Listing 1 - 10 of 48 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Dement : zo gek nog niet
Author:
Year: 1992 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.15 --- dementie --- Dementie


Book
Het denken en handelen van dementerende personen : op zoek naar een verklaringsschema.
Author:
Publisher: Turnhout Vlaamse Alzheimer Liga

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.15 --- Alzheimerziekte --- dementie --- Dementie


Book
Leven met verwardheid : leidraad voor het omgaan met dementerende ouderen.
Year: 1993 Publisher: S.l. Vlaamse Alzheimer Liga

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.15 --- Alzheimerziekte --- dementie --- Dementie


Book
Basisvorming dementie
Author:
Year: 2004 Publisher: Wilrijk Expertisecentra dementie Vlaanderen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.15 --- brochure --- dementie --- Dementie


Book
Dement worden : een kindertijd in beeld : belevingsgerichte begeleiding van dementerende ouderen.
Author:
Year: 1993 Publisher: Baarn Schoten Intro Westland

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.15 --- begeleiding --- beleving --- dementie --- Dementie


Book
Wonen + : wonen van mensen met dementie
Authors: ---
Year: 2005 Publisher: S.l. Platform Wonen van Ouderen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.15 --- bejaarden --- brochure --- dementie --- wonen --- Dementie


Book
De weg kwijt : wat families zeker moeten weten over dementie.
Authors: ---
Year: 2003 Publisher: Heverlee Werkgroep Thuisverzorgers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.15 --- brochure --- dementie --- thuiszorg --- Dementie


Book
Voortdurend mis ik schakels : De begeleiding van demente bejaarden en hun familie
Author:
Year: 1990 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ik heb dementie : 50 openhartige brieven met tips voor een beter leven
Authors: ---
ISBN: 9789078342175 Year: 2016 Publisher: Leiden Sinds 1883

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe kun je leven als je steeds meer gaat vergeten? Als de dokter je meedeelt wat je al vreesde, dat dementie aan je knaagt. Je wilt positief blijven, maar gaat je dat lukken ... Hoe doen anderen dat? 50 mensen die dit ervaren, schrijven jou een brief. Vaak met hulp en in hun eigen woorden. Ze zijn openhartig over hun leven. De brieven beschrijven hun angst voor de toekomst en hun overwinningen op zichzelf. Lees hun voorzichtige adviezen. Hoe gaan zij om met hun ziekte, wat doen ze, wie helpt ze, en waarvan genieten ze? Met name dat. Hoe kun je accepteren dat je niet meer beter wordt, en toch van het leven genieten?


Book
Ik weet nog goed : voorleesverhalen en activiteiten voor mensen met beginnende dementie
Author:
ISBN: 9789088506857 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Uitgeverij SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dat haar schoonmoeder getroffen werd door dementie was voor Joke de Jonge aanleiding om te onderzoeken of zij mensen met beginnende dementie een plezier zou kunnen doen met speciaal voor hen geschreven verhalen. Na zich grondig verdiept te hebben in dementie en lezen, zette zij een pilot project op om in de praktijk verhalen uit te proberen en deze verder te ontwikkelen. In actieve samenwerking met een vaste groep mensen met beginnende dementie uit het Odensehuis (een laagdrempelig inloopcentrum) kwam zij tot de bundel voorleesverhalen Ik weet nog goed & Geuren (een versgebakken appeltaart, doorgekookte spruitjes) en geluiden (de bakelieten telefoon, het malen van koffie) nemen daarbij een belangrijke plaats in, omdat zij mensen snel meenemen naar vroeger, waarbij beeldmateriaal (de strenge winter van 1963, zomerse waterpret) de sfeer van de verhalen nog eens ondersteunt. Naast verhalen, activiteiten en sfeerpagina's, is in het boek een praktisch deel opgenomen, Aan de slag, dat bestaat uit talrijke aanwijzingen en suggesties om in welke vorm van dagbesteding dan ook met een groep mensen te kunnen werken. Denk daarbij aan werkvormen als reminisceren, geuren en geluiden gebruiken, met elkaar liedjes zingen, gedichten lezen, muziek beluisteren en met elkaar activiteiten ondernemen. Aan de slag is niet alleen bestemd voor activiteitenbegeleiders, verzorgenden en vrijwilligers, ook voor mensen in de privésfeer zijn er veel tips uit te halen. Het past helemaal in de lijn van de weg die wij als samenleving in willen slaan: de weg naar een dementievriendelijke samenleving.

Listing 1 - 10 of 48 << page
of 5
>>
Sort by