Listing 1 - 10 of 568 << page
of 57
>>
Sort by
Career survival: strategic job and role planning
Author:
ISBN: 0893842419 Year: 1995 Publisher: Johannesburg Pfeiffer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Building your career portfolio
Author:
ISBN: 1564145409 Year: 2001 Publisher: Franklin Lakes (N.Y.) : Career press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Performance : managing for excellence
Authors: ---
ISBN: 0538212578 Year: 1988 Publisher: Cincinnati, Ohio : South-Western,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Creating You & Co. : learn to think like the CEO of your own career
Author:
ISBN: 1857881494 1857881540 9781857881493 9781857881547 Year: 1997 Publisher: London : Nicholas Brealey,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Career choice and development
Author:
ISBN: 0787957410 Year: 2002 Publisher: San Francisco (Calif.) Jossey-Bass

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Work careers: a developmental perspective
Authors: ---
ISBN: 0787959162 Year: 2002 Publisher: San Francisco (Calif.) Jossey-Bass

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Career Frontiers : New Conceptions of Working Lives
Author:
ISBN: 0198296916 9786610815203 0191586803 1280815205 9780191586804 0198296924 Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De veldheer en de danseres : omgaan met je levensverhaal : over loopbaanadvies en coaching
Authors: ---
ISBN: 9789044123791 Year: 2008 Publisher: Antwerpen Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

el voor ons is? Dit boek leert dat we daar achter kunnen komen door ons te verdiepen in ons eigen, wijze levensverhaal. Keuzes die gebaseerd zijn op het eigen levensverhaal, zijn authentiek en duurzaam - ze zijn de verwerkelijking van onze essentie. Eenieder die met mensen werkt, stuit vroeg of laat op de biografie, op het levensverhaal als een onuitputtelijke bron van zelfontdekking. Elke coach of loopbaanadviseur maakt meer of minder gebruik van biografische gegevens. In dit boek zet de auteur een stap voorwaarts op de weg naar een systematische en methodische onderbouwing van de biografische aanpak. Zij wil daarmee het individueel loopbaan- en coachingtraject verdiepen, inzicht geven in de wijze waarop een bewustwordingsproces gestimuleerd kan worden en een systematische en praktische handreiking bieden bij het doorlopen van de verschillende fasen van het loopbaantraject


Book
Managing careers in organizations
Author:
ISBN: 0673185621 Year: 1988 Publisher: Glenview : Scott, Foresman,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Pitch yourself : stand out from the CV crowd with a personal elevator pitch
Authors: ---
ISBN: 027366171X Year: 2002 Publisher: London : Prentice Hall,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 568 << page
of 57
>>
Sort by