Listing 1 - 10 of 509 << page
of 51
>>
Sort by

Book
Vastpakken en volhouden! : moedig leiderschap in (zorg)organisaties
Author:
ISBN: 9789036822275 Year: 2018 Publisher: 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

majeur ontwikkelingstraject dat tien tot vijftien jaar duurt? Op die vraag geeft de auteur van dit boek antwoorden. Je moet hypes negeren en weerstanden overwinnen, consequent vasthouden aan een visie en die consistent uitvoeren.Vastpakken en volhouden! is een oproep aan bestuurders, professionals en leidinggevenden om de fundamentele en moedige keuze te maken om hun organisatie anders in te richten en aan te sturen. Een oproep om te kiezen voor een visie en managementfilosofie waarin patiënten, cliënten en medewerkers daadwerkelijk en samen centraal staan. Een visie waarin samenhang bestaat tussen missie en waarden, strategisch profiel en ambities, organisatie- en procesinrichting en kwaliteit van de arbeid. Een visie waarin moedig leiderschap en een coachende leiderschapsstijl kritische succesfactoren zijn.Vastpakken en volhouden! laat zien welke praktische instrumenten beschikbaar zijn, geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Het boek toont hoe je de balans vindt tussen sturing en zelforganisatie. Dat functie-ontwerp en teamontwerp twee kanten van dezelfde medaille zijn. Hoe klantwaarde daadwerkelijk valt te realiseren. Hoe je voorkomt dat een missie verwordt tot window dressing. Tien praktische adviezen over de implementatie bieden de lezer houvast om een start te maken.Vastpakken en volhouden! is vanwege de veelheid aan praktische instrumenten en praktijkvoorbeelden een uitdagend boek. Een boek waarin de auteur stelling neemt: moedig leiderschap is geen keuze maar een must.

Keywords

603.1


Book
Beroepsethiek van de verpleegkundige : Handboek bestemd voor de lessen Deontologie in de verpleegkundige opleidingen.
Authors: --- ---
Year: 1990 Publisher: Sint-Martens-Latem Aurelia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het mensbeeld dat we voorhoudenDe verpleegkundige in het ziekenhuisDe ethische verantwoordelijkheid van de verpleegkundigeDe juridische verantwoordelijkheid van de verpleegkundigeDe zingevende betrokkenheid van de verpleegkundige

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek


Book
Deontologie voor verpleegkundigen
Authors: --- ---
Year: 1983 Publisher: Gent Aurelia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

603.1 --- deontologie (gez)


Book
Ethics for Nursing Practice
Author:
Year: 1998 Publisher: Philadelphia Saunders

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This issue highlight the numerous complex ethical issues emerging under managed care that nurses, patients and families face. It would be impossible in one special issue to address all of the complex and troublesome ethical issues nurses encounter in their contemporary practice. Therefore, the attempt here is to present articles exploring concerns and clinical situations that are relatively new, perhaps emerging with new technologies or which continue to present nurses with challenges in the clinical setting, such as futility. This issue attempts to explore specific clinical concerns that parallel increasing technology and managed care but with different emphasis. Organ procurement and genetic testing illustrate those concerns. It also examines themes that are long-standing and yet continuing in nursing, such as ethical collaborative relations or the ethical environment in which nurses work.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek.
Authors: ---
Year: 1989 Publisher: Kapellen Pelckmans,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Mag wat kan? Of kan alleen maar wat mag? "Dat deze vragen nù meer gesteld worden dan ooit tevoren, mag ons niet verwonderen: sinds de jaren '70 worden we geconfronteerd met een ware doorbraak van de technologische mogelijkheden. Uitmaken wat de mens ten goede komt en wat niet lijkt een haast onmogelijke opgave. In dit boek wordt de medische revolutie aangevoerd als model voor de technologische vooruitgang van onze tijd. Revolutionaire voortplantingstechnieken, het wegnemen en overplanten van organen, methoden om het leven te verlengen enz... komen voortdurend in het nieuws en lokken heel wat discussie uit. Het is van belang dat de maatschappij een grondige reflectie maakt op deze medische revolutie: de wetenschap maakt deel uit van de samenleving en moet in de referentiekader haar onderzoek plaatsen. Zo rijst de vraag naar de prioriteiten. Moet de medische wetenschap zich nu per se bezighouden met de dure voortplantingstechnieken, het scheppen van nieuw leven, of zijn er andere prioriteiten? Om hierover als maatschappij te kunnen oordelen, is degelijke informatie van essentieel belang. Enkel dan is men in staat de spitstechnologie en de medische revolutie hun ware plaats te geven. Dit boek wil hiertoe een bijdrage leveren.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek


Book
Sterven... te vroeg of te laat; gedachten en vragen bij euthanasie
Author:
Year: 1989 Publisher: Kampen Kok,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

603.1 --- euthanasie (gez)


Book
Dossier Bio-Ethiek
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2003 Publisher: Sint-Lambrecht-Woluwe Unie Vrijzinnige Verenigingen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Concept Bio-ethiek; 2. Interview met prof. Etienne Vermeersch; 3. Interview met senator Jacinta Deroeck; 4. De wetgeving en het bio-ethische pluralisme; 5. Zit het in mijn genen; 6. Kritisch nadenken over geslachtskeuze; 7. Kloneren is meer dan een technische kwestie.

Keywords

603.1 --- Issue


Book
Ethiek en medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Author:
Year: 1996 Publisher: Diepenbeek Limburgs Universitair Centrum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

603.1 --- ethiek --- Medische ethiek


Book
De bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) in Nederland.
Authors: --- --- ---
Year: 1992

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het kader van de bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) is het belangrijke onderscheid te maken tussen curatieve en niet-curatieve gezondheidszorg. De curatieve SOA-bestrijding, namelijk diagnostisch onderzoek en behandeling, wordt verzorgd door huisartsen, dermato-venereologen, gynaecologen, microbiologen en virologen. In meerdere steden zijn er direct toegankelijke SOA-poliklinieken met een regionale functie, waar curatieve zorg gegeven wordt door dermato-venereologen. Indien gewenst door de persoon in kwestie is in overleg met sociaal verpleegkundigen voor SOA van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) overal in Nederland kosteloze en zo nodig anonieme curatieve zorg mogelijk op kosten van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur buiten huisarts en eventuele verzekeringsmaatschappijen om.

Keywords

603.1 --- soa (gez) --- Deeltitel


Book
Beroepsgeheim
Author:
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Plichtenleer is niet beperkt tot 'wetten' of tot een spel van rechten en plichten. Vooral ook is plichtenleer een zoeken, vanuit verschillende invalshoeken, naar een beroepshouding. Een dergelijke beroepshouding kan alleen maar ontwikkeld worden vanuit een duidelijk inzicht in wat het betekent verpleegkundige te zijn en verpleegkundig te handelen. Uiteraard is plichtenleer geen doel op zich, maar een middel om een betere zorgverlening mogelijk te maken. Een maximale bijdrage tot het optimale welzijn van elke patiënt is immers de kernopdracht van elke verpleegkundige. Deze uitgangspunten bepalen de inhoud van dit boek. Consequent koos de auteur ook voor een didactische aanpak die een discussie op gang brengt en daardoor de kritische reflectie en de denkcreativiteit van de lezer bevordert. Plichtenleer is immers niet zomaar een 'vak dat men leert'.

Listing 1 - 10 of 509 << page
of 51
>>
Sort by