Listing 1 - 10 of 106 << page
of 11
>>
Sort by

Book
Het medisch handboek
Author:
Year: 2003 Publisher: Utrecht Kosmos,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1


Book
Stedman's Medical Dictionary
Year: 2002 Publisher: Philadelphia Lippincott-Williams-and-Wilkins,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1


Book
Medische termen in woord en geschrift.
Authors: ---
ISBN: 9789078122319 Year: 2010 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Menig (para)medicus, verpleegkundige en student breekt zich regelmatig het hoofd over het juiste gebruik van medische terminologie in woord dan wel geschrift. Janus Jochems heeft dit probleem onderkend door als oplossing hiervoor dit handige naslagwerkje te schrijven. Jochems demonstreert in deze leidraad voor het gebruik van vaktermen de logica van medische vaktaal. Hij ontleedt hiertoe bouwsteentermen tot stamwoorden en voor- en achtervoegsels en geeft regels voor de uitspraak van medische termen en het gebruik van enkel- en meervoud. Voorts beschrijft hij voor de doelgroep relevante aspecten als het gebruik van Nederlandse vaktermen naast klassieke vaktermen, het gebruik van het liggend streepje en afkortingen, de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe spelling, medische eponiemen en tot slot eenheden en hun voorvoegsels. Het boek sluit af met een alfabetische lijst van een groot aantal medische termen.

Keywords

geneeskunde --- vakjargon --- 601.1


Book
K.U.Leuven Biomedische Bibliotheek (MGAS)
Publisher: Leuven Biomedische Bibliotheek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1 --- Bibliotheekgebruik


Book
Classificatie van ziekten 1980. 2. alfabetisch
Year: 1980 Publisher: Utrecht Stichting-medische-registratie,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1 --- geneeskunde (gez)


Book
Classificatie van ziekten 1980. 1. systematisch
Year: 1980 Publisher: Utrecht Stichting-medische-registratie,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1 --- geneeskunde (gez)


Book
Hoe zit dat nou, dokter?
Author:
Year: 1990 Publisher: Meppel Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1 --- geneeskunde (gez)


Book
Medische terminologie; een geprogrammeerde cursus 2
Authors: ---
Year: 1967 Publisher: Antwerpen Standaard,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1 --- geneeskunde (gez)


Book
Medische terminologie; een geprogrammeerde cursus
Authors: ---
Year: 1967 Publisher: Antwerpen Standaard,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1 --- geneeskunde (gez)


Book
Verpleegkundig woordenboek : Nederlands-Frans, Frans-Nederlands
Year: 2004 Publisher: Maarssen Elsevier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.1 --- woordenboeken (ler)

Listing 1 - 10 of 106 << page
of 11
>>
Sort by