Listing 1 - 10 of 95 << page
of 10
>>
Sort by

Book
Methods of Levels gesprekstherapie : een transdiagnotische benadering
Authors: --- ---
ISBN: 9789492297082 Year: 2017 Publisher: Amsterdam Hogrefe

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voor de meeste psychische problemen zijn er vandaag de dag wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en behandelprotocollen. Dat is op zich natuurlijk heel goed. Maar het heeft helaas ook tot een veelheid aan behandelmethoden en therapieën geleid. Om die reden wordt de laatste tijd steeds vaker de vraag gesteld of dit wel de juiste weg is.Onderzoek wijst uit dat slechts een beperkt aantal factoren verantwoordelijk is voor verschillende psychische klachten. Processen zoals piekeren, het verdringen van emoties, zelfkritiek en vermijding liggen ten grondslag aan uiteenlopende psychische problemen en zorgen voor veel psychisch lijden. De transdiagnostische benadering zoomt in op deze onderliggende processen en gaat ervan uit dat behandelingen veel efficiënter kunnen.De Method of Levels (MOL) is zo?n transdiagnostische therapie. Met MOL kunnen cliënten bewust gemaakt worden van de oorzaak van hun psychisch lijden en worden geholpen om gewoonten los te laten en verandering en herstel te bewerkstelligen.In Method of Levels gesprekstherapie worden de basisprincipes en technieken van MOL beschreven. In 30 heldere en beknopte hoofdstukken wordt zowel de theorie als praktijk van deze transdiagnostische vorm van CGT inzichtelijk gemaakt. De uitgeschreven dialogen geven de lezer prachtige voorbeelden wat er precies gedaan kan worden in therapie en wat dit voor cliënten betekent.

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Het Vijf-gesprekkenmodel : een handleiding
Author:
Year: 2001 Publisher: Delft Eburon,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Leerboek gesprekstherapie: de cliëntgerichte benadering
Authors: --- ---
ISBN: 9789035215269 Year: 2003 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Procesgerichte gesprekstherapie : inleiding tot een gedifferentieerde toepassing van de cliëntgerichte beginselen bij de behandeling van psychische stoornissen.
Authors: ---
ISBN: 9033490226 Year: 1988 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verslaving en motivationele gesprekstechnieken : handboek : het motivationele gesprek
Authors: ---
ISBN: 9789053509777 Year: 2001 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kort en goed genoeg : praktijkboek kortdurende groepspsychotherapie
Author:
ISBN: 9789031353156 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wijsheid in gesprekstherapie
Authors: ---
ISBN: 9789058673879 Year: 2004 Publisher: Leuven Universitaire Pers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

62


Book
Procesgerichte gesprekstherapie : inleiding tot een gedifferentieerde toepassing van de cliëntgerichte beginselen bij de behandeling van psychische stoornissen
Authors: ---
ISBN: 905256017X Year: 1992 Publisher: Amersfoort Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Een aparte werkelijkheid: verdere gesprekken met Don Juan
Author:
ISBN: 902341117X Year: 1985 Publisher: Amsterdam Bezige Bij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Binnenstebuiten : een andere visie op psychische en psychiatrische problemen
Author:
ISBN: 9051665067 Year: 1996 Publisher: Delft Eburon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 95 << page
of 10
>>
Sort by