Narrow your search
Listing 1 - 10 of 1004 << page
of 101
>>
Sort by

Book
ADHD en comorbiditeit gedurende de levensloop.
Authors: ---
ISBN: 9026517408 Year: 2004 Publisher: Amsterdam : Harcourt,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave ¬ Aandachtstekortstoornissen en hun comorbide stoornissen ¬1 Nieuwe inzichten in aandachtstekortstoornissen en hun comorbide stoornissen ¬2 De erfelijkheid van aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornissen ¬3 Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis met stemmingsstoornissen ¬4 Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis met angststoornissen ¬5 Aandachtstekortstoornissen met oppositionaliteit en agressie ¬6 Aandachtstekortstoornissen met obsessieve-compulsieve stoornis ¬7 Aandachtstekortstoornissen met leerstoornissen bij kinderen en adolescenten ¬8 Leerstoornissen met aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis bij volwassenen: de overlap met executief disfunctioneren ¬9 Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis met stoornissen in het gebruik van een middel ¬10 Aandachtstekortstoornissen en problemen met de slaap en arousal ¬11 Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis met stoornis van Gilles de la Tourette ¬12 Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis met coördinatieontwikkelingsstoornis ¬13 Aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis en het jonge kind ¬14 Subgroepen van uitkomsten op volwassen leeftijd van aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis ¬ De Diagnostiek van en interventies voor aandachtstekortstoornissen ¬15 De diagnostiek van aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis en comorbide stoornissen ¬16 Farmacotherapie bij aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis ¬17 Psychosociale interventies voor aandachtstekortstoornissen en hun comorbide stoornissen ¬18 Cognitieve therapie voor volwassenen met aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis ¬19 Interventies in het onderwijs voor leerlingen met aandachtstekortstoornissen ¬20 Het afstemmen van behandelvormen voor patiënten met aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis: het klinische en het onderzoeksperspectief

Keywords

ADHD.


Book
Dat stomme boek
Author:
ISBN: 9789001887278 Year: 2017 Publisher: Groningen Noordhoff Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De vijftienjarige Ivan en zijn klasgenoten krijgen op school de opdracht om een boek te schrijven. ADHD'er Ivan ziet dat helemaal niet zitten en heeft de titel meteen klaar : Dat stomme boek. Omdat hij toch wat moet verzinnen, beschrijft hij een paar dagen uit zijn eigen leven : over hoe hij samen met zijn moeder en zusje op zoek is gegaan naar zijn plotseling verdwenen vader. De reis voert naar Berlijn en is bizar, spannend en grappig tegelijk. Als hij tijdens de zoektocht de mysterieuze Engelse Jo en haar hond Max ontmoet, komt het verhaal tot een onverwachte climax.

Keywords

ADHD


Book
Ik en mijn ADHD : wat ik leerde van fikkie stoken aan tafel
Author:
ISBN: 9789077671429 Year: 2010 Publisher: Huizen Pica

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

10

Keywords

ADHD


Dissertation
ADHD.
Authors: ---
Year: 2002 Publisher: Brugge : Simon Stevin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

ADHD.


Dissertation
Alle dagen heel druk : ADHD.
Authors: ---
Year: 2007 Publisher: Brugge : Simon Stevin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

ADHD.


Periodical
ZitStil magazine : magazine over ADHD en leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen.
Publisher: Wilrijk : Centrum Zit Stil,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

ADHD.


Book
ADHD ? : laat je niets wijsmaken !
Author:
ISBN: 9789064452734 Year: 2005 Publisher: Berchem : EPO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zoals in Nederland Balans actief is op gebied van voorlichting en begeleiding van mensen met ADHD, is er in België het centrum 'Zit stil'. De auteur is als klinisch psycholoog daaraan verbonden en zij heeft een boek over dit onderwerp geschreven voor adolescenten. In typisch jongerenjargon inclusief cartoons beschrijft zij symptomen, oorzaak, diagnose, behandeling en vooral hoe je er zelf mee om moet gaan. Het is het eerste boek dat de patiënten zelf zal aanspreken en uitnodigt tot verdere gesprekken in de klas. Nadeel is dat het voor de Vlaamse situatie geschreven is (bijvoorbeeld rilatine in plaats van het in Nederland gebruikte Ritalin). Met goede verwijzingen naar verdere literatuur en websites. Een boek niet alleen voor de jongeren zelf, maar ook voor hun ouders en leerkrachten. Een vlot no-nonsense boek over een aandoening die frequent voorkomt en waarvan weinig voor jongeren zelf te vinden is. Geactualiseerde editie. Vanaf ca. 13 jaar. © NBD Biblion

Keywords

ADHD.


Book
Stuiterend door het leven ? : alles over ADHD : van diagnose tot behandeling
Author:
ISBN: 9789066111301 Year: 2005 Publisher: Wormer : Immerc,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Alles over ADHD: van diagnose tot behandeling Kranten en tijdschriften staan bol van verhalen over ADHD en ook op het schoolplein hoor je veel over drukke, snelafgeleide of agressieve kinderen. Alsof dat nog niet genoeg is, spuien veel 'ervaringsdeskundigen'op internet hun mening over verkeerde behandelingen en het gevaar van medicijnen. Maar wanneer is een kind té druk? En moeten we het dan meteen ADHD noemen? Is het nu echt een modeziekte of kwam het vroeger ook vaak voor zonder dat de ouders of de leerkracht dit beseften? Komt het ook voor bij volwassenen, of is ADHD een aandoening waar je 'overheen groeit'? Dit boek legt uit dat ADHD een hersenstoornis is, die vaak goed te behandelen is. Vroege behandeling kan zelfs veel problemen voorkomen. Juist daarom is het van groot belang de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen. Hoe dat in zijn werk gaat, en hoe je vervolgens kunt leren omgaan met ADHD komt tevens aan de orde.

Keywords

ADHD.


Book
Alleen een moeder kan van zo 'n jongen houden : hoe ik leerde leven met ADHD
Author:
ISBN: 9789057121968 Year: 2004 Publisher: Amsterdam : Nieuwezijds,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Benjamin Polis getuigt hoe het is te leven met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). Door zijn ADHD was hij een dramatisch kind. Hij veranderde zes keer van school, werd geschorst en van school gestuurd, kon pas lezen op zijn elfde en moest meerdere jaren overdoen. Hij was kortom een grote last voor zichzelf en iedereen in zijn omgeving. Maar Polis overwon zijn ADHD en veranderde van iemand die een goede kans maakte om in de jeugdgevangenis te belanden in een student aan de universiteit. In dit boek behandelt hij o.m. de volgende onderwerpen: de keuze van de beste school en leraar voor uw kind, opvoedingstechnieken, woedebeheersing, huiswerk, discipline, medicijnen, het contact van ouders en hun andere kinderen met het probleemkind. Het boekje leest vlot en heel wat zaken zullen voor kinderen met ADHD, hun ouders, leraren en hulpverleners herkenbaar zijn; tenslotte heeft Polis het allemaal aan den lijve ondervonden. Bij de hoofdstukken 'Hoe geef je les aan een kind met ADHD' en 'Medicijnen' stel ik me wel wat vragen omtrent de wetenschappelijke correctheid. Als slot geeft de auteur de ouders een raad mee: "Ik hoop dat u iets aan dit boek zult hebben voor de omgang met uw kind. Tot slot wil ik alleen nog zeggen dat u het meest profijt van dit boek zult hebben als u bereid bent om heel veel vermoeiende en frustrerende uren werk in uw kind te investeren". Achterin staan een beperkt aantal adressen en websites van zowel Nederlandse als Vlaamse instanties waar ouders van kinderen met ADHD steeds terecht kunnen.

Keywords

ADHD.


Book
Pubers met ADHD : een oudertrainingsprogramma
Author:
ISBN: 9789026517044 Year: 2003 Publisher: Lisse : Swets en Zeitlinger,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een zeer praktijkgericht en voor grote groepen lezers uitstekend herkenbaar 'hulpmiddel' voor ouders van pubers met ADHD en andere gedragsproblemen in de vorm van een trainingsprogramma. De kracht van de cursus ligt hem in het werken in groepen (wederzijds begrip, erkenning en herkenning) en het gedragstherapeutische uitgangspunt van de ouder als mediator (wederzijdse gedragsbeïnvloeding van ouders en kinderen). Naast het geven van algemene informatie over doel en organisatie van de training, is de brochure ingedeeld in een trainer- en een oudergedeelte. Doel van de training is het om ouders vaardiger te maken in het omgaan met de problemen rond hun pubers, het ordenen van problemen en zicht te krijgen op gangbare alternatieve wegen. Bevat onder meer opdrachten en uitgebreide literatuurlijst. Inzet ook zonder trainer is mogelijk. Alleen al het lezen van de tekst en het praten erover in relatie- of gezinsverband kan verhelderend werken. Breed aan te bevelen! © NBD Biblion

Keywords

ADHD.

Listing 1 - 10 of 1004 << page
of 101
>>
Sort by