Narrow your search
Listing 1 - 10 of 51 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Kinderen met speciale rechten : omgaan met ADHD op school.
Authors: --- ---
ISBN: 9071845451 Year: 2001 Publisher: 's-Hertogenbosch VSLPC Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Wiebelen en friemelen : hulpkaarten
Authors: --- ---
ISBN: 9789491806933 9491806939 Year: 2016 Publisher: Huizen Pica

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Als aanvulling op het boek Wiebelen en friemelen in de klas zijn er deze handige hulpkaarten. De prachtig geïllustreerde kaarten zijn bedoeld om in de klas te gebruiken, wanneer een leerling onder- of overprikkeld is. Er zijn activerende strategieën, voor leerlingen die meer prikkels nodig hebben. En er zijn kalmerende strategieën, voor leerlingen die te veel prikkels ervaren of even willen 'stomen' om te kalmeren. Ze kunnen de strategieën zelfstandig of samen met de leerkracht uitvoeren, op momenten dat ze er behoefte aan voelen of voordat ze met een taak beginnen.Met meer dan 20 nieuwe strategieën!Bron: http:// www.uitgeverijpica.nl


Book
ADHD onder controle : leer je kind kalm, betrokken en aandachtig te worden - zonder medicijnen
Authors: ---
ISBN: 9789057123108 Year: 2010 Publisher: Amsterdam Nieuwezijds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In ADHD onder controle beschrijft Stanley Greenspan zijn internationaal vermaarde methode voor de behandeling van kinderen met ADHD. Greenspan ziet ADHD niet als een op zichzelf staand probleem, maar als een verzameling van symptomen die voortkomen uit sensorische, motorische en zelfregulatieproblemen. Met deze methode leer je je kind om deze problemen te overwinnen door:- de motoriek te verbeteren- handelingen en gedachten te plannen en structureren- reacties op prikkels te reguleren- te leren reflecteren- zelfvertrouwen op te bouwen- verhoudingen binnen het gezin te verbeteren- te zorgen voor een gezonde omgeving.


Book
Wiebelen en friemelen thuis : over de invloed van zintuiglijke prikkelververwerking en opgroeien
Authors: --- ---
ISBN: 9789492525109 Year: 2018 Publisher: Huizen Pica

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Als je dit boek gelezen hebt, wordt duidelijk dat je het helemaal goed gezien hebt. Je beseft dat jouw kind soms meer of minder prikkels nodig heeft. Hij komt ze tekort en gaat zelf op zoek naar meer, of hij heeft last van prikkels en wil er geen nieuwe bij. Jouw kind is waarschijnlijk onder- of overprikkeld via zijn zintuigen. In dit boek wordt uitgelegd hoe dat zit.Op heldere wijze wordt ingegaan op hoe zintuiglijke prikkelverwerking verloopt, bij je kind, maar ook bij jou. Er wordt ingegaan op welk gedrag past bij onder- en overprikkelde kinderen en hoe je snel, eenvoudig en met meer begrip op dit gedrag kunt reageren. Niet alleen binnen je eigen gezin, maar ook bij familie, met vriendjes, met feestjes, tijdens wassen, aankleden en het boodschappen doen. En natuurlijk nog veel en veel meer. Zonder gebruik te maken van een diagnose, medicijnen of therapie.


Book
ADHD een complex verhaal : deel 3 : een open venster op aanleunende stoornissen en etiketten.
Author:
Year: 2004 Publisher: Wilrijk : Centrum ZitStil

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Behandelingsstrategieën bij kinderen en jeugdigen met ADHD.
Author:
Year: 1999 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Werken met aandacht : 25 tips om de werkhouding te verbeteren : een verzameling tips voor leerkrachten van kinderen met problemen in de werkhouding.
Authors: ---
ISBN: 9789073102811 Year: 2009 Publisher: Den Haag HCO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Superleerkrachten gevraagd! : de onderwijskundige aanpak van werkhoudingsproblemen.
Author:
Year: 2001 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
ADHD : hoe haal je het uit je hoofd?
Author:
ISBN: 9789055946822 Year: 2009 Publisher: Schiedam Scriptum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Onvergetelijk : geheugentraining voor kinderen vanaf 8 jaar
Authors: ---
ISBN: 9789066658653 Year: 2007 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kinderen die moeilijk informatie onthouden kunnen, als ze naar school gaan problemen krijgen met het oppikken van de leerstof. Voor deze kinderen, de leerkrachten en ouders is dit boek geschreven. Op basis van bestudeerde literatuur en eigen ervaring geven de auteurs geheugenstrategieën die kinderen leren het geheugen zo optimaal mogelijk te benutten. Het geheugen werkt met beeld, geluid, smaak, tast, geur, ruimtelijk inzicht, emotie, taal, en verbanden. Door al deze capaciteiten aan te spreken kan het kind de stof beter leren onthouden. Een belangrijke rol is weggelegd voor aandachtsoefeningen waarbij is uitgegaan van een individuele benadering van het kind.Door het multisensoriele karakter van de training (spreekt verschillende zintuigen en capaciteiten van het geheugen aan) kunnen verschillende soorten leerstof worden geoefend. Ook is een voor- en een nameting opgenomen en is er ruimte voor aanvullende observaties, opmerkingen en suggesties voor verdere hulp aan het kind buiten de training.De training is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar en een boekje met oefeningen en geheugenstrategieën voor thuis is te downloaden van de site.

Listing 1 - 10 of 51 << page
of 6
>>
Sort by