Narrow your search

Library

KBR (65)

UGent (48)

KU Leuven (39)

UAntwerpen (23)

CaGeWeB (14)

EHC (14)

ULB (11)

VUB (10)

UCL (9)

ULiège (9)

More...

Resource type

book (98)

map (17)

dissertation (3)

periodical (3)


Language

Dutch (100)

French (8)

English (5)

Latin (4)

German (1)


Year
From To Submit

2012 (1)

2011 (1)

2008 (3)

2006 (2)

2005 (4)

More...
Listing 1 - 10 of 118 << page
of 12
>>
Sort by

Periodical
Groningen : cultureel maandblad.
Author:
ISSN: 00112941 Publisher: Groningen : Groninger Culturele Gemeenschap,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Boer en heer : 'de Groninger boer' 1760-1960
Authors: ---
ISBN: 9023238265 Year: 2002 Volume: 23

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Diarium van Egbert Alting, 1553-1594
Authors: --- ---
Year: 1964 Publisher: 's-Gravenhage : Nijhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw
Author:
Year: 1896 Publisher: 's Gravenhage : Nijhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Oudheden van het Gooregt en Groningen, ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Martenskerk van Utrecht, van den jare 1040
Authors: ---
Year: 1836 Publisher: Groningen : J. Römelingh,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Articulen ende Conditien vant verdrach, gesloten by [...] Graef Wilhelm van Nassau, by advys vande Heereen raden van State uyt naeme der heeren Staten der Vereeniehde [sic] Nederlanden, int overgheven der Stadt ende Provincie Groeningen, tot behoudenisse der selver, haere Borgerie, ende wtghetoghen Garnisoen. Geaccordeert den xxij. Iulij M.D.XCIV.
Authors: ---
Year: 1594 Publisher: In sGravenhaghe : by Aelbrecht Heyndricsz.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Poincten ende conditien op de welcke zijne Excell. [...] Graeff Wilhelm Lodowick van Nassau, ter presentie ende met advys vanden Raede van State der Vereenichde Provintien, begeeren te verstaen tot reductie ende reconciliatie der stadt, borgheren ende inghesetenen van Groeningen. Mitgaders het accord ghearresteert tusschen zijne excel. en[de] den ouersten lieutenant Laukema, met de capiteynen [...] in garnisoen wesende binnen Groeninghe.
Author:
Year: 1594 Publisher: Middelbvrgh : by Richard Schilders,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Warhaffte und eigentliche Beschreibung, wie die Statt Gröningen, von Graff Moritzen von Nassaw, mit heereskrafft belegert, undergraben, beschossen, und endtlich durch einen gütlichen Accordt erobert und eingenommen [...].
Author:
Year: 1594 Publisher: Gedruckt zu Münster [...] : bey Lambert Raeszfeldt,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Articulen ende conditien vant verdrach gesloten by [...] Graef Wilhelm van Nassau, by advys vande Heereen raden van State uyt naeme der heeren Staten der Vereeni[e]hde [sic] Nederlanden, mette stadt Groeninghen ende tgarnisoen daer binnen gheweest hebbende opt overgeven vander selver stadt. Geaccordeert den xxij. Iulij M.D.XCIV.
Authors: ---
Year: 1594 Publisher: In sGravenhage : by Aelbrecht Heyndricsz.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beschouwingen over de economische structuur van de stad Groningen en haar toekomstige industriële ontwikkeling
Author:
Year: 1958 Publisher: Assen : Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 118 << page
of 12
>>
Sort by