Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
Herwaardering van de leerkracht
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9033445492 Year: 2000 Volume: 4 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Er is de laatste tijd veel te doen omtrent 'de functie' van de leerkracht. De problematiek heeft ook de politieke actualiteit gehaald. Maar de belangrijkste vraag luidt : wat is vandaag en morgen 'de functie' van de leerkracht? Zeven auteurs - een onderwijzeres, een leraar ASO, een schooldirecteur SO, twee onderwijskundigen, een filosoof en een pedagoog - hebben, onafhankelijk van elkaar, fundamenteel over deze vraag nagedacht. Hun visie geeft de lezer en het beleid heel wat stof tot nadenken.


Book
Jongeren aanspreken op hun leer-kracht : over de praktijk van zelfsturend leren in het onderwijs
Authors: --- ---
ISBN: 9033441128 Year: 1998 Publisher: Leuven/Amersfoort Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteurs gaan ervan uit dat jongeren 'mee'krijgen start bij een aanpak die hen uitdaagt de verantwoordelijkheid voor het leren meer in eigen handen te nemen. In plaats van zelf voortdurend het voortouw te nemen, kunnen leraren er zich beter op toeleggen de lerenden aan te zetten tot zelfsturend en samenwerkend leren. Daartoe bestaan er heel wat methodieken en strategieën die zij gaandeweg in de eigen klaspraktijk kunnen inbouwen. Om duidelijk aan te geven dat deze gereedschappen in alle vakken kunnen worden ingezet, is de tekst verrijkt met en reeks concrete illustraties uit de klaspraktijk.

Keywords

Lerarenopleiding --- Algemeen. --- Onderwijskunde. --- zelfstudie --- HO (hoger onderwijs) --- Teaching --- Educational psychology --- higher education --- didactiek --- Didactic strategies --- Klassenmanagement --- Orde houden ; onderwijs --- #PBIB:+110.62 --- #PBIB:1999.2 --- #A9902A --- 454 --- Klasgebeuren --- Onderwijsbeleid --- 184 Kinderrechten en onderwijs --- Onderwijsleergesprek --- Schoolteams --- Vlaanderen --- Zelfsturend leren --- leren --- onderwijsbeleid --- zelfsturend leren --- 371.395 --- 454.22 --- Leerling --- Leren --- Zelfstudie --- 484.21 --- Onderwijs --- klassenmanagement (ler) --- zelfstandig leren (ler) --- 371.3 --- 454.2 --- Klassebeheer --- Ordeproblemen ; onderwijs --- Relatie onderwijsgevende-leerling --- Zelfstandig leren --- 484.2 --- E100088.jpg --- leerkrachten-leerlingen --- leerpsychologie --- secundair onderwijs --- #gsdbP --- Onderwijs : Didactiek : Secundair onderwijs : Zelfstandig werk --- Didactiek; algemeen --- Onderwijsstijlen --- (zie ook: motivatie (leerling)) --- (zie ook: interactief leren) --- 371.22 --- 159.95 --- 371.1 --- 371.21 --- #KVHB:Onderwijspsychologie --- #KVHB:Studeren --- 489 --- didactisch proces --- onderwijs --- 371.32 --- Leermethoden --- Studiemotivatie (demotivatie van leerlingen, leermotivatie, schoolmotivatie) --- 454.21 ) Zelfsturend leren --- Onderwijsmethoden --- 691 --- Hoger onderwijs; algemeen --- Pedagogie en didactiek --- 484 --- kwaliteitsbewaking --- leerkracht --- management --- studentenbegeleiding --- zelfstandig leren --- Didactiek --- Relatie leraar - leerling --- Opvoeding en onderwijs --- Kinderen en jeugd --- Kinderpsychologie --- Zelfgestuurd onderwijs --- Onderwijsvernieuwing --- Jeugd

Listing 1 - 2 of 2
Sort by