Narrow your search

Library

Odisee (4038)

UCLL (766)

VIVES (728)

Thomas More Kempen (319)

KU Leuven (95)

AP (3)

Hogeschool Gent (3)

KDG (3)

Thomas More Mechelen (3)

Vlaams Parlement (3)

More...

Resource type

book (4752)

audio (2)


Language

Dutch (4032)

English (721)

French (1)


Year
From To Submit

2013 (12)

2012 (33)

2011 (48)

2010 (37)

2009 (115)

More...
Listing 1 - 10 of 4754 << page
of 476
>>
Sort by

Book
Biologisch afbreekbare polymeren.
Author:
Year: 1994 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kunststoffen of plastics zijn polymeren (macromoleculaire stoffen) die door plastische vormgeving en additieven hun materiaalfunctie verkrijgen. Zij behoren tot één van de meest spectaculaire uitvindingen van de mens en zijn uit onze samenleving niet meer weg te denken. De wereldproductie groeide in 50-60 jaar tijd van bijna niets tot ongeveer 100 miljoen ton per jaar. Ondanks dit enorme succes is er een toenemend bezwaar tegen deze duurzame en zeer persistente materialen die momenteel circa 7 gewichtsprocent, maar dat is circa 23 volumeprocent, van ons afval uitmaken. Bijna 40% belandt binnen twee jaar op de afvalberg. Men streeft ernaar om het verbruik van plastics sterk te reduceren en het materiaal zoveel mogelijk terug te winnen en te hergebruiken of te herverwerken (Convenant Verpakkingen). Het gebruik van biologisch afbreekbare kunststoffen (biodegradeerbare plastics) levert een aanvullende oplossing, vooral bij toepassingen waarvoor terugwinning onpraktisch of economi

Keywords

540 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
Antimoon.
Authors: ---
Year: 1993 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Antimoon is nog steeds een "grote onbekende" onder de zware metalen. Ondanks de recent toegenomen belangstelling is er nog maar weinig bekend over de milieurisico's van dit element. Het weinige dat bekend is, geeft in ieder geval aanleiding tot voorzichtigheid bij gebruik. Antimoon is fysisch en chemisch verwant aan arseen en kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid. Bovendien zijn kankerverwekkende eigenschappen aangetoond. De toepassing en emissie van antimoon vertonen eerder een stijgende dan een dalende trend.

Keywords

540 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
Begrippen uit de wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en milieu.
Author:
Year: 1994 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Alle ding sind gift und nichts ongifts; allein die dosis macht das ein ding kein gift ist", aldus de Zwitserse geneeskundige en alchemist Philippus Aureolus Theophrastus-Bombastus-von-Hohenheim (1493-1541), beter bekend onder de naam Paracelsus, die reeds aan het eind van de Middeleeuwen treffend aangaf, moeilijk het woord giftig te definiëren is. Ook nu nog blijkt het zeer moeilijk te zijn de grenzen tussen zeer giftig, giftig, gezondheidsschadelijk en onschadelijk voor de gezondheid aan te duiden. Mag men de persberichten bij ongevallen met chemicaliën geloven, dan zijn alle chemische stoffen uiterst giftig. Chemici daarentegen hebben soms de neiging de schadelijkheid van stoffen te bagatelliseren. De diverse wetgevers hebben getracht aan deze onduidelijkheid een eind te maken door bij de wet- en regelgeving duidelijke definities op te nemen. In navolgend overzicht zijn de belangrijkste definities op het gebied van veilig werken met chemische stoffen, milieubescherming en daaraan gerelateerde onderwerpen opgenomen. Bij de selectie werd de nadruk gelegd op termen die verband houden met de werkplek. Definities welke bijvoorbeeld bij het transport van chemicaliën in gebruik zijn, werden niet opgenomen. Soms zijn er voor het zelfde begrip meerdere definities in zwang, in dat geval zijn meerdere definities opgenomen.

Keywords

540 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
Batterijen.
Author:
Year: 1992 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

540 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
Koudemiddelen en wetgeving.
Author:
Year: 1994 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de jaren 70 vond men aanwijzingen dat gehalogeneerde koolwaterstoffen zoals Halonen en CFK's de ozonlaag aantastten. Dat heeft met name voor de koudetechniek en airconditioning grote gevolgen gehad. Halonen worden o.a. gebruikt in brandblussers, CFK's in isolatie- en koudemiddelen. Koudemiddelen worden benut in gesloten systemen van koelinstallaties, maar ook in luchtbehandelingssystemen, zoals airconditioners.

Keywords

540 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
Fotochemicaliën.
Author:
Year: 1984 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

540 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
De PET fles.
Author:
Year: 1994 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Polyethyleentereftalaat, afgekort als PET, is een zeer veelzijdige kunststof, behorend tot de polyesters. De eerste laboratorium-synthese van PET is reeds beschreven in 1941. Grootschalige toepassingen werden echter pas na de Tweede Wereldoorlog gevonden in de textielindustrie( met name Du Pont's Dacron(r), ICI's Terylene(r) en diolen(r) van Akzo nobel). Naast deze textiele toepassingen kwam Goodyear in 1962 als eerste met een PET-bandengaren op de markt. Vele jaren later, begin jaren 70 drong PET ook door in de verpakkingsindustrie als PET-fles, voor de verpakking van koolzuurhoudende dranken en mineraalwater, en als Pet-verpakkingsfolie. De totale wereldproductie van Pet in 1990 bedroeg maar liefst 13.750.000 ton. Het merendeel wordt nog steeds gebruikt voor textiele toepassingen (garens en vezels). Een relatief klein deel, 1.600.000 ton in 1990 (ca.12%), vindt inmiddels zijn weg in de verpakkingsindustrie. Dit deel zal echter relatief snel groeien tot circa 20% in 2005, bij een totale PET-markt van 30.000.000 ton in dat jaar.

Keywords

540 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
Rookgasreiniging.
Author:
Year: 1993 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bij afvalverbranding in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) komen verbrandingsgassen vrij. Deze zogenaamde rookgassen kunnen, afhankelijk van de samenstelling van het verbrande afval, allerlei voor de gezondheid en het milieu schadelijke stoffen bevatten. Recent kwam de "besmetting" van zuivelproducten met dioxinen rond een aantal AVI's in het nieuws. De koeien werden besmet via gras en de grond waarop de dioxinen uit de rookgassen waren neergeslagen. Behalve dioxinen komen in rookgassen nog andere milieuschadelijke stoffen voor, zoals zwaveldioxyde (SO2), stikstofoxyden, zoutzuur (HCI), fluorwaterstof (HF) en zware metalen. In deze Chemische Feitelijkheden wordt de verwijdering van de schadelijke stoffen uit de rookgassen behandeld, zoals die vroeger en nu plaatsvindt. Ook wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen.

Keywords

540 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.
Year: 2006 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

419.7 --- Deeltitel --- deeltitel


Book
Wet op de beroepen in de individuele gezondheiszorg.
Year: 2006 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

419.7 --- Deeltitel --- deeltitel

Listing 1 - 10 of 4754 << page
of 476
>>
Sort by