Narrow your search
Listing 1 - 10 of 79 << page
of 8
>>
Sort by

Book
Lehrbuch der lymphologie für Mediziner und Physiotherapeuten

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vergelijkende biologie voor de medische en biomedische wetenschappen : boek met illustraties.
Author:
ISBN: 9789033471155 Year: 2008 Publisher: Leuven Acco


Book
Vergelijkende biologie voor de medische en biomedische wetenschappen : tekstboek.
Author:
ISBN: 9789033471148 Year: 2008 Publisher: Leuven Acco


Book
ProActive Nursing : klinische problematiek inzichtelijk : zestien zorgthema's en hun klinische aandachtspunten
Author:
ISBN: 9789058758620 Year: 2017 Publisher: Den Haag Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'Hoe gaat het?' Deze vraag stellen verpleegkundigen de hele dag door. Maar hoe beoordelen zij professioneel hoe het echt met de patiënt gaat? De methode ProActive Nursing wordt in ziekenhuizen, thuiszorg en GGZ gebruikt. Het helpt verpleegkundigen om inzicht te krijgen in de zorgbehoefte van de patiënt. En zo op een adequate en empathische manier patiëntveilige zorg te kunnen bieden.Dit boek biedt een praktijkmodel, met competenties van het klinisch redeneren, gekoppeld aan de ICF-classificatie en de zogenaamde ?body of knowledges' bij deze ICF- zorgthema?s. Over de inhoudProActive Nursing belicht theorie en praktijk van ICF-zorgthema's. Voor elk thema is een mindmap ontworpen. Hiermee leert de student de gevolgen van ziekten te observeren, te analyseren en te benoemen.Nieuw aan de tweede drukDe referentieclassificatie ICF als leidraad voor de zorgthema'sHoofdstuk over het werken met zorgthema's en mindmapsHoofdstuk 'Praktijkmodel ProActive Nursing' met competenties van het klinisch redenerenVijf nieuw uitgewerkte zorgthema?s: Mentale functies, Sensorische functies en pijn, Bewegingsapparaat, Stem en spraak, en Activiteiten en participatie


Book
Anatomie en fysiologie : deel 2 : een cursus en werkboek voor studenten verpleegkunde
Author:
ISBN: 9033441446 Year: 1998 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Het gastro-in testinaal stelsel2. Het cardiovasculair stelsel3. Het lymfatisch systeem4. Het ademhalingsstelsel5. Het uitscheidingsstelsel6. Het zenuwstelsel7. Het endocrinologisch stelsel8. Zintuigen


Book
Advances in endocrine disorders
Author:
ISBN: 1416043411 Year: 2007 Publisher: Philadelphia, Pa Saunders

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Endocrine disorders
ISBN: 0916730719 Year: 1984 Publisher: Springhouse, Pa

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Chemie van de mens voor medisch ondersteunende beroepen
Author:
ISBN: 9789085621447 Year: 2016 Publisher: Houten Prelum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Chemie van de mens voor medisch ondersteunende beroepen Binnen de geneeskunde vormt, naast de anamnese en het lichamelijk onderzoek, het laboratoriumonderzoek een van de pijlers voor diagnostiek. Artsen worden hierbij ondersteund door andere zorgprofessionals als verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, assistenten en artsen in opleiding. Voor een goed begrip van laboratoriumonderzoek en een goede interpretatie van labuitslagen, is kennis over de chemische processen in de mens onmisbaar. Chemie van de Mens legt op een begrijpelijke, praktijkgerichte en toegankelijke manier uit hoe de mens als chemische fabriek functioneert. Deze fabriek draait meestal zonder problemen. Maar soms treden er storingen op. Dan moet er onderzoek worden gedaan naar de oorzaak en dat gebeurt vaak in het laboratorium. Dit rijk geïllustreerde boek begint met een beknopte inleiding in de scheikunde. Hierna komt aan de hand van de belangrijke voedingsstoff en koolhydraten, eiwitten en vetten, het functioneren en disfunctioneren van de verschillende systemen in het lichaam aan de orde. Er wordt dus ingegaan op verschillende ziektebeelden, waarbij direct wordt toegelicht wat er precies in het laboratorium wordt gemeten, waarom dit wordt gedaan en wat de uitslagen betekenen voor de patiënt. De hoeveelheid ziektebeelden en soorten laboratoriumbepalingen is enorm. De auteur heeft zich daarom beperkt tot het meest voorkomende laboratoriumonderzoek. Natuurlijk ontbreekt een lijst met referentiewaarden niet: gemeten waarden kunnen dan direct vergeleken worden met normaalwaarden. Chemie van de mens is een opleidingsboek en naslagwerk in een. Het mag niet ontbreken in de omgeving van alle zorgprofessionals die regelmatig met laboratoriumonderzoek te maken krijgen. Het biedt houvast bij de interpretatie van onderzoek en geeft kraakheldere uitleg over complexe onderwerpen in de klinische chemie.

Problem solving in physiology.
Authors: ---
ISBN: 0132441047 9780132441049 Year: 2001 Publisher: Upper Saddle River Prentice-Hall

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Anatomie en fysiologie van de mens : kleurenatlas
Authors: --- ---
ISBN: 9035218299 Year: 2001 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 79 << page
of 8
>>
Sort by