Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by

Video
Elke leerling telt. Hoe gelijke kansen en ambitie kunnen samengaan.DVD
Year: 2006 Publisher: Brussel Vlaamse overheid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Inspireren tot participatie : onderzoek naar inspirerende activiteiten en leraren op katholieke scholen.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789055739066 Year: 2008 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Cultuur³.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789081346764 Year: 2012 Publisher: S.l. School of Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Applied operating system concepts
Authors: --- --- ---
ISBN: 0471365084 9780471365082 Year: 2000 Publisher: New York John Wiley


Book
Kwaliteit van het onderwijs : over vier aanspraken van jongeren op goed onderwijs
Author:
ISBN: 9033440105 Year: 1998 Volume: 1 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praten over de kwaliteit van het onderwijs is in. Maar een grondige uitdieping van het begrip blijft uit. De auteur poogtin deze leemte te voorzien door zijn benadering, die in de volgende stelling kan worden samengevat : een hoge graad van kwaliteit van onderwijs kan omschreven worden als een geslaagde integratie van vier grondbegrippen, te weten ontwikkeling, leren, opvoeding en zelfvorming, tevens vier aanspraken van kinderen en jongeren op goed onderwijs. In vier hoofdstukken behandelt hij respectievelijk ontwikkeling en ontwikkelend onderwijs, leren en lerend onderwijs, opvoeding en opvoedend onderwijs en zelfvorming en zelfvormend onderwijs.


Book
Mijn school is katholiek! : inleiding in het katholicisme : voor iedereen die betrokken is bij het rk onderwijs
Authors: ---
ISBN: 9789491042034 Year: 2011 Publisher: Z.p. Adveniat Geloofseducatie


Book
Dialoogschool in actie! : mag ik er zijn voor u?
Authors: --- ---
ISBN: 9789085282631 Year: 2013 Publisher: Antwerpen Halewijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Twaalf persoonlijke en inspirerende perspectieven zijn hier in een bundel bijeengebracht. Ze zijn geschreven door een groep die heel gevarieerd is maar één in wat hen bindt. Ze schrijven allen vanuit hun droom over mens, samenleving en wereld. Een droom die richting geeft aan hun visie op onderwijs, hun opvatting over dialoogschool en de relatie daarvan met identiteit en diversiteit. De auteurs beperken zich niet enkel tot het geven van 'richting' aan het (katholiek) onderwijs; ook de 'inrichting' van de dialoogschool krijgt aandacht in de ideeën en voorstellen vanuit het eigen perspectief. Wie interesse heeft voor onderwijs, de toenemende diversiteit en een herrijking van identiteit zal zich in al zijn dimensies aangesproken weten om me te denken en te handelen.


Periodical
Dynamo 2 : zet je school in beweging : ondersteuning voor creatieve schoolprojecten.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 1997 Publisher: Brussel CANON Cultuurcel (Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming)


Book
Geef me veerkracht : over onderwijs aan langdurig zieke kinderen
Author:
ISBN: 9789058266903 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kinderen hebben recht op onderwijs. Maar wat als ze lichamelijk of geestelijk zwaar ziek zijn en niet meer naar school kunnen? Hoe belangrijk kan onderwijs - thuis of in een ziekenhuisschool - dan zijn? Trouwens: welke voorzieningen en hulpmiddelen bestaan er voor de schoolse ondersteuning van langdurig zieke kinderen? In een ziekenhuisschool tillen gedreven mensen deze kinderen boven zichzelf uit door een systematische begeleiding en door de inzet van ICT. Dit boek bundelt inzichten en tips van vooraanstaande experts en ervaringsdeskundigen. Geef me veerkracht is een opsteker voor al wie betrokken is bij de schoolcarrire van zieke kinderen. Geschreven vanuit de overtuiging dat ziek zijn geen belemmering hoeft te zijn voor de ontwikkeling van een kind. Vol inspiratie voor hulpverleners en beleidsverantwoordelijken om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Met getuigenissen van leerlingen, leerkrachten en ouders. Speciaal voor dit boek selecteerde An Smeyers, lerares beeldende vorming Prachtige tekeningen en gedichtjes van langdurig zieke kinderen. In deze uitgave - een initiatief van de ziekenhuisschool van het UZ Leuven - gaan verschillende auteurs dieper in op het geven van onderwijs aan langdurig zieke kinderen. De in totaal dertien bijdragen werden geschreven door verschillende experts en ervaringsdeskundigen, van kinderpsychiaters tot docenten. Na enkele inleidende hoofdstukken en getuigenissen (van een kind, een stagiair enzovoort) volgen artikelen over erg uiteenlopende onderwerpen: de dertigjarige geschiedenis van de ziekenhuisschool, het begeleiden van chronisch zieke kinderen, de samenwerking tussen de ziekenhuisschool en de jeugdpsychiatrie, het optimaal inzetten van moderne informatie- en communicatietechnologien enzovoort. Ten slotte krijgt de lezer een overzicht van waar hij in Vlaanderen terecht kan voor hulp en is er informatie over het Fonds Ivens-Boons. Dat alles wordt verlucht met tekeningen door kinderen van de Leuvense Kunstacademie. Een praktisch En boeiend boek voor al wie betrokken is bij de schoolcarrire van zieke kinderen en jongeren.

Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by