Listing 1 - 10 of 262 << page
of 27
>>
Sort by
PORT-A-CATH manual : Clinical information for the care and maintenance of PORT-A-CATH and P.A.S. PORT
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verpleegkundige zorgen en aspecten tijdens de preanalytische fase bij bloedafname
Authors: --- ---
ISBN: 9789033493737 Year: 2013 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Blaascatheterisatie en preventie van urineweginfecties
Author:
Year: 1995 Publisher: Leuven Universitaire Ziekenhuizen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wound care nursing : a patient-centred approach
Authors: ---
ISBN: 0723433445 Year: 2006 Publisher: Edinburgh Mosby/Elsevier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Het belang van de interpretatie van bloedwaarden door verpleegkundigen
Author:
Year: 2005 Publisher: Hasselt KHLim, departement Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Belgische richtlijn decubituspreventie.
Author:
Year: 2004 Publisher: Gent Universiteit Gent Verplegingswetenschap,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verpleegkundige spreekuren in de zorg voor mensen met een chronische ziekte : Memorandum bekroond met de Prijs Zuster Jules Marie Heymans.
Author:
Year: 2010 Publisher: Gent Academia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Stappenplannen : technisch verpleegkundige verstrekkingen.
Author:
ISBN: 9789035238305 Year: 2014 Publisher: Amsterdam Reed business

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verpleegkundige zorgen en aspecten tijdens de preanalytische fase bij bloedafname
Authors: --- ---
ISBN: 9033459620 Year: 2005 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sesam handboek verpleegkunde : checklist voor verpleegkundigen.
Authors: ---
ISBN: 9024646839 Year: 1991 Publisher: Baarn Bosch & Keuning

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De meest voorkomende en belangrijkste verpleegkundige verrichtingen en situaties worden puntsgewijs toegelicht. Bij deze verpleegkundige handelingen biedt de checklist de lezer de mogelijkheid zich in kort tijdsbestek te oriënteren op de praktisch-technische facetten van de ziekenverzorging. Alle verpleegkundige handelingen worden overzichtelijk in logische volgorde besproken. Per onderwerp wordt stapsgewijs informatie gegeven onder de themakoppen doel, algemene informatie, voorbereiding, procedure afsluiting, complicaties.

Listing 1 - 10 of 262 << page
of 27
>>
Sort by