Listing 1 - 10 of 101 << page
of 11
>>
Sort by

Book
Mindfulness werkboek : een uitnodiging om te leven in het nu
Authors: --- ---
ISBN: 9789086791262 Year: 2008 Publisher: Roeselare Roularta Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

607.2 --- mindfulness --- psychotherapie


Book
Psychotherapie bij geestelijk gehandicapten
Authors: ---
Year: 1992 Publisher: Amsterdam Swets & Zeitlinger,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wat is psychotherapie.
Authors: ---
Year: 1970 Publisher: Nijkerk Callenbach

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het geheim van de betere therapeut : cliëntgestuurd, resultaatbewust
Authors: ---
ISBN: 9789026522482 9026522487 Year: 2011 Publisher: Amsterdam : Pearson

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteur onderzoekt in dit boek een aantal gemeenschappelijke factoren die aan alle therapieën ten grondslag liggen en laat zien hoe belangrijk de therapeutische relatie is voor een succesvolle therapie. Duncan geeft duidelijke en overtuigende adviezen over de manier waarop therapeuten kunnen omgaan met cliënten die na verloop geen verbetering lijken te vertonen. Die adviezen behelzen een eenvoudig vijfstappenplan waarin op de cliënt gebaseerde feedback over de geboekte resultaten wordt gecombineerd met de professionele langetermijnontwikkeling van de therapeut. Dit boek bevat levendige casusbeschrijvingen en is toegankelijk beschreven. Het biedt praktische handvatten aan iedereen die zijn werk een nieuwe richting wil geven en een betere therapeut wil worden.


Book
In psychotherapie : wanneer, waarom, wie, wat, waar, hoe.
Author:
ISBN: 9026514409 Year: 1995 Publisher: Lisse Swets en Zeitlinger,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Psychotherapie
Year: 1989 Publisher: Deventer Ankh-Hermes,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#GSDBP --- 607.2 --- psychotherapie (gez)

Client-centered therapy: its current practice, implications, and theory
Authors: --- --- ---
ISBN: 9781841198408 Year: 2003 Publisher: London Constable

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This book crystallizes the great progress that has been made in the development of the techniques and basic philosophy of counselling. Rogers gives a clear exposition of procedures by which individuals who are being counselled may be assisted in achieving for themselves new and more effective personality adjustments. This book is a mature presentation of the non-directive and related points of view in counselling and therapy. The final chapter presents a formal treatment of the psychological theory which is basic to the whole client-centered point of view, not only in counselling but in all interpersonal relations.


Book
Adolescenten en respect : psychotherapie met adolescenten.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789023243618 Year: 2008 Publisher: Assen : Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek gaat over de betekenis die het begrip 'respect' heeft bij adolescenten en hun omgeving. Wat respectvol is, heeft onder andere te maken met de regels die in een maatschappij gelden: wat respectvol is in de ene cultuur hoeft dat niet te zijn in de andere. Respect is ook een relationeel begrip: hoe gedragen mensen zich tegenover elkaar en tegenover de wereld waarin ze leven. Het begrip respect wordt belicht vanuit de volgende perspectieven: * het maatschappelijk perspectief in een steeds pluriformere wereld met snel veranderende gezags- en machtsverhoudingen; * het gezins- en systeemperspectief, de directe omgeving waarbinnen de jongere de betekenis van respect ontwikkelt; * ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen die het zelfgevoel betreffen en daarmee ook de beleving van het begrip respect raken; * de therapeutische context: de rol van respect in de relatie therapeut-clint en in de onderlinge relaties binnen de instelling. 'Adolescenten en respect' biedt vanuit psychotherapie Met adolescenten een breed overzicht van dit actuele thema voor allen die werken met jongeren Inhoudsopgave : 1. Respect en disrespect in de adolescentie Enkele psychoanalytische overwegingen 2. De ontwikkelingspsychopathologie van de borderline persoonlijkheidsstoornis en de theatrale persoonlijkheidsstoornissen: narcisme, kwetsbaarheid, vertrouwen en reciprociteit 3. Het digitale gevaar!? Over adolescenten en computers 4. Werken met gezinskrachten Groepsgezinstherapie bij psychische problemen 5. Multisystemic therapie - Doen wat nodig is 6. Een emotieregulatietraining voor adolescenten Naar een (h)erkenning van eigen keuzemogelijkheden 7. Respect voor wie? De kwaliteit van de rapportage pro-justitie 8. Van drie kanten bekeken De combinatie van verschillende behandelvormen bij adolescenten met persoonlijkheidsproblematiek 9. Respect in een tijd van sociale ongelijkheid 10. Effectmeting mt jongeren Psycho-fysieke oefeningen spreken adolescenten (anders) aan 11. Respect, identiteit en loyaliteit Een cultuur sensitieve benadering 12. Respect in het contact met de Turkse adolescent


Book
47 redenen om niet in therapie te gaan ... : en één om het wel te doen
Authors: ---
ISBN: 9789491729386 Year: 2015 Publisher: Nederhorst den Berg Lucht

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zestig procent van de Nederlanders gaat ooit in therapie maar slechts een op de drie mensen knapt er echt en duurzaam van op. Twee van de drie sukkelen na de therapie gewoon verder. Dit boekje is een geweldig hulpmiddel voor mensen die twijfelen om in therapie te gaan. Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar gedragsverandering en terugval in oude gewoontes, formuleerde Martin Appelo 47 redenen waarom je er beter niet aan kunt beginnen. Ook vatte hij de voorwaarden voor duurzame gedragsverandering samen in een formule. Wie daar positief op scoort, is wel geschikt voor therapie. Wie alle redenen goed tot zich heeft laten doordringen, zal zich waarschijnlijk de moeite besparen om in therapie te gaan. Toch is dit boekje niet bedoeld om het beroep van therapeut de das om te doen. In tegendeel. Therapeuten raken namelijk heel vaak burn-out van het trekken aan dode paarden en van het discussiëren met betweters. Dus wie eerst dit boekje leest en pas in therapie gaat als alleen die ene reden geldt, helpt niet alleen zichzelf maar draagt er ook aan bij dat therapeuten gezond blijven!


Book
In de voetsporen van de heldin : ontdek stap voor stap het verhaal van je eigen leven
Author:
ISBN: 9789080964990 Year: 2016 Publisher: Baarn S2 Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Stel je voor: er wordt een doos bij je afgeleverd. In de doos vind je een paar magische schoenen. Deze schoenen kunnen je overal naartoe brengen, je weet alleen niet waarheen. Wat zou jij doen? Trek je ze aan? Zet je ze achterin je kast? Of breng je ze meteen naar de kringloop? Dit boek geeft je de mogelijkheid om vanuit je luie stoel de voetsporen van de heldin te volgen en tegelijkertijd de patronen in je eigen leven te vinden (en te veranderen als je dat wilt). Het is een reis door de rijke en betekenisvolle wereld van verhalen, waarbij je zult ontdekken dat het verhaal van de heldin ook over jou gaat. Stap voor stap doe je inzichten op die je helpen op je levenspad. Edith de Wit dook in de schatkist van verhalen waarin vrouwen de hoofdrol spelen en ontdekte de twaalf episodes die iedere heldin, in fictie én in het echte leven, moet beleven om haar schat te vinden en thuis te komen. Naast de vele inspirerende voorbeelden uit literatuur en films, bevat dit boek ook waargebeurde verhalen van echte heldinnen en inzichtvragen om je eigen verhaal op het spoor te komen. Als je je eigen verhaal kent, sta je steviger in je schoenen en kun je met meer vertrouwen nieuwe wegen bewandelen.

Listing 1 - 10 of 101 << page
of 11
>>
Sort by