Listing 1 - 10 of 228 << page
of 23
>>
Sort by

Book
Bedrijfskundige aspecten in de zorg
Authors: ---
ISBN: 9789036816366 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafeu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Managers in zorginstellingen zijn vaak vakinhoudelijke deskundig op een of twee gebieden. Daarnaast hebben zij echter inzicht nodig in alle bedrijfskundige aspecten van de organisatie. Een optimale bedrijfsvoering vraagt om een brede oriëntatie.Bedrijfskundige aspecten in de zorg biedt managers informatie over en inzicht in de verschillende besturingsaspecten waar zij dagelijks mee te maken hebben. De informatie in dit boek is toegankelijk en to the point. Deze helpt managers zowel mensen als processen beter aan te sturen.Na een inleidend hoofdstuk over de trends in de zorgsector volgen tien hoofdstukken over verschillende bedrijfskundige aspecten: strategie, marketing en cliëntgerichtheid, financieel management, organiseren en management, organisatieverandering: van managen naar faciliteren, human resource management, informatie- en communicatietechnologie, logistiek management, gezondheidsrecht en leiderschap en zelfmanagement. Al deze hoofdstukken zijn specifiek toegespitst op de zorgsector.De hoofdstukken zijn geschreven door ervaren managers en opleiders uit de zorgsector.

Keywords

603.1


Book
Operatie Zorg : naar een driedeling in de gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9789023248088 Year: 2011 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

“Als mijn buurman zich zo nodig moet vol eten, is dat zijn keuze, maar ik zie niet in waarom ik moet meebetalen als hij straks met een hartaanval in het ziekenhuis wordt opgenomen!” Het aantal (chronisch) zieken in de Westerse wereld groeit en het einde van die groei is voorlopig nog niet in zicht. De solidariteit daalt en in discussies over de toekomst van de zorg staat het begrip ‘kosten’ meer dan ooit centraal. Deze stijgen, met name door leefstijl en technologische ontwikkelingen, (te) snel en zullen naar verwachting op termijn onbeheersbaar worden. Daar komt bij dat door het te verwachten personeelstekort op termijn ook de daadwerkelijke uitvoering van de zorg gevaar loopt. In beleidsstukken staan begrippen als solidariteit, preventie en marktwerking centraal. Met name marktwerking blijkt niet het ‘toverwoord’ waarvoor het aanvankelijk werd gehouden. Dit boek biedt een nieuwe kijk op de organisatie van de gezondheidszorg, uitgaande van de driedeling ‘Onderzoekszorg’, ‘Gekende Zorg’ en ‘Chronische Zorg’. Een dergelijke driedeling is volgens de auteur noodzakelijk, willen we de zorg naar de toekomst toe bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarnaast zullen het werkplezier onder de vele professionals en de tevredenheid onder haar afnemers er door toenemen.Operatie zorg is een boek voor zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en studenten die zich in een opleiding aan het oriënteren zijn op een carrière in de zorg.

Keywords

603.1


Book
Vastpakken en volhouden! : moedig leiderschap in (zorg)organisaties
Author:
ISBN: 9789036822275 Year: 2018 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe realiseer je een majeur ontwikkelingstraject dat tien tot vijftien jaar duurt? Op die vraag geeft de auteur van dit boek antwoorden. Je moet hypes negeren en weerstanden overwinnen, consequent vasthouden aan een visie en die consistent uitvoeren.Vastpakken en volhouden! is een oproep aan bestuurders, professionals en leidinggevenden om de fundamentele en moedige keuze te maken om hun organisatie anders in te richten en aan te sturen. Een oproep om te kiezen voor een visie en managementfilosofie waarin patiënten, cliënten en medewerkers daadwerkelijk en samen centraal staan. Een visie waarin samenhang bestaat tussen missie en waarden, strategisch profiel en ambities, organisatie- en procesinrichting en kwaliteit van de arbeid. Een visie waarin moedig leiderschap en een coachende leiderschapsstijl kritische succesfactoren zijn.Vastpakken en volhouden! laat zien welke praktische instrumenten beschikbaar zijn, geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Het boek toont hoe je de balans vindt tussen sturing en zelforganisatie. Dat functie-ontwerp en teamontwerp twee kanten van dezelfde medaille zijn. Hoe klantwaarde daadwerkelijk valt te realiseren. Hoe je voorkomt dat een missie verwordt tot window dressing. Tien praktische adviezen over de implementatie bieden de lezer houvast om een start te maken.Vastpakken en volhouden! is vanwege de veelheid aan praktische instrumenten en praktijkvoorbeelden een uitdagend boek. Een boek waarin de auteur stelling neemt: moedig leiderschap is geen keuze maar een must.


Book
Dossier Bio-Ethiek
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2003 Publisher: Sint-Lambrecht-Woluwe Unie Vrijzinnige Verenigingen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Concept Bio-ethiek; 2. Interview met prof. Etienne Vermeersch; 3. Interview met senator Jacinta Deroeck; 4. De wetgeving en het bio-ethische pluralisme; 5. Zit het in mijn genen; 6. Kritisch nadenken over geslachtskeuze; 7. Kloneren is meer dan een technische kwestie.

Keywords

603.1 --- Issue


Book
Bestuurskracht : Vuistregels voor de inrichting van zorgbesturen
Authors: --- ---
ISBN: 9789036811033 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafieu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Aan de comfortabele bestaanszekerheid van zorgorganisaties is in de afgelopen tien jaar een eind gekomen. Met als gevolg dat zorgbestuurders in de spotlights staan. Slagen zij er in kwaliteit en veiligheid te garanderen, de zorgorganisatie financieel gezond te houden en in- en externe partijen tevreden te stellen? Zijn ze effectief? Of een raad van bestuur effectief is, hangt samen met de inrichting van het bestuur. Met de samenstelling, de aanwezige expertise en de onderlinge samenwerking. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de inrichting van het bestuur. Maar een passende inrichting komt in samenspraak tot stand, met een grote inbreng van de raad van bestuur, en van de topmanagers en overlegorganen.

Keywords

603.1 --- gezondheidszorg --- bestuuur --- management


Book
Iedereen beter : een toolbox voor zorginnovatie
Authors: --- ---
ISBN: 9789036822862 Year: 2019 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek biedt een coherent stappenplan om zorginnovaties succesvol te ontwikkelen en te implementeren. Het stappenplan is gebaseerd op de Owls Breakthrough-methode én op ruim veertien jaar praktijkervaring van innovatieplatform VitaValley. Het boek is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, stafpersoneel en zorgprofessionals die met impact willen innoveren.Iedereen beter laat zien hoe u het innovatieproces vormgeeft, hoe u de gebruiker erbij betrekt en hoe u bestuurders, staf en stakeholders in één proces met elkaar verbindt. Ook leest u over het contracteren van zorginnovatie en wat er nodig is voor duurzame inbedding. Erg nuttig, want in de zorg is er aan innovatie geen gebrek, maar de implementatie en opschaling blijken niet altijd succesvol.Het eerste deel van het boek beschrijft elke stap van het zevenstappenplan uitvoerig. Met twee of meer uitgewerkte tools om de stap uit te voeren en casusbeschrijvingen die illustreren hoe u deze tools kunt gebruiken.Het tweede deel gaat dieper in op innoveren in de zorg en de Owls Breakthrough-methode. Op de platforms van BSL vindt u de actuele inzichten en ervaringen op het gebied van innovatie. Deze ondersteunen de theorie uit dit boek.


Book
Weg met de ethiek? Filosofische beschouwingen over geneeskunde en ethiek
Author:
Year: 1995 Publisher: Amsterdam Thesis Publishers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Privacy en verwerking van gegevens in het ziekenhuis
Author:
ISBN: 9055839949 Year: 2002 Publisher: Diegem : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Kwaliteitszorg, onze zorg!
Authors: ---
ISBN: 9789036819916 903681992X Year: 2018 Publisher: Houten Bohn Stafeu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit handboek helpt (toekomstige) professionals in de zorg, zoals verpleegkundigen en paramedici, om hun visie op kwaliteitszorg te ontwikkelen of op te frissen en hun vaardigheden op dit gebied te vergroten. Ook is het boek erg geschikt voor wie een breed overzicht zoekt van theorievorming en praktijk bij kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg, onze zorg! geeft je een interdisciplinair beeld van kwaliteitszorg. Theorie, praktijk en beleid komen afwisselend aan bod. Je leest interviewfragmenten en praktijkcases waarmee de gezichtspunten van hulpverleners, managers, patiënten, verzekeraars en overheid verduidelijkt worden. Bovendien word je uitgedaagd om je eigen mening te vormen. Je kunt de stof oefenen met een aantal praktische hulpmiddelen. Aan het eind van elk hoofdstuk staan werkopdrachten, waarmee je je de stof eigen kunt maken. Dit is de zevende druk van het boek Het spel van kwaliteit en zorg. Het boek heeft een nieuwe titel gekregen, om duidelijk te maken dat kwaliteit iedereen aangaat die werkt in de gezondheidszorg. Van patiënt en zorgprofessional tot inkoper en toezichthouder. In deze zevende druk zijn recente ontwikkelingen opgenomen op het terrein van overheidsbeleid, prestatie-indicatoren en de uitbreiding van het arsenaal aan kwaliteitsmethodieken. Bijvoorbeeld ‘lean’, kwaliteitskaders, zelfsturing door teams, Value Based Healthcare en richtlijnen over de kwaliteit van bestaan, DBC’s en de Doorbraakmethode.


Book
Agressie in het ziekenhuis : ethische aspecten van ondervinden, reageren en voorkomen.
Authors: ---
ISBN: 9055734365 Year: 2005 Publisher: Budel Damon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 228 << page
of 23
>>
Sort by