Listing 1 - 10 of 176 << page
of 18
>>
Sort by

Book
Vrijwilligerswerk in de palliatieve hulpverlening
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789028924655 Year: 1997 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Het rekruteren en selecteren van de kandidaat-vrijwilligers2. Basisopleiding van de vrijwilligers in de palliatievezorg3. Begeleidingsvormen en voortgezette opleiding4. De taken van de coördinator binnen de vrijwilligerswerking5. Afspraken en beroepsgeheim6. Palliatieve hulpverlening - de verschillende benaderingswijzen


Book
Leifblad. Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde
Publisher: Wemmel LevensEinde Informatie Forvm (LEIF)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

LevensEinde InformatieForum (LEIF)Iedereen wil een waardig levenseindeWat moet je concreet doen in een bepaalde situatieWist je dat -vragen met antwoorden


Book
Euthanasie: Artsen drukken zich uit.
Year: 2001 Publisher: Antwerpen Recht op Waardig Sterven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Refuser qu'on impose l'héroïsme face à la souffrance. 2. Les interventions médicales de dernier recours. 3. Reflectie over waardig sterven. 4. Les cancérlogues et l'euthanasie. 5. Euthanasie: faut-il attendre la 'phase terminal'? 6. La fin de la clandestinité et le droit de choisir. 7. Vers plus de sincérité? 8. Medische beslissingen rond het levenseiden in Nederland. 9. Eugénisme et euthanasie: deux mots tabous. 10. Kanker, euthanasie en palliatieve zorgen. 11. Soins palliatifs: option ou obligation. 12. Une loi pour la transparence. 13. Palliatieve zorg, euthanasie en autonomie van de patiënt. 14. Exit le secret, la méfiance, voire le mensonge. 15. Euthanasie et soins intensifs. 16. Trois brefs témoignages.

Keywords

603.2 --- ethiek --- euthanasie --- recht en wetgeving


Book
Dossier Euthanasie
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2002 Publisher: Sint-Lambrecht-Woluwe Unie Vrijzinnige Verenigingen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Empirisch onderzoek naar handelwijzen van artsen rond levenseinde van patiënten in Vlaanderen; 2. Wetsontwerp betreffende de euthanasie; 3. Juridische aspecten van euthanasie; 4. Ethiek en euthanasie; 5. De politieke besluitvorming rond euthanasie. Een gesprek met de senatoren Jeannine Leduc en Muriam Vanlerberghe; 6. Spanningsveld tussen euthanasie en palliatieve zorg; Zorg rond het levenseinde van kinderen; 7. Een arts-patiënt informatie- en communicatieverbintenis alsprocedureel-ethische oplossing bij conflict tussen patiëntenautonomie en artsenbeneficiëntie; 8. Euthanasie en het multidisciplinair overleg; 9. Op eigen kracht, maar niet alleen, de moreel consulent; 10. Recht op waardig streven en de wereldfederatie van Right to Die societies; 11. Het levenstestament van Recht op Waardig Sterven; 12. Het rᄉprobleem van de euthanasie; 13. Opinistukken.

Keywords

173 --- 418.7 --- 603.2 --- Issue


Book
Hersendood en dan? Euthanasie.
Year: 1998 Publisher: Gent BVNV (Belgische Vereniging voor Neuro-Verpleegkundigen),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Denken over sterven en dood in de geneeskunde. Overwegingen van artsen bij medische beslissingen rond het levenseinde
Author:
ISBN: 9050850068 Year: 1999 Publisher: Utrecht Van der Wees

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe denken artsen in Nederland persoonlijk over sterven en dood? En spelen die denkbeelden, volgens henzelf, een rol bij hun 'medische beslissingen rond het levenseinde'? (MBL) Deze vragen staan in dit boek centraal. Ze zijn niet eerder systematisch onderzocht. Daartoe bespreekt de auteur eerst watwe in Nederland verstaan onder MBL. Vervolgens gat hij in op de vraag hoe artsen tot dit soort belangrijke beslissingen komen, en welke overwegingen ze daarbij gebruiken. Als artsen hun persoonlijke opvattingen laten meewegen, wat betekent dit dan voor de objectiviteit van het medisch oordeel en voor de beroepsethiek?


Book
Het einde in zicht
Author:
Year: 1991 Publisher: Antwerpen Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hoe mensen sterven. Verhalen over het einde.
Author:
ISBN: 9789085420699 Year: 2006 Publisher: Antwerpen/Amsterdam Antwerpen/Amsterdam Manteau Meulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nadat de auteur het sterven van zijn schoonmoeder had meegemaakt, kreeg hij problemen met de wijze waarop zij overleden was: heel onrustig. De behandelende arts had haar euthanasie uit het hoofd gepraat. Dit gebeuren bracht de auteur ertoe om een onderzoek in te stellen naar het reageren van artsen en verpleegkundigen op het gegeven euthanasie en palliatieve sedatie (het in slaap brengen van patiënten met de zekerheid, dat ze niet meer wakker zullen worden). De auteur interviewt verpleegkundigen, artsen, pastors en hij praat met patiënten. Dat laatste zeker niet diepgaand: het blijken allemaal eenvoudige alledaagse gesprekjes over hoe ze zich voelen. Overwegend dan. Rondlopend in deze (Belgische) ziekenhuizen maakt hij ook mee hoe ongelooflijk bot en gevoelloos familieleden soms kunnen optreden bij hun 'afgeschreven' moeder of vader. De toon van het boek is terughoudend, lijkt soms te effen, te weinig betrokken. Toch is duidelijk onderhuids voelbaar dat de auteur kritiek heeft op het - toch wat vage - euthanasiebeleid van heel wat artsen. De gesprekken hebben niets met stervensbegeleiding te maken, al wordt dat gesuggereerd. Het boek lijkt vooral geschikt als studiemateriaal.


Book
Tegen de dood mag je zuster zeggen : oude mensen en de dood.
Author:
ISBN: 9029707046 Year: 1982 Publisher: Den Haag Voorhoeve,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De rest is stilte : praten over de dood : Handreiking aan nabestaanden
Authors: ---
ISBN: 9025725031 Year: 1993 Publisher: Haarlem Gottmer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 176 << page
of 18
>>
Sort by