Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Dissertation
Inverse kracht identificatie : Studie en toepassing van een 'Extended Dynamic Programming' -algoritme.
Authors: --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inverse kracht-identificatie heeft tot doel (het verloop van) de belasting op een structuur te reconstrueren op basis van de gemeten respons met beperkt aantal sensoren en een model van het systeem, waarbij deze laatste a priori kan bepaald worden door toepassing van systeem-idenfiticatie. De noodzaak voor deze inverse identificatie ontstaat wanneer de belasting als kritisch kan beschouwd worden voor het ontwerp van een structuur maar wanneer een rechtstreekse meting niet mogelijk of zeer moeilijk is. Voorbeelden hiervan zijn onder andere mens-geïnduceerde belastingen op voetgangersbruggen en windlasten op hoge slanke structuren. Het reconstrueren van deze belastingen op basis van trillingsmetingen vormt een interessant alternatief wat kan toegepast worden bij realistische belastings-scenario’s. In deze thesis wordt gebruik gemaakt van een “extended dynamic programming” algoritme. Dit algoritme vertrekt van een state-space model van het dynamisch systeem en lost het invers probleem recursief op in het tijdsdomein. Door toepassing van de Peak-Pick methode op de gemeten transferfuncties van de proefopstelling, worden de modale parameters van de structuur bepaald. Vervolgens wordt het algoritme toegepast om de hamerimpact op een proefopstelling te reconstrueren op basis van gemeten versnellingen. De resultaten zijn bevredigend bieden perspectief voor verdere toepassingen.


Dissertation
Experimentele bepaling van de wandellast op basis van draagbare sensoren.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mensgeïnduceerde belastingen vormen vandaag de dag een belangrijke schakel in de ontwerpfase van de steeds slanker wordende voetgangersbruggen, die als gevolg van de lichtere uitvoering gevoeliger worden voor deze dynamische belasting. In de literatuur zijn verschillende belastingsmodellen beschikbaar maar er is een groot gebrek aan validatie in situ alsook nood aan evaluatie en studie van het wandelgedrag in realistische belastingsscenario’s. In deze eindverhandeling wordt een meettechniek voorgesteld die dit laatste mogelijk maakt, op basis van de registratie van de beweging van het menselijk lichaam door middel van draagbare sensoren. De uiteindelijke doelstelling van deze toepassing is de inverse identificatie van de wandellasten in situ alsook het vaststellen en beschrijven van synchronisatie fenomenen. Het onderzoek in deze verhandeling beperkt zich tot de grondige analyse van de sensoren alsook de analyse van enkele gerichte datasets. Een eerste experiment werd uitgevoerd in labo omstandigheden, namelijk wandelen op een welfsel, waarbij zowel het gedrag van de persoon als dat van het welfsel werd geregistreerd. Een tweede experiment werd uitgevoerd in situ waarbij verschillende voetgangers simultaan werden geïnstrumenteerd met de sensoren. Deze experimenten tonen aan dat met behulp van deze sensoren heel wat waardevolle informatie kan worden vergaard met betrekking tot het wandelgedrag van de voetgangers in situ, met als voornaamste resultaten de stapfrequenties alsook de graad van onderlinge synchronisatie. Het potentieel van het nieuwe meetsysteem, met het oog op de analyse van het wandelgedrag van voetgangers in situ, is verbluffend en veelbelovend voor verder onderzoek.


Dissertation
Theoretisch-experimentele beschrijving van het spannings-vervormingsgedrag van onsamenhangende gronden onder uitwendige dynamische belastingen, in het bijzonder bij grote verglijdingen.
Author:
Year: 1991 Publisher: Gent. Universiteit Gent. Faculteit der Wetenschappen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dynamic analysis and earthquake resistant design. 2 : Methods of dynamic analysis.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sterkteleer
Authors: --- --- ---
ISBN: 9043010790 Year: 2006 Publisher: Amsterdam Pearson Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Bestuderen van torsionele dynamica ter optimalisatie van de aandrijflijn van turbocompressoren
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Sint-Katelijne-Waver KU-Leuven. Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Campus De Nayer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dynamic analysis and earthquake resistant design. 1 : Strong motion and dynamic properties.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Berekenen van gewapend beton in de grenstoestanden : deel 2.
Authors: --- ---
ISBN: 9062005705 9062007252 Year: 1994 Publisher: Brugge Die Keure

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by