Listing 1 - 10 of 257 << page
of 26
>>
Sort by

Book
Bedrijfskundige aspecten in de zorg
Authors: ---
ISBN: 9789036816366 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafeu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Managers in zorginstellingen zijn vaak vakinhoudelijke deskundig op een of twee gebieden. Daarnaast hebben zij echter inzicht nodig in alle bedrijfskundige aspecten van de organisatie. Een optimale bedrijfsvoering vraagt om een brede oriëntatie.Bedrijfskundige aspecten in de zorg biedt managers informatie over en inzicht in de verschillende besturingsaspecten waar zij dagelijks mee te maken hebben. De informatie in dit boek is toegankelijk en to the point. Deze helpt managers zowel mensen als processen beter aan te sturen.Na een inleidend hoofdstuk over de trends in de zorgsector volgen tien hoofdstukken over verschillende bedrijfskundige aspecten: strategie, marketing en cliëntgerichtheid, financieel management, organiseren en management, organisatieverandering: van managen naar faciliteren, human resource management, informatie- en communicatietechnologie, logistiek management, gezondheidsrecht en leiderschap en zelfmanagement. Al deze hoofdstukken zijn specifiek toegespitst op de zorgsector.De hoofdstukken zijn geschreven door ervaren managers en opleiders uit de zorgsector.

Keywords

603.1


Book
Operatie Zorg : naar een driedeling in de gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9789023248088 Year: 2011 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

“Als mijn buurman zich zo nodig moet vol eten, is dat zijn keuze, maar ik zie niet in waarom ik moet meebetalen als hij straks met een hartaanval in het ziekenhuis wordt opgenomen!” Het aantal (chronisch) zieken in de Westerse wereld groeit en het einde van die groei is voorlopig nog niet in zicht. De solidariteit daalt en in discussies over de toekomst van de zorg staat het begrip ‘kosten’ meer dan ooit centraal. Deze stijgen, met name door leefstijl en technologische ontwikkelingen, (te) snel en zullen naar verwachting op termijn onbeheersbaar worden. Daar komt bij dat door het te verwachten personeelstekort op termijn ook de daadwerkelijke uitvoering van de zorg gevaar loopt. In beleidsstukken staan begrippen als solidariteit, preventie en marktwerking centraal. Met name marktwerking blijkt niet het ‘toverwoord’ waarvoor het aanvankelijk werd gehouden. Dit boek biedt een nieuwe kijk op de organisatie van de gezondheidszorg, uitgaande van de driedeling ‘Onderzoekszorg’, ‘Gekende Zorg’ en ‘Chronische Zorg’. Een dergelijke driedeling is volgens de auteur noodzakelijk, willen we de zorg naar de toekomst toe bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden. Daarnaast zullen het werkplezier onder de vele professionals en de tevredenheid onder haar afnemers er door toenemen.Operatie zorg is een boek voor zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders en studenten die zich in een opleiding aan het oriënteren zijn op een carrière in de zorg.

Keywords

603.1


Book
Vastpakken en volhouden! : moedig leiderschap in (zorg)organisaties
Author:
ISBN: 9789036822275 Year: 2018 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe realiseer je een majeur ontwikkelingstraject dat tien tot vijftien jaar duurt? Op die vraag geeft de auteur van dit boek antwoorden. Je moet hypes negeren en weerstanden overwinnen, consequent vasthouden aan een visie en die consistent uitvoeren.Vastpakken en volhouden! is een oproep aan bestuurders, professionals en leidinggevenden om de fundamentele en moedige keuze te maken om hun organisatie anders in te richten en aan te sturen. Een oproep om te kiezen voor een visie en managementfilosofie waarin patiënten, cliënten en medewerkers daadwerkelijk en samen centraal staan. Een visie waarin samenhang bestaat tussen missie en waarden, strategisch profiel en ambities, organisatie- en procesinrichting en kwaliteit van de arbeid. Een visie waarin moedig leiderschap en een coachende leiderschapsstijl kritische succesfactoren zijn.Vastpakken en volhouden! laat zien welke praktische instrumenten beschikbaar zijn, geïllustreerd met vele praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland. Het boek toont hoe je de balans vindt tussen sturing en zelforganisatie. Dat functie-ontwerp en teamontwerp twee kanten van dezelfde medaille zijn. Hoe klantwaarde daadwerkelijk valt te realiseren. Hoe je voorkomt dat een missie verwordt tot window dressing. Tien praktische adviezen over de implementatie bieden de lezer houvast om een start te maken.Vastpakken en volhouden! is vanwege de veelheid aan praktische instrumenten en praktijkvoorbeelden een uitdagend boek. Een boek waarin de auteur stelling neemt: moedig leiderschap is geen keuze maar een must.


Book
Dossier Bio-Ethiek
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2003 Publisher: Sint-Lambrecht-Woluwe Unie Vrijzinnige Verenigingen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Concept Bio-ethiek; 2. Interview met prof. Etienne Vermeersch; 3. Interview met senator Jacinta Deroeck; 4. De wetgeving en het bio-ethische pluralisme; 5. Zit het in mijn genen; 6. Kritisch nadenken over geslachtskeuze; 7. Kloneren is meer dan een technische kwestie.

Keywords

603.1 --- Issue


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek.
Authors: ---
Year: 1989 Publisher: Kapellen Pelckmans,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Mag wat kan? Of kan alleen maar wat mag? "Dat deze vragen nù meer gesteld worden dan ooit tevoren, mag ons niet verwonderen: sinds de jaren '70 worden we geconfronteerd met een ware doorbraak van de technologische mogelijkheden. Uitmaken wat de mens ten goede komt en wat niet lijkt een haast onmogelijke opgave. In dit boek wordt de medische revolutie aangevoerd als model voor de technologische vooruitgang van onze tijd. Revolutionaire voortplantingstechnieken, het wegnemen en overplanten van organen, methoden om het leven te verlengen enz... komen voortdurend in het nieuws en lokken heel wat discussie uit. Het is van belang dat de maatschappij een grondige reflectie maakt op deze medische revolutie: de wetenschap maakt deel uit van de samenleving en moet in de referentiekader haar onderzoek plaatsen. Zo rijst de vraag naar de prioriteiten. Moet de medische wetenschap zich nu per se bezighouden met de dure voortplantingstechnieken, het scheppen van nieuw leven, of zijn er andere prioriteiten? Om hierover als maatschappij te kunnen oordelen, is degelijke informatie van essentieel belang. Enkel dan is men in staat de spitstechnologie en de medische revolutie hun ware plaats te geven. Dit boek wil hiertoe een bijdrage leveren.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek


Book
Bestuurskracht : Vuistregels voor de inrichting van zorgbesturen
Authors: --- ---
ISBN: 9789036811033 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafieu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Aan de comfortabele bestaanszekerheid van zorgorganisaties is in de afgelopen tien jaar een eind gekomen. Met als gevolg dat zorgbestuurders in de spotlights staan. Slagen zij er in kwaliteit en veiligheid te garanderen, de zorgorganisatie financieel gezond te houden en in- en externe partijen tevreden te stellen? Zijn ze effectief? Of een raad van bestuur effectief is, hangt samen met de inrichting van het bestuur. Met de samenstelling, de aanwezige expertise en de onderlinge samenwerking. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de inrichting van het bestuur. Maar een passende inrichting komt in samenspraak tot stand, met een grote inbreng van de raad van bestuur, en van de topmanagers en overlegorganen.

Keywords

603.1 --- gezondheidszorg --- bestuuur --- management


Book
Zorgverleners aan de grens
Authors: ---
ISBN: 9026618913 Year: 1988 Publisher: Nijkerk Intro

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorgverleners aan de grens: dat zijn mensen die vaak onder grote druk in de gezondheidszorg werken: jonge mensen meestal. Dit boek gaat over hoe zij leren omgaan met grenzen en met vragen die zij ontmoeten al werkend met mensen aan de grens van het leven. Omdat de gehele gezondheidszorg onder druk staat, is het gevaar groot dat ook op tijd en ruimte voor elkaar wordt bezuinigd. Maar een verwaarloosde zorgverlener kan moeilijk een waardevolle helper worden. Er moet daarom gezocht worden naar een situatie waarin niet alleen de patiënt, maar ook de verplegende zichzelf kan zijn. In zorgverleners aan de grens denkt Marinus van den Berg door op de vele reacties die hij kreeg op zijn vorige boek "Zorgen als beroep". Hij geeft antwoord op de soms onthullende en onthutsende brieven, waarvan er enkele in dit boek zijn opgenomen. Niet alleen verzorgenden en verpleegkundigen zullen zich aangesproken voelen, maar ook leidinggevenden, aan wie een apart hoofdstuk is gewijd. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zowel de hulpvragenden als de hulpverlenenden.


Book
Orgaandonatie en verkrijging van organen: 'van de kant van de donor'.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verkrijging van organen voor transplantatie lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige zaak: wat zou er voor bezwaar tegen zijn om bij een gestorven mens organen uit te nemen? Wie kan er geschaad worden? Het meest voor de hand liggende antwoord op deze vraag is dat de familie van een overledene in diens lichaam nog een symbool van hun geliefde ziet. In het rouwproces speelt het dode lichaam een grote rol. Het is het laatste dat blijft van de overledene als persoon en het wordt met de overledene geïdentificeerd, zoals iedere persoon bij zijn leven met zijn lichaam vereenzelvigd wordt.

Keywords

603.1 --- orgaandonor (gez) --- Deeltitel


Book
Ethiek in de kliniek; hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
Author:
Year: 1996 Publisher: Meppel Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Iedereen beter : een toolbox voor zorginnovatie
Authors: --- ---
ISBN: 9789036822862 Year: 2019 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek biedt een coherent stappenplan om zorginnovaties succesvol te ontwikkelen en te implementeren. Het stappenplan is gebaseerd op de Owls Breakthrough-methode én op ruim veertien jaar praktijkervaring van innovatieplatform VitaValley. Het boek is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, stafpersoneel en zorgprofessionals die met impact willen innoveren.Iedereen beter laat zien hoe u het innovatieproces vormgeeft, hoe u de gebruiker erbij betrekt en hoe u bestuurders, staf en stakeholders in één proces met elkaar verbindt. Ook leest u over het contracteren van zorginnovatie en wat er nodig is voor duurzame inbedding. Erg nuttig, want in de zorg is er aan innovatie geen gebrek, maar de implementatie en opschaling blijken niet altijd succesvol.Het eerste deel van het boek beschrijft elke stap van het zevenstappenplan uitvoerig. Met twee of meer uitgewerkte tools om de stap uit te voeren en casusbeschrijvingen die illustreren hoe u deze tools kunt gebruiken.Het tweede deel gaat dieper in op innoveren in de zorg en de Owls Breakthrough-methode. Op de platforms van BSL vindt u de actuele inzichten en ervaringen op het gebied van innovatie. Deze ondersteunen de theorie uit dit boek.

Listing 1 - 10 of 257 << page
of 26
>>
Sort by