Listing 1 - 10 of 374 << page
of 38
>>
Sort by

Book
L'obligation de renseignement du médecin : étude comparée du droit québécois, français et du common law canadien
Author:
ISBN: 2890735133 Year: 1984 Publisher: Cowansville : Blais,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Consent to treatment : a practical guide.
Author:
ISBN: 0316760722 Year: 1984 Publisher: Boston (Mass.) : Little, Brown,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
eHealth, digitalisering van de gezondheidszorg. Digitaal patiëntendossier op ethisch en juridisch vlak
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De digitalisering en informatisering van de gezondheidszorg is de dag van vandaag volop aan de gang. Het is noodzakelijk dat de zorgverlener (vroedvrouw, verpleegkundige..) de nodige kennis kan opdoen over het systeem en wat de impact hiervan zal zijn. Dit geldt zowel voor het ziekenhuis als voor de eerste lijn. De probleemstelling van deze bachelorproef luidt als volgt: ?Hoe omvangrijk is de digitalisering van de gezondheidszorg op dit moment op positief en negatief vlak bij het verzamelen, opslaan en uitwisselen van gezondheidsgegevens in vergelijking met het papieren dossier?? Deze bachelorproef is opgebouwd uit een literatuurstudie. Het doel van deze scriptie was gaan kijken hoe het elektronisch systeem in België eruitziet en hoe het aan het evolueren is. Een juridische omkadering moet daarbij ook opgenomen worden. Het concept eHealth wordt uitvoerig besproken; definities, dimensies, ontwikkelingen, toekomstplannen, voordelen.. Het doel van eHealth is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door gegevens te kunnen uitwisselen met andere beroepsbeoefenaars uit zowel de ziekenhuissetting als de eerst lijn. Om die uitwisseling mogelijk te maken moeten er een aantal voorwaarden voldaan worden. Bij de implementatie komen ook moeilijkheden en bedenkingen voor die moeten besproken en opgelost worden. Er zijn nog veel bedenkingen bij dit hele systeem, zowel op technisch vlak, financieel, juridisch, ethisch en sociaal vlak.

Was Leistet die Lehre von Den Strafzwecken?
Author:
ISBN: 9783110149029 9783110868777 Year: 1995 Publisher: Berlin ; New York : Walte de Gruyter,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Le consentement éclairé du patient : autodétermination ou paternalisme ?
Author:
Year: 1986 Volume: 22 Publisher: Neuchatel : Ides et Calendes,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Le consentement éclairé du patient : autodétermination ou paternalisme?
Author:
Year: 1986 Volume: 22 Publisher: Neuchâtel : Editions Ides et calendes,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

International ethical guidelines for biomedical research involving human subjects
Authors: ---
ISBN: 9290360569 Year: 1993 Publisher: Geneva : CIOMS,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Rechtliche und ethische Probleme bei klinischen Untersuchungen am Menschen
Author:
ISBN: 3540154701 Year: 1987 Publisher: Berlin : Springer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Informed consent and health literacy : workshop summary
Authors: ---
ISBN: 0309317282 Year: 2015 Publisher: Washington, District of Columbia : National Academies Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Informed consent - the process of communication between a patient or research subject and a physician or researcher that results in the explicit agreement to undergo a specific medical intervention - is an ethical concept based on the principle that all patients and research subjects should understand and agree to the potential consequences of the clinical care they receive. Regulations that govern the attainment of informed consent for treatment and research are crucial to ensuring that medical care and research are conducted in an ethical manner and with the utmost respect for individual preferences and dignity. These regulations, however, often require - or are perceived to require - that informed consent documents and related materials contain language that is beyond the comprehension level of most patients and study participants. To explore what actions can be taken to help close the gap between what is required in the informed consent process and communicating it in a health-literate and meaningful manner to individuals, the Institute of Medicine's Roundtable on Health Literacy convened a one-day public workshop featuring presentations and discussions that examine the implications of health literacy for informed consent for both research involving human subjects and treatment of patients. Topics covered in this workshop included an overview of the ethical imperative to gain informed consent from patients and research participants, a review of the current state and best practices for informed consent in research and treatment, the connection between poor informed consent processes and minority underrepresentation in research, new approaches to informed consent that reflect principles of health literacy, and the future of informed consent in the treatment and research settings. Informed Consent and Health Literacy is the summary of the presentations and discussion of the workshop."--Publisher's description.


Book
Informed consent : a primer for clinical practice
Authors: --- ---
ISBN: 1107232457 1139210270 1139218514 9786613580498 1280485515 1139221604 1139215426 1139225030 1139223313 1139057529 Year: 2012 Publisher: Cambridge : Cambridge University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 374 << page
of 38
>>
Sort by