Listing 1 - 10 of 42 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Informatiegebruik door schoolleiders en leerkrachten
Authors: --- --- ---
Year: 2015 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
How to make sense of any mess
Author:
ISBN: 9781500615994 Year: 2014

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Werkgelegenheid in de informatie- en telecommunicatiesector in Vlaanderen.
Year: 1997 Publisher: Brussel SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
IT-servicemanagement op basis van ITIL: 2011 editie
Authors: ---
ISBN: 9789087538019 Year: 2017 Publisher: Zaltbommel Van Haren

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Green Office : ökonomische und ökologische Potenziale nachhaltiger Arbeids- und Bürogestaltung.
Author:
ISBN: 9783834923905 Year: 2010 Publisher: Wiesbaden Gabler

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sociale media
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782509026712 Year: 2016 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

SOCIALE MEDIA - 1. Inleiding - 2. Wat zijn sociale media? - 3. Waarom op sociale media? - 4. Welke sociale media zijn er? - 5. Hoe sociale media gebruiken? De converserende overheid gebruikt sociale media om klant centraal te zetten - 6. Conclusie - SOCIALE MEDIA STRATEGISCH INZETTEN: TIPS EN TRICKS. Je bereikt niemant, je verdient iemand - 1. Inleiding - 2. Context - 3. Er is geen socialemediawaarheid - 4. De eerste socialemediastrategie: luisteren - 5. De tweede strategie: sociale media als praatkanaal - 6. Ten slotte, culture eats strategy for breakfast - SOCIALE MEDIA IN HET BELEID VAN EEN ORGANISATIE: EEN STAPPENPLAN - 1. Inleiding - 2. Stappenplan: kunnen wij op sociale media? - 3. Stap 0: Baken je territorium af - 4. Stap 1: Bepaal de doel(groep) - 5. Stap 2: Vind je doelgroep - 6. Stap 3: Luister en verken je sociale media - 7. Stap 4: Aan de slag - 8. Stap 5: Je campagne kiezen - 9. Stap 6: Evaluatie - 10. Conclusie - SOCIALE MEDIA EN KENNISONTWIKKELING - 1. Inleiding - 2. Anders leren: actief en informeel - 3. De informatiesunami beheersen - 4. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen - 5. Informatie organiseren - 6. Tools - 7. Aandachtspunten bij de implementatie van nieuwe tools - ONLINE REPUTATIEMANAGEMENT - 1. Inleiding - 2. Online reputatie - 3. Webcare - 4. Monitoren - 5. Software close-up - AUDIT EN RISICOBEHEER VAN SOCIALEMEDIAGEBRUIK IN ORGANISATIES - 1. Inleiding - 2. De opportuniteiten van sociale media - 3. Misbruiken van sociale media - 4. Risico's van socialemediagebruik - 5. Audit van het gebruik van sociale media in een organisatie - 6. Conclusie


Book
Informatiestandaarden
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782509025814 Year: 2015 Volume: *1 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

INLEIDING - 1. Wat is een standaard of norm? - 2. Standaarden voor geautomatiseerde systemen - 3. Standaarden voor gegevensuitwisseling - 4. Standaarden voor metadata - 5. Citatie-formaten - 6. Standaarden voor informatiebeveiliging - 7. Enkele specifieke standaardorganisaties - ISO 27001: DE STANDAARD VOOR INFORMATIEBEVEILIGING - 1. Inleiding - 2. Het beveiligen van informatie - 3. De ISO 27000X-familie - 4. Information Security Management System (ISMS) - 5. Valkuilen - 6. Kosten van implementatie - 7. Case: voor en na - 8. Conclusie - OSLO - INFORMATIE OP ZOEK NAAR BELEID - 1. Inleiding - 2. Waar zit de broodnodige informatie nu? - 3. Is het dan allemaal kommer en kwel? - 4. Hoe de babylonische spraakverwarring ontwarren? - 5. Over semantiek en semantische interoperabiliteit - 6. OSLO: de datastandaard voor lokale besturen in Vlaanderen - 7. Europese context - 8. Wat zit er onder de motorkap? - 9. OSLO in de praktijk - 10. Samenvatting - BESTANDSFORMATEN EN DIGITALE DUURZAAMHEID - 1. Digitale duurzaamheid - 2. Bestandsformaten en codes - 3. Digitale duurzaamheid en bestandsformaten - 4. Volstaan duurzame bestandsformaten om een digitale duurzaamheid te verzekeren?


Book
Datamanagement
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782509025821 Year: 2015 Volume: *2 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

VAN DATA NAAR DATAMANGEMENT - 1. Wat zijn data? - 2. wat zijn metadata? - 3. Wat is datamangement? - 4. Wat zijn databases? - 5. wat is een relationele database? - 6. Wat zijn objectgeoriënteerde databases? - 7. Wat is een datawarehouse? - GEGEVENSMODELLERING - 1. Inleiding - 2. Wat is gegevensmodellering - 3. Waarom gegevens modelleren? - 4. Modellen op verschillende niveaus - 5. Componenten van conceptuele en logische modellen - 6. Kwaliteit van een gegevensmodel - 7. Benaderingen van gegevensmodellering - 8. Tools voor gegevensmodellering - 9. Samenvatting en besluit - LINKED (OPEN) DATA EN INFORMATIEONTSLUITING - 1. Inleiding - 2. Wat betekent 'linked data'? - 3. Linked data: grondgedachten - 4. Het semantisch web: datamodel en componenten - 5. Basisprincipes van linked data - 6. De architectuur van het semantisch web - 7. Data: open, big en linked - 8. Linked en open data in praktijk - OPEN DATA: DIGITALE BRANDSTOF OF MARKETINGTOOL? ERVARINGEN VAN STAD GENT - 1. Waarom open data? - 2. Wat zijn open data nu echt? - 3. vòòr de publicatie... - 4. Het dataportaal - 5. Hergebruik - 6. Inbedden in je organisatie? - 7. Tot slot - INFORMATIEVEILIGHEID IN EEN OVERHEIDSCONTEXT - 1. Inleiding en situatieschets - 2. Wetgeving - 3. De veiligheidsconsulent - 4. Het veiligheidsplan - 5. Managementmodellen - 6. Cloud computing - 7. Hoe breien we dit allemaal aan elkaar? - DATACENTERMIGRATIES - 1. To move or not to move - 2. Standaardisatie - 3. Consolidatie - 4. Virtualisatie - 5. Offloading - 6. Analyse - 7. Afhankelijkheden - 8. Migratieplan - 9. Implementatie en test


Book
Open organisatie
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782509026705 Year: 2016 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

HOE OPEN IS JOUW ORGANISATIE? De 10 werven van de Open Organisatie - 1. Inleiding - 2. Visie - 3. Transparantie - 4. 24/7 - 5. Mens - 6. Diversiteit - 7. Empowerment - 8. Connect, network, collaborate of Connecteren, netwerken en samenwerken - 9. Share - 10. Open data - 11. Agile - 12. Conclusie - TRAP EENS EEN OPEN DEUR IN. Naar een open organisatie iva open interne communicatie - 1. Inleiding - 2. Hokjes kunne praten met elkaar - 3. Via verbinding mensen in beweging krijgen - 4. Spreken wij dezelfde taal? De dialecten in een organisatie - 5. Conclusie - CONTEXT EN METHODIEK VOOR COMMUNICATIEF BELEID VLAANDEREN - 1. Context voor communicatief beleid in Vlaanderen - 2. De methodiek CB-Link: opstap naar communicatief beleid - VAN OPENBAARHEID VAN BESTUUR TOT OPEN ORGANISATIES? - 1. Inleiding - 2. Openbaarheid van bestuur: een kwarteeuw oud, maar waarom? - 3. Toepassing openbaarheidswetgeving: graatmeter voor openheid? - 4. De parlementaire democratie bedreigd - 5. Conclusie - 6. Nog enkele aanbevelingen


Book
Handboek informatiemanagement (2)
Author:
ISSN: 20346603 ISBN: 9782509011589 Year: 2011 Publisher: Brussel Z.p. Politeia Maarifa

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 42 << page
of 5
>>
Sort by