Listing 1 - 10 of 264 << page
of 27
>>
Sort by

Book
In vertrouwen. Lijfboek voor vrouwen
Authors: --- --- --- ---
Year: 1999 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek is een kans om je eigen lichaam te ontdekken en beterte leren kennen. Het geeft je een basis voor zelfvertrouwen enzelfredzaamheid. Dit boek informeert zowel het meisje als de volwassen vrouw. Het slaat geen enkel stadium van het leven over, geen enkel gevoel. Het gaat over de wijsheid van het lichaam in de puberteit en de overgang, tijdens de menstruele periode en de maandstonden. Het leert je mee te werken in het proces van bevruchting, zwangerschap en bevalling.

Keywords

605.5 --- gynaecologie


Book
Handboek medicijnen en gezondheid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ouderen gebruiken relatief veel medicijnen. Mensen die ouder zijn dan 65 jaar gebruiken driemaal zo veel medicijnen als degemiddelde Nederlander. Bij 75-plussers is dit viermaal zoveel. Medicijnen dragen bij aan de gezondheid, maar leveren soms ookproblemen op.De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stelt in meerdere rapporten dat aandacht voor de medicatieveiligheid in de langdurigezorg en de zorg thuis nodig is. De cliëntenraad kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.De IGZ stelt daarnaast dat voor alle instellingen een actueel overzicht van de medicatie de kern vormt van medicatieveiligheid. Webesteden daarom in een apart hoofdstuk aandacht aan het actueel medicatieoverzicht.Medicijnen kunnen ook invloed hebben op zaken die wellicht minder voor de hand liggen, zoals mondhygiëne, eetlust en demogelijkheid om te bewegen. In dit handboek gaan we in op deze specifieke problemen.Meedenken over een verantwoord medicijngebruik vereist specifieke kennis, die wellicht niet bij iedere Cliëntenraad aanwezig is.Dit handboek biedt informatie en concrete tips voor cliëntenraden die aan de slag willen met een verantwoord medicijngebruik inhun zorgorganisatie.Voor wie is dit handbo

Keywords

605.5 --- medicatie --- farmacologie


Book
World anti-doping code 2015
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: Montreal World Anti-Doping Agency

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The purposes of the World Anti-Doping Code and the World Anti-Doping Program which supports it are:• To protect the Athletes’ fundamental right to participate indoping-free sport and thus promote health, fairness andequality for Athletes worldwide, and• To ensure harmonized, coordinated and effective anti-dopingprograms at the international and national level with regardto detection, deterrence and prevention of doping. The Code is the fundamental and universal document upon which the World Anti-Doping Program in sport is based.The purpose of the Code is to advance the anti-doping effort through universal harmonization of core anti-doping elements.It is intended to be specific enough to achieve complete harmonization on issues where uniformity is required, yetgeneral enough in other areas to permit flexibility on how agreed-upon anti-doping principles are implemented. TheCode has been drafted giving consideration to the principles of proportionality and human rights.

Keywords

605.5 --- doping --- sport


Book
Talent tegen doping : 2011 dopingregels en dopinglijst
Author:
Year: 2011 Publisher: Capelle aan den Ijssel Dopingautoriteit

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Maar liefst 95% van de Nederlandse topsporters wil alleen op eigen kracht winnen en 91% zou zich schuldig voelen als hij of zij doping zou gebruiken. Dit zijn klinkende percentages. Maar hoe kan het dat tientallen sporters jaarlijks toch een positieve test hebben? Hoogstwaarschijnlijk door niet-bewust dopinggebruik. Waarschijnlijk komt een aanzienlijk deel van de dopingovertredingen voort uit het gebruik van ‘gewone’ medicijnen, drugs of vervuilde voedingssupplementen. Dus zonder het doel te hebben de competitie te vervalsen. Uit onwetendheid, maar met serieuze gevolgen. Want voor alle positieve tests geldt: strict liability. Een sporter is zelf verantwoordelijk voor stoffen die in het lichaam worden aangetroffen.Jij dus ook! Strict liability vereist een sterke bewustwording. Niet alleen bij topsporters, maar vooral ook bij talenten. Van jongsaf aan dien je bewust te zijn van de risico’s op dopinggebied. Dit is belangrijk, want alleen zo ben je verzekerd van een sportcarrière die 100% Dope Free is. Daarom draagt de Dopingwaaier 2011 de titel: talent tegen doping!

Keywords

605.5 --- doping --- sport


Book
A colour atlas of gynaecological surgery. Volume 1 Vaginal Operations
Authors: --- ---
Year: 1978 Publisher: London Wolfe,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- gynaecologie (gez)


Book
Achter het vijgeblad : over mannen en prostaat
Author:
Year: 1995 Publisher: Antwerpen Louis Denis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- andrologie --- prostaat --- urologie


Book
Zwangerschap : van A tot Z
Authors: ---
ISBN: 9026920776 Year: 1993 Publisher: Van Holkema & Warendorf houten

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- gynaecologie --- obstetrie --- zwangerschap


Book
Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Brussel Bapcoc

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De editie 2012 van de "Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in deambulante praktijk" geeft een stand van zaken van de huidige wetenschappelijkekennis met betrekking tot het nut en de werkzaamheid van anti-infectieuzegeneesmiddelen in de behandeling van courante infecties in de ambulante praktijk.De gids bevat aanbevelingen voor de behandeling van deze infecties, gebaseerdop de wetenschappelijke literatuur en gevalideerd voor toepassing in België doorlokale experten. Ondanks het feit dat vooral bacteriële infecties en behandeling metantibiotica aan bod komen, wordt ook aandacht besteed aan virale infecties, gistenschimmelinfecties, antivirale middelen en antimycotica die relevant zijn voor deambulante praktijk. Er werd bewust niet ingegaan op het belang en de plaats vanvaccinaties.

Keywords

605.5 --- antibiotica --- infecties --- geneesmiddelen


Book
Amniocentese.
Author:
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- amnioscopie (gez) --- Deeltitel


Book
Cystitis.
Author:
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- cystitis (gez) --- Deeltitel

Listing 1 - 10 of 264 << page
of 27
>>
Sort by