Narrow your search

Library

UCL (104)

KU Leuven (96)

ULB (70)

UGent (64)

UNamur (34)

KBR (30)

UAntwerpen (19)

Groot Seminarie Brugge (11)

CaGeWeB (10)

TPC (10)

More...

Resource type

book (264)

object (10)

image (3)

dissertation (1)


Language

French (120)

English (48)

Dutch (33)

Italian (26)

German (17)

More...

Year
From To Submit

2019 (2)

2018 (2)

2017 (2)

2016 (5)

2015 (5)

More...
Listing 1 - 10 of 274 << page
of 28
>>
Sort by

Book
Den tweeden cout der nichten, inhoudende veel schoone mirakelen van Maria ghebenedijdt
Authors: ---
Year: 1601 Publisher: Te Ghendt [Gent] : by Gaultier Manilius [...],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het nieuwe Lourdes of De grot ter eere van O.-L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen opgerecht te Oostakker (wijk Slootendries) in den hof van het kasteel van de weledele Markgravin de Courtebourne.
Year: 1874 Publisher: Gent : Vander Schelden,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Histoire des miracles advenvs a l'intercession de la glorievse vierge Marie, au lieu dict Mont-aigu, pres la ville de Sichen, au Duché de Brabant
Authors: --- ---
Year: 1613 Publisher: A Brvxelles [Brussel] : chez Rutgeert Velpius, & Hubert Anthoine [Boekdrukker],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Miracles de Nostre Dame, advenvz av Mont-aigu, partie aprez la derniere edition, partie venuz n'agueres a cognoissance
Authors: --- ---
Year: 1613 Publisher: A Brvxelles : chez Rutger Velpius & Hubert Antoine [Boekdrukker],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Prael-treyn tot lof van Maria, zullende geschieden den 16, 23 en 29 augusty 1813 naer-middag, verbeélende de litanie van O.-L.-Vrouw van Loretten, gevolgt door prael-wagens en andere oppronkingen : toegeschikt aen den jubilé ... dat men ... Maria in de kerke van Hanswyck binnen Mechelen, in haer mirakeleus beéld heeft geërt ...
Year: 1813 Publisher: Mechelen : Hanicq,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kort begryp der geschiedenis van het mirakuleus beeld van O.-L.-V. van Hanswyck binnen Mechelen.
Year: 1813 Publisher: [Mechelen?] : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Programmes des fêtes qui auront lieu à Malines à l'occasion du jubilé de Notre Dame d'Hanswyck, du 15 au 30 Aôut inclusivement.
Year: 1838 Publisher: Malines : Gilis,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Geestelyken praeltreyn ter gelegenheyd van het 850 jubilé gevierd met grooten luyster tot lof van O.-L.-V. van Hanswyck te Mechelen gedurende de 15 laetste dagen van Oogstmaend 1838.
Authors: ---
Year: 1838 Publisher: Malines : Hanicq,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Historie ende mirakelen of weldaeden van Onse Lieve Vrouwe van Kerselaer, in de parochie van Edelaer [...] buyten Audenaerde
Authors: ---
Year: 1772 Publisher: Tot Audenaerde [Oudenaarde] : by Petrus Joannes Vereecken [...],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Miracles lately vvrought by the intercession of the glorious Virgin Marie, at Mont-aigu, nere vnto Siché in Brabant : Gathered out of the publik instruments, and informations taken thereof. By authoritie of the Lord Archbishop of Maclin. Translated out of the French copie into English by M. Robert Chambers priest, and confessor of the English religious dames in the citie of Bruxelles.
Authors: ---
Year: 1606 Publisher: Printed at Antwarp : By Arnold Conings,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 274 << page
of 28
>>
Sort by