
ISBN: 9789059573444 9059573447 Year: 2006 Publisher: Utrecht : NIZW

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De sociaal raadsman en de sociaal dienstverlener bieden ondersteuning, informatie en advies aan mensen die vragen hebben op gebieden als arbeid, inkomen, sociale zekerheid, gezondheidszorg, wet- en regelgeving en belastingen. Deze werkzaamheden zijn in één competentieprofiel beschreven en worden uitgevoerd op meerdere niveaus. Het profiel geeft weer welke taken de beroepskrachten uitvoeren, voor welke keuzes en dilemma's zij staan en welke competenties zij in huis moeten hebben om hun cliënten goed van dienst te kunnen zijn. De sociaal dienstverlener is veelal verbonden aan instellingen voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, gezondheidszorg of jeugdzorg. De sociaal raadslieden komen we vooral tegen bij brede welzijnsorganisaties, gemeenten of bij bureaus voor raadsliedenwerk. (Bron: covertekst)

Listing 1 - 10 of 255 << page
of 26
>>
Sort by