Listing 1 - 10 of 27 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Medical genetics
Authors: --- ---
ISBN: 9780323188357 Year: 2016 Publisher: Philadelphia, PA : Elsevier,

Survival of the sickest : a medical maverick discovers why we need disease
Authors: ---
ISBN: 9780060889654 0060889659 9780060889661 0060889667 Year: 2007 Publisher: New York William Morrow

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Invites readers to change their perceptions about illness in order to understand disease as an essential component of the evolutionary process, citing the role of such malaises as diabetes, STDs, and the Avian Bird Flu in protecting the survival of the human race. Was diabetes evolutionʼs response to the last Ice Age? Did a deadly genetic disease help our ancestors survive the bubonic plagues of Europe? Will a visit to the tanning salon help lower your cholesterol? Why do we age? Why are some people immune to HIV? Can your genes be turned on- or off? Joining the ranks of modern myth busters, Dr. Sharon Moalem turns our current understanding of illness on its head and challenges us to fundamentally change the way we think about our bodies, our health, and our relationship to just about every other living thing on earth, from plants and animals to insects and bacteria. Through a fresh and engaging examination of our evolutionary history, Dr. Moalem reveals how many of the conditions that are diseases today actually gave our ancestors a leg up in the survival sweepstakes. When the option is a long life with a disease or a short one without it, evolution opts for disease almost every time. Everything from the climate our ancestors lived in to the crops they planted and ate to their beverage of choice can be seen in our genetic inheritance. But Survival of the Sickest doesnʼt stop there. It goes on to demonstrate just how little modern medicine really understands about human health, and offers a new way of thinking that can help all of us live longer, healthier lives. Survival of the Sickest is filled with fascinating insights and cutting-edge research, presented in a way that is both accessible and utterly absorbing. This is a book about the interconnectedness of all life on earth-and, especially, what that means for us. Also includes information on African Americans, aging, anemia, cancer, climate change, DNA, epigenetics, evolution, fava beans, favism, Guinea worm, hemochromatosis, immune system, iron, jumping genes, Jean Baptiste Lamarck, Latinos, malaria, maternal effect, methylation, mutations, Native Americans, pregnancy, sunlight, viruses, Younger Dryas, etc.


Periodical
Genescreen : an international journal of medical genomics.
ISSN: 1466920X 14669218 Year: 2000 Publisher: [Oxford, England] : Blackwell Science,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Genetics --- Genetics, Medical --- Genetic Predisposition to Disease --- Genetic Screening --- Genome --- Medical genetics --- Genomics --- Génétique médicale --- Génomique --- Periodicals. --- Périodiques --- Genomes --- Human genome --- Genetics, Medical. --- Genome. --- Genetic Testing. --- Genetic Predisposition to Disease. --- Genomes. --- Human genome. --- Medical genetics. --- Chemistry --- Health Sciences --- Life Sciences --- Biochemistry --- Pathology --- Predisposition, Genetic --- Susceptibility, Genetic --- Genetic Predisposition --- Genetic Susceptibility --- Genetic Predispositions --- Genetic Susceptibilities --- Predispositions, Genetic --- Susceptibilities, Genetic --- Disease Susceptibility --- Predictive Genetic Testing --- Predictive Testing, Genetic --- Testing, Genetic Predisposition --- Genetic Predisposition Testing --- Genetic Predictive Testing --- Genetic Screenings --- Genetic Testing, Predictive --- Predisposition Testing, Genetic --- Screening, Genetic --- Screenings, Genetic --- Testing, Genetic --- Testing, Genetic Predictive --- Testing, Predictive Genetic --- Human Genetics --- Medical Genetics --- Genetics, Human --- genetics --- diagnosis --- Genetic Testing --- Anticipation, Genetic --- Genetic Association Studies --- Gene-Environment Interaction --- Prenatal Diagnosis --- Preimplantation Diagnosis --- Cytogenetic Analysis --- Molecular Diagnostic Techniques --- Databases, Genetic --- Databases, Nucleic Acid --- Genetic Privacy --- Genes --- Proteome --- Anthropology, Physical --- Chromosome Disorders --- Sex Chromosome Disorders --- Genetic Diseases, Inborn --- Molecular Medicine --- Human chromosomes --- Haploidy --- Clinical genetics --- Diseases --- Heredity of disease --- Human genetics --- Medical sciences --- Genetic disorders --- Genetic aspects


Book
Die ziekte in mijn familie, krijg ik die later ook? : predicitieve genetische tests
Authors: --- --- ---
ISBN: 9020956604 9789020956603 Year: 2005 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Tal van erfelijke aandoeningen kunnen, lang voor er symptomen zijn, opgespoord worden via een genetische test, meer bepaald via DNA-onderzoek. In vakkringen spreekt men van ‘predictieve’ (voorspellende/voorzeggende/waarschuwende) tests. Een stijgend aantal mensen doet een beroep op de genetische centra voor een erfelijkheidsraadpleging en/of een genetische test. Ze maken zich zorgen dat ze later misschien de ziekte kunnen krijgen die een of meerdere familieleden heeft. Een predictieve test biedt soms de mogelijkheid om hun eigen toekomst te kennen, althans wat die ziekte betreft. De test gaat na of een symptoomloos persoon een mutatie heeft die zeker of met een hoge kans leidt tot een erfelijke ziekte later in het leven. Personen met die mutatie zijn dus nog geen 'patiënten'. Sommige onder hen zullen zelfs nooit de aandoening krijgen. De persoonlijke beslissing om een predictieve test te laten uitvoeren is vaak een heel moeilijk proces. Dit is vooral zo als er geen behandeling of preventie voor de ziekte bestaat of alleen door ingrijpende maatregelen, zoals preventieve chirurgie. Slechts één vijfde van de mogelijke dragers van een erfelijke aandoening laat zich testen. Bij de tachtig procent die zich niet laat testen zijn er zeker velen die liever niet weten of ze later al dan niet ziek zullen worden. Over de mogelijkheden en beperkingen van genetisch testen en de psychologische, familiale, maatschappelijke en ethische implicaties ervan zijn niet alleen de potentiële aanvragers van deze tests, maar ook vele professionelen in de gezondheidszorg onvoldoende op de hoogte. Toch is er behoefte aan meer informatie. Met dit boek willen de auteurs, werkzaam aan de K.U.Leuven en/of het UZ te Leuven, hieraan tegemoet komen. Zij kozen voor twee soorten erfelijke aandoeningen. De ziekte van Huntington staat model voor het testen op neurodegeneratieve aandoeningen die meestal op volwassen leeftijd optreden en waarvoor nog geen afdoende behandeling bestaat. De erfelijke vorm van borst- en eierstokkanker wordt gebruikt als uitgangspunt voor een aantal andere erfelijke kankers. Dragers van de mutatie voor erfelijke borst- en eierstokkanker kunnen wel preventieve, zij het ingrijpende, maatregelen nemen. Voor iedere aandoening belichten ze eerst welke soorten predictieve genetische tests kunnen uitgevoerd worden en hoe dit in de praktijk verloopt. De procedure is uitgebreid en gebeurt altijd in een multidisciplinair kader. Zij hebben ook een ruime groep huisartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen, patiëntenorganisaties en onderzoekers in de biotechnologie bevraagd over de wenselijkheid van genetische testen. De auteurs besteden naar verhouding echter veel ruimte aan de uitkomsten van deze bevraging en te weinig aan conclusies, bijvoorbeeld in verband met sensibilisering van de bevolking. Tot slot inventariseren ze de mogelijkheden en beperkingen van predictieve genetische tests voor een aantal andere neurodegeneratieve aandoeningen resp. erfelijke kankers. Ook recent beschikbare mogelijkheden met betrekking tot erfelijke hartaandoeningen, meer bepaald erfelijke hartritmestoornissen, passeren de revue. Het werk bevat een aantal nuttige bijlagen: een adressenlijst van genetische centra in België en Nederland en een uitgebreide verklarende woordenlijst. Het boek is vooral geschreven voor beroepsgroepen die op een of andere manier betrokken kunnen worden bij predictief genetisch testen: huisartsen, verpleegkundigen en andere professionelen uit de gezondheidszorg maar ook juristen, ethici en beleidsverantwoordelijken. De toegankelijkheid voor patiënten en families met erfelijke aandoeningen is naar mijn mening beperkt. Het gaat immers over een onderzoeksverslag. Gelukkig zijn er vele persoonlijke getuigenissen opgenomen.

Keywords

Genetic Testing --- Genetic Predisposition to Disease. --- Academic collection --- C6 --- genetica --- predictieve genetische test (voorspellende genetische test) --- erfelijkheid (erfelijke aanleg) --- 600.2 --- 605.99 --- aangeboren afwijkingen --- borstkanker --- chorea van Huntington --- eierstokkanker --- erfelijkheidsleer --- geneeskunde --- genetische afwijkingen --- gezondheidszorg --- predictieve genetische test --- 599.2 --- chorea van Huntington (Huntington) --- erfelijke ziekten --- genetisch advies --- genetisch risico --- ovariumcarcinoom --- prenatale diagnose --- Erfelijkheidsleer --- Genetica --- Genetisch onderzoek: ethiek --- Genetisch onderzoek: sociale aspecten --- Predisposition, Genetic --- Susceptibility, Genetic --- Genetic Predisposition --- Genetic Susceptibility --- Genetic Predispositions --- Genetic Susceptibilities --- Predispositions, Genetic --- Susceptibilities, Genetic --- Disease Susceptibility --- Anticipation, Genetic --- Genetic Association Studies --- Gene-Environment Interaction --- methods. --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- test génétique prédictif --- hérédité (disposition héréditaire, prédisposition héréditaire) --- Andere speciale ziekten - Genetologie - Aangeboren en erfelijke afwijkingen - Chronische ziekten --- (zie ook: gynecologie) --- (zie ook: genetisch advies) --- genetics --- Molecular biology --- tests --- medische genetica --- Genetisch onderzoek ; ethiek --- Borstkanker --- Ziekte van Huntington --- Genetic Predisposition to Disease --- methods --- Gezondheidszorg --- Ziekte --- Erfelijkheid --- Psychosociale problemen

Listing 1 - 10 of 27 << page
of 3
>>
Sort by