Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Atlas van plantengemeenschappen in Nederland Deel 3 Kust en binnenlandse pioniermileus
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 5050111769 Year: 2003 Publisher: Utrecht KNVU Uitgeverij,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Les Orchidées de France, Belgique et Luxembourg.
Authors: ---
ISBN: 9782914817110 Year: 2005 Publisher: Mèze Biotope,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

585.2 --- planten (lt) --- orchideeën


Book
Australian wattles.
Authors: ---
Year: 1976 Publisher: Sydney Reed,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

An Australia-wide selection, including species from remote areas of the tropical north and arid interior, as well as familiar and well-loved garden favourites


Book
Atlas van plantengemeenschappen in Nederland. 4 : Bossen, struwelen en ruigten.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9050111971 Year: 2005 Publisher: Utrecht KNVU Uitgeverij,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Veldgids Nederlandse flora
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789050114912 Year: 2018 Publisher: Zeist KNNV Uitgeverij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met deze complete flora brengt de natuurliefhebber alle Nederlands wilde plantensoorten op naam. De auteur hanteert daarvoor een nieuwe determinatiemethode die praktisch en snel tot het doel leidt. De sleutels zijn compact en geven overzicht van gebruikte kenmerken. Steeds is duidelijk zichtbaar gemaakt wat onderscheidende en wat aanvullende kenmerken zijn. Beginners leren snel met deze flora te werken. Ook 'moeilijk' groepen blijken toegankelijk te worden. Voor gevorderden is het een groot voordeel dat kenmerkende verschillen tussen verwante soorten in één oogopslag kunnen worden gevonden. Vooral in het veld is dat zeer handig. In deze veldgids zijn meer dan 2000 trefzekere tekeningen opgenomen die bedoeld zijn om de determinatie te ondersteunen en te verifiëren. Daarnaast is compacte informatie over zeldzaamheid, milieu, grootte en bloeitijd van de plant vermeld. Deze flora is voor elke plantenliefhebber een prettige en betrouwbare gids. (bron: achterflap)


Book
Nieuwe bloemengids: de wilde bloemen van Noordwest-Europa
Authors: --- ---
ISBN: 9052101280 Year: 1993 Publisher: Baarn Tirion

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9050111793 9050111807 9050111815 9050111823 9050111831 905011184X 9789050111294 9789050111843 9789050111799 9789050111805 9789050111812 9789050111829 9789050111836 Year: 2004 Publisher: Haarlem KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het woord flora heeft twee betekenissen. De flora van een bepaald gebied is de inventaris aan planten die in dat gebied voorkomen. Een boek dat al die planten beschrijft, wordt met hetzelfde woord aangeduid. Voor veel mensen betekent het woord flora het laatste, een plantkundig boekwerk dat zij ogenblikkelijk in verband brengen met onaangename uren van moeizaam determineren tijdens 'droge' biologielessen in een wellicht grijs verleden. De gangbare flora's voeren de gebruiker binnen in de systematiek van het plantenrijk. Aan de hand van duidelijke, of minder duidelijke, kenmerken kan deze de gevonden plant onderbrengen in een bepaalde familie. Met wat oefening lukt het vervolgens wel de plant van haar (juiste) naam te voorzien. Een aantal meestal modernere flora's geeft bovendien informatie over de omstandigheden waaronder bepaalde plantensoorten voorkomen.


Book
Heukels' flora van Nederland
Authors: ---
ISBN: 9789001583446 900158344X Year: 2005 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave Soorten en soortvorming Een andere indeling van plantenfamilies Over de samenstelling van de wilde flora Verspreiding van wilde planten in Nederland Hoofdsleutel Klasse 1: Lycopsida (Wolfsklauwen en biesvarens) Klasse 2: Pteropsida (Varensachtigen) Klasse 3: Spermatopsida (Zaadplanten) Een flora is een boek met sleutels en beschrijvingen waarmee je planten op naam kunt brengen. De Heukels' Flora bestaat al 122 jaar en geldt als 'officieel', wat wil zeggen dat bij twijfel over naamgeving of indeling van onze Nederlandse wilde planten van de Heukels' wordt uitgegaan. Een grotere ommezwaai dan met deze 23e druk is er in al die jaren niet geweest: de indeling van de plantenfamilies gaat nu uit van modern DNA-onderzoek, en dus niet meer van uiterlijke kenmerken. Daarmee is het de eerste ter wereld. Binnen families speelt het uiterlijk nog wel, want het DNA-onderzoek is daarvoor nog niet toereikend. Wat hetzelfde gebleven is, is dat de functionaliteit voorop staat: het op naam kunnen brengen van elke wilde plant in Nederland. Daarom staan er geen uitgebreide beschrijvingen in of kleurenillustraties, maar wel veel, heel veel afkortingen. Met verwijzingen naar de Oecologische Flora (Eddy Weeda) kan de gebruiker op zoek naar meer informatie. Alle voorgaande drukken zijn met de komst van de 23e sterk verouderd. Dit is hét standaardwerk over de flora van Nederland. U vindt in één band de meest complete, wetenschappelijk betrouwbare flora. Met 2.000 soorten - een toename van 8% sinds 1996 - en een schat aan gedetailleerde illustraties. De enige flora die op ruime schaal op veldexcursies wordt getest.


Book
Geïllustreerde flora van Nederland : handleiding voor het bepalen van de naam der in Nederland in het wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten : met meer dan zesduizend figuren
Authors: --- ---
ISBN: 9024913535 Year: 1983 Publisher: Almere Versluys


Book
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9063010184 9063010214 9063010102 9063010230 9063010249 9063010109 9070168499 Year: 1985 Publisher: [plaats van uitgave onbekend] IVN

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by