Listing 1 - 10 of 227 << page
of 23
>>
Sort by

Book
Kun je me zeggen waar ik woon?
Author:
Year: 1985 Publisher: Deventer Van Loghum Slaterus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Psychische problemen bij ouderen : waardoor ontstaan ze ?
Author:
ISBN: 9035212347 Year: 1988 Publisher: Lochem De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek worden psychische problemen van oude mensen besproken in hun samenhang met de levensgeschiedenis van de betrokkenen. Alles wat iemand heeft meegemaakt laat zijn sporen na en beïnvloedt de wijze waarop zij of hij zich door levensmoeilijkheden probeert heen te slaan. Een aantal depressieve en paranoïde reactievormen komen aan de orde naast de problemen van verwardheid en dementie. Vaak blijkt dat mensen te kwetsbaar zijn opgegroeid om aan angstaanjagende situaties het hoofd te kunnen bieden. Opdat de hulpverlenende de angst en de depressieve stemming van mensen beter zal kunnen begrijpen, wordt in dit boek de gevoelsmatige ontwikkeling van een mens en het omgaan met angstgevoelens aan de hand van een bespreking van de levensfasen behandeld. Er wordt vooral veel nadruk gelegd op het belang van het gevoelsmatige, omdat het psychisch evenwicht en het welbevinden van een mens afhankelijk is van de wijze waarop gevoelens beleefd worden. Bij de zorg voor ouderen wordt vaak te veel op het verstand gelet! Dit boek is bedoeld voor mensen die bij de directe dagelijkse zorg voor ouderen, thuis of in een instelling, betrokken zijn. Het is echter ook geschikt voor mensen die, omdat ze van tijd tot tijd in hun werk met ouderen problemen in aanraking komen, informatie behoeven over onbegrepen psychische problemen bij hun cliënten. Het boek is de weerslag van een persoonlijke visie van een auteur die tientallen jaren als psychiater bij de zorg voor ouderen betrokken is geweest.


Book
De ouderdom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inleiding; Terugblik; Onderzoek nu; Meer kwalitatieve aspecten van ouder worden; Theoretisch uitzicht en slotopmerkingen.

Keywords

606.5 --- bejaarden --- psychogeriatrie --- Chapters


Book
Behandeling van dementie: utzicht op meer inzicht
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat is dementie; De ziekte van Alzheimer; Vasculaire dementie; Lewy-lichampjesdementie; Frontaalkwabdementie; Toekomstperpectief.

Keywords

606.5 --- dementia --- psychogeriatrie --- Chapters


Book
Dementie : veel gestelde vragen en antwoorden.
Author:
Year: 2004 Publisher: Wilrijk ECD Vlaanderen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boekje stelt u op een zeer eenvoudige wijze in kennis van de meest gestelde vragen over dementie.


Book
Help! Ze wil geen hulp : een persoonlijke ervaring met dementie in de naaste omgeving.
Author:
ISBN: 9024260833 Year: 1991 Publisher: Kampen Kok,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Reminiscentie : een handleiding voor de praktijk
Authors: ---
Year: 1997 Publisher: Baarn Intro,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ik ken je niet meer. Handleiding van video.
Year: 2001 Publisher: Antwerpen Expertiesecentra dementie Vlaanderen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: Dementie herkennen; Spreken over dementie Meer informatie. Er is ook een video beschikbaar; Video ingeleid door Chris lomme. Zeer aangrijpende getuigenissen van familieleden die hun partner geestelijk verliezen. De documentaire gaat over dementerende in de thuissituatie en zij die opgenomen zijn in een instelling. Hetproces is merkbaar door de vergeetachtigheid en het fout uitvoeren van handelingen die niet meer bijgestuurd worden. Het eindigt met een hulpverleningsnummer 070/22 47 77.

Keywords

324 --- 605.93 --- 606.5 --- dementia --- geriatrie


Book
Executieve functies: de touwtjes in handen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Planning en regulering van gedrag; Beeldvormende technieken; Relatie tussen hersendefect en gedragsproblemen; Neuropsychologisch onderzoek van de executieve functies; Het meten van executieve functies: onmogelijk; Een integratief theoretisch kader; Frontotemporale dementie (FTD); Executieve tests en gedragsvragenlijsten.


Book
Autonomie, wilsbekwaamheid en schriftelijke wilsverklaringen: de dokter wikt, de patiënt beschikt...?

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ernstige aantasting van de geestelijke vermogens; Zelf beschikken; Autonomie als leidend moreel beginsel; Wilsbekwaamheid; Schriftelijke wilsverklaringen: wanneer van toepassing? De euthanasieverklaring bij dementie..

Listing 1 - 10 of 227 << page
of 23
>>
Sort by