Narrow your search
Listing 1 - 10 of 68 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Naturwissenschaftlicher Unterricht und Standesinteresse: zur Professionalisierungsgeschichte der Naturwissenschaftslehrer an höheren Schulen
Author:
ISBN: 3922850324 Year: 1985 Volume: 9 Publisher: Marburg: Soznat ,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Aufgaben zur Schulphysik mit Lösungen
Authors: ---
ISBN: 3411013370 Year: 1975 Publisher: Mannheim Bibliographisches Institut,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sources of physics teaching
Author:
ISBN: 0850660319 Year: 1969 Publisher: London Taylor and Francis,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Die Nebelkammer im experimentellen Unterricht
Author:
ISBN: 3761402902 Year: 1976 Publisher: Köln Aulis Verlag Deubner,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Keynotes physics simplified
Author:
Year: 1969 Publisher: New York (N.Y.): Barnes and Noble,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Leerboek der natuurkunde
Authors: --- ---
Year: 1958 Publisher: Amsterdam Scheltema & Holkema,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
School, natuurwetenschap en maatschappij : een proeve van didactisch model, ten behoeve van het onderwijs in de natuurwetenschappen, en meer speciaal dat in de natuurkunde
Author:
Year: 1966 Publisher: Amsterdam Meulenhoff,


Multi
Mechanica-onderwijs in beweging : een onderzoek naar veranderingen in de didactiek van de mechanica in het voortgezet onderwijs
Author:
ISBN: 9071282112 Publisher: Utrecht Uitgeverij W.C.C.


Book
Basic concepts in science
Author:
ISBN: 0091089115 Year: 1971 Publisher: London Hutchinson,


Book
Basic concepts in science
Author:
ISBN: 0091059011 Year: 1971 Publisher: London Hutchinson,

Listing 1 - 10 of 68 << page
of 7
>>
Sort by