Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Book
Moral boundaries redrawn : the significance of Joan Tronto's argument for political theory, professional ethics and care as practice
Authors: --- ---
ISBN: 9789042930230 Year: 2014 Volume: 3 Publisher: Leuven Peeters

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Moral boundaries redrawn staat de invloed van Tronto’s klassieker op drie gebieden centraal; politieke theorie, professionele ethiek en onderzoek naar zorg als praktijk. Auteurs uit alle hoeken van de wereld schreven een bijdrage, van Nieuw Zeeland tot Canada en van Frankrijk tot Zuid Afrika. Joan Tronto schreef ook twee hoofdstukken. Ze blikt terug op de afgelopen twee decennia en gaat in op het ontstaan van Moral Boundaries, op hoe het boek ontvangen is, op haar belangrijkste gesprekspartners en op de wijze waarop haar ideeën verder ontwikkeld zijn. Daarnaast schreef Tronto een nawoord waarin ze de diverse hoofdstukken bespreekt en een agenda schetst voor toekomstig onderzoek.


Book
Ethiekbeleid voor zorgorganisaties : een handelingsgericht perspectief.
Author:
ISBN: 9789023250159 Year: 2012 Publisher: Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De gezondheidszorg is in beweging. Stijgende kosten, efficiëntieslagen, bureaucratisering en marktwerking: ze hebben effecten op de praktijk. Professionals voelen zich in de verdrukking. Zij ervaren betekenisverlies en beroepszeer. Intussen nemen ethici initiatieven om die ontwikkeling tegen te gaan. Ze pleiten voor moreel beraad, voor ethiek op de werkvloer, voor betere verbindingen tussen ethiek en kwaliteitsbeleid. Tegelijk is er ook kritiek: worden we wel echt beter van al dat gepraat? Zet die ethiek wel zoden aan de dijk? Deze studie gaat na hoe een goed ethiekbeleid voor zorgorganisaties er uit kan zien.


Book
Zingeving in zorg en welzijn
Authors: --- ---
ISBN: 9789089539144 Year: 2016 Publisher: Amsterdam : Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan (situaties in) hun leven. Het omvat alledaagse zaken die voor iemand belangrijk zijn, maar ook fundamentele, existentiële levensvragen. Bij een crisis of (ernstige) ziekte speelt zingeving vaak expliciet een rol. Mensen zoeken dan steun bij wat voor hen echt belangrijk is, gaan op zoek naar een nieuwe richting in hun leven of hebben aandacht voor wat nog echt belangrijk is als hun leven ten einde loopt. Hoe ga je als professional met dergelijke situaties om? Het boek Zingeving in zorg en welzijn wil aankomend hbo-professionals binnen gezondheidszorg of sociaal werk ondersteunen bij het ontwikkelen van zingevingscompetenties en is opgebouwd rond drie competentiegebieden: persoon & zingeving, praktijk & zingeving en perspectief & zingeving. Hierbinnen leert de student onder meer reflecteren op de eigen zingeving in relatie tot die van cliënten en patiënten. Ook leert hij wat zingevende communicatie inhoudt. In het boek is verder aandacht voor zingeving in het methodische zorg- en hulpverleningsproces (onder meer intake, gezamenlijke besluitvorming, interventies en verwijzing), zingeving binnen instellingsbeleid en kwaliteitszorg en de invloed van maatschappelijke trends.Zingeving in zorg en welzijn sluit aan bij de concrete beroepspraktijk van verpleegkundigen en sociaal werkers. Elk hoofdstuk begint met een voor het werkveld typerende praktijksituatie; daarna werkt de student aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude.


Book
Jongleren met zorg : enkele pijnpunten
Author:
ISBN: 9789054876595 Year: 2009 Publisher: Brussel VUBPRESS

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De zorg staat meer dan ooit ter discussie. Het lijkt allemaal gemakkelijk omdat er veel technische hulpmiddelen zijn. Maar zorg gaat niet over techniek, zorg gaat over mensen. Wie mensen zegt, zegt ethiek. Ethiek is weliswaar een theorie, maar vooral een manier van handelen in de praktijk, de zorgpraktijk in dit geval. De biomedische ethiek is prominent aanwezig in de westerse geneeskunde. Zij wil vier principes honoreren: autonomie, weldoen, geen kwaad doen en rechtvaardigheid. Daarnaast kent de moderne geneeskunde ook een zorgethiek, die licht werpt op de praktische implicaties van zorg en onderscheid maakt tussen vier zorgniveaus: opmerken van de zorgvraag, zorg dragen voor, het direct zorgende zelf en beoordeling van de ontvangen zorg.In deze bundel proberen verschillende zorgverstrekkers deze ethiek toe te passen in hun eigen dagelijkse praktijk. Een interniste herdefinieert de vier principes en komt tot het trio solidariteit, zorg en rechtvaardigheid. Een verpleegkundige bespreekt deze richtlijnen vanuit zijn specifi eke werkvloer, het operatiekwartier. Een andere verpleegkundige probeert vanuit haar religie zorg te verlenen aan zwangere vrouwen. Voor de pediater blijkt medicatiegebruik bij jongeren een zorgenkindje te zijn. Natuurlijk is er de ombudsman om aandacht te schenken aan een van de grootste pijnpunten in de zorg, namelijk slechte communicatie tussen zorgverstrekker en zorgontvanger. Tot slot blijkt de huisarts altijd aanwezig om te allen tijde noden te lenigen. De bewuste huisarts bespreekt een vijfde niveau dat aan de zorgethiek dient te worden gekoppeld, de zorg voor de zorgverstrekker zelf: de zelfzorg.Kortom, ondanks goed uitgewerkte richtlijnen komt het er in de praktijk op aan te blijven jongleren met zorg.


Book
Ethiek in de klinische praktijk
Author:
ISBN: 9789043016148 Year: 2009 Publisher: Pearson Benelux,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Ethiek in de klinische praktijk" is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk. Centraal in het boek staan de volgende vragen: Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team? Ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep?


Book
15 jaar Raadgevend comité voor bio-ethiek : Terugblik en perspectieven.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789401403146 Year: 2012 Publisher: Tielt LannooCampus


Book
Zorgethiek in praktijk. De basis
Authors: --- ---
ISBN: 9789401450539 Year: 2018 Publisher: Tielt : LannooCampus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De kwaliteit van onze zorg staat of valt met deze relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professionals.Dit boek helpt studenten en leidinggevenden om te groeien als 'zorgethisch coach'. Het concretiseert wat zorgethiek is en hoe mensen kunnen groeien in het verlenen van zorg. Het boek vertrekt daarbij steeds vanuit de realiteit waarin zorgpraktijken vandaag vorm moeten krijgen.De kwaliteit van onze zorg staat of valt met deze relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professionals.Dit boek helpt studenten en leidinggevenden om te groeien als 'zorgethisch coach'. Het concretiseert wat zorgethiek is en hoe mensen kunnen groeien in het verlenen van zorg. Het boek vertrekt daarbij steeds vanuit de realiteit waarin zorgpraktijken vandaag vorm moeten krijgen.


Book
Ethiek en zorg in de hulpverlening. Over taboes gesproken
Authors: ---
ISBN: 9789038221052 Year: 2013 Publisher: Gent : Academia Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Uitgangspunt is de verhouding hulpverlener-hulpbehoevende, geplaatst in een maatschappelijke en culturele context. Het boek buigt zich over een aantal problemen waarover men niet graag in het openbaar spreekt of waarover een grote maatschappelijke discussie bestaat: hulpverlening aan ouderen in de multiculturele samenleving, bemoeizorg of bemoeizucht, hoe ver kunnen we gaan in de vraag naar het beëindigen van het leven, hulpverlening en armoede en de vraag naar wat goede zorg is


Book
Gekkenwerk. Kleine ondeugden voor zorgdragers
Authors: ---
ISBN: 9789401409438 9401409439 Year: 2013 Publisher: Leuven : LannooCampus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Van hulpverleners en mantelzorgers wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede, en ongehoorzaamheid te staan. Al deze 'kleine ondeugden' kunnen soms helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander.GEKKENWERK brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt hardnekkige stereotiepen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op zorgrelaties.Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine ondeugden. GEKKENWERK is een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van feilbare mensen.


Book
Allen gedopeerd? Ethiek van de 'verbeter'-geneeskunde
Authors: --- ---
ISBN: 9789020977851 Year: 2008 Publisher: Leuven LannooCampus

Listing 1 - 10 of 10
Sort by