Listing 1 - 10 of 37 << page
of 4
>>
Sort by

Dissertation
Levensvragen in de thuiszorg: omgaan met levensvragen in de extramurale langdurige verpleegkundige zorg
Author:
Year: 2018 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Probleemstelling: Studies tonen aan dat er vaak voorbijgegaan wordt aan levensvragen die leven bij zorgvragers. Nochtans toont onderzoek dat voor een zorgvrager, het krijgen van échte aandacht, hier in de vorm van het omgaan met levensvragen, een belangrijk criteria is voor goede zorg. Levensvragen worden vaak niet letterlijk, onmiddellijk of duidelijk zichtbaar geuit. Hoe merk je dan als verpleegkundige dat een zorgvrager vragen heeft rond de zin van het (dagelijkse) leven? Maar ook, hoe geef je nu die échte aandacht, specifiek als verpleegkundige in de thuiszorg, als zulke thema?s komen boven drijven? Methode: een systematische literatuurstudie. Resultaten: Via de literatuurstudie wordt nagegaan wat er precies bedoeld wordt met levensvragen, en waarom er niet altijd wordt op ingegaan. Er wordt ook onderzocht welk effect het omgaan met levensvragen heeft, en of er winst uit te halen is. Verder worden handvaten aangereikt die de thuisverpleegkundige kan aanwenden om levensvragen op te sporen en om hieraan de nodige aandacht te geven. Conclusie: De literatuurstudie wijst uit dat er zowel voor de zorgvrager, als voor de thuiszorginstelling en de verpleegkundige een aantal voordelen verbonden zijn aan het omgaan met levensvragen. Verder zijn er tal van strategieën, technieken en aandachtspunten, die de verpleegkundige en de thuiszorginstelling kunnen aanwenden, zodat er minder wordt voorbijgegaan aan levensvragen bij zorgvragers in de extramurale langdurige zorg.


Object
Inspiratiekaarten universeel
Year: 2019 Publisher: Dagelijkse gedachte

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Antwoorden op levensvragen liggen in jezelf. Deze inspiratiekaarten helpen je om die te ontdekken. In deze set inspiratiekaarten universeel vind je inspirerende gedachtes uit verschillende culturen. Trek een willekeurige kaart en laat je verrassen.De set bestaat uit 54 inspiratiekaarten en is verpakt in een handig plastic doosje. De kaarten zijn stevig uitgevoerd en voorzien van een beschermlaag zodat ze gemakkelijk schudden.(https://dagelijksegedachte.shop/product/inspiratiekaarten-universeel)


Video
Leren omgaan met levensvragen : educatieve spelsituaties over contact met cliënten over levensvragen
Author:
ISBN: 9789088390890 Year: 2010 Publisher: [plaats van uitgave onbekend] Vanderhorst Media

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ouderen hebben zoals iedereen levensvragen. Ze ervaren wel of geen zin in hun dagelijks leven en er komen stukken uit hun verleden boven waar ze mee moeten omgaan. Zorgverleners weten uit ervaring maar al te goed dat aandacht voor deze levensvragen essentieel is voor goede zorg.Deze dvd is door het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen in samenwerking met Vereniging Het Zonnehuis gemaakt om verzorgenden en vrijwilligers te leren hoe zij met levensvragen kunnen omgaan.

Keywords

Levensvragen --- Zingeving --- Ouderen


Object
Tobit : levensvragen voor ouderen
Authors: ---
Year: 2016 Publisher: Brugge Vanden Broele

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een goed uitgeruste infrastructuur. Evenwichtige maaltijden. Een correcte medicatie. Een respectvolle persoonlijke hygiëne. Al deze facetten zijn belangrijk om van een goede ouderenzorg te kunnen spreken. Maar ook het mentale welzijn van ouderen hoort in dat rijtje thuis. En misschien wel helemaal bovenaan. Ouderen willen en moeten het gevoel hebben dat hun verzorgers weten hoe het echt met hen gaat. Dat ze openstaan voor hun verhaal. Dat ze aandacht hebben voor hun levensvragen. Over de dood. Over de (on)zin van het leven. Over liefde, geluk en verdriet. Alleen & aandacht hebben voor die levensvragen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. "Zorgverleners krijgen vaak slechts terloops met levensvragen van ouderen te maken. Meestal worden die vragen niet direct gesteld. Ze duiken impliciet op, via lichamelijke klachten of veranderend gedrag. Het is dan aan de zorgverlener om die levensvragen te horen of te zien. Om ze vervolgens op te diepen. "Zorgverleners weten levensvragen niet altijd te herkennen, of hebben het moeilijk om op die vragen in te gaan, omdat ze er geen raad mee weten of het gevoel hebben geen antwoorden te hebben. De hoge werkdruk en onaangepaste werkmethodes helpen alvast niet. Tobit | Levensvragen voor ouderen wil zorgverleners helpen om deze uitdaging aan te pakken. Een reeks van 24 kaarten brengt de levensvragen, die ouderen wakker houden, ter sprake. Themas zoals eenzaamheid, seksualiteit, afhankelijkheid, dromen en toekomst komen aan bod. Op die manier vervullen de 24 kaarten van Tobit | Levensvragen voor ouderen een dubbel doel: "Ze stimuleren zorgverleners in het herkennen en erkennen van levensvragen. "Ze bieden zorgverleners concrete handvatten om met ouderen over levensvragen in gesprek te gaan. Kortom, de kaarten vormen originele gespreksopeners om mensen op verhaal te laten komen en betekenissen op te diepen. Ze zijn een mooi vormgegeven, maar vooral nuttig werkinstrument voor iedereen die zich inzet voor een holistische zorg. Of anders gezegd: een zorg die zich niet alleen richt op de fysieke noden van ouderen, maar die aandacht heeft voor de mens in al zijn dimensies.Voor wie? De 24 kaarten van "Tobit | Levensvragen voor ouderen" kunnen zowel aan professionele zorgverleners als aan mantelzorgers richting bieden en zicht geven op de levensvragen die ouderen bezig houden. "De kaarten kunnen tijdens vormingsmomenten of teamvergaderingen gebruikt worden wanneer aandacht voor levensvragen en de manier waarop die aandacht in de dagelijkse zorg geïntegreerd kan worden op de agenda moet staan. "De kaarten kunnen in individuele of in groepsgesprekken met ouderen gebruikt worden om verder en dieper te gaan dan de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes.


Book
Hart van kristal : een sprookje voor jong en oud
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789025904791 Year: 2015 Publisher: Utrecht Ten Have

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Er was eens een prins , die met een hart van kristal geboren werd. Daardoor kon hij geen liefde voelen. Hij reist stad en land af op zoek naar die ene vrouw die in staat zou zijn het kristal te laten smelten. De prins komt vele hindernissen tegen, die belangrijke levensvragen bij hem oproepen. 'Hart van Kristal' is de geïllustreerde opvolger van Lenoirs bestseller 'De Wereldziel'. In de traditie van 'De kleine prins', 'Alice in Wonderland' en 'De profeet'.


Book
De dood van Ivan Iljitsj
Authors: ---
ISBN: 9789029079754 Year: 2010 Publisher: Amsterdam J.M. Meulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
In mijn dromen loop ik
Year: 2009 Publisher: Brussel Schaarbeek VRT - Canvas Lichtpunt

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"In mijn dromen loop ik" Het verhaal van drie mensen die tussen hun dertigste en veertigste een ernstig ongeluk kregen. Plotseling werden alle fundamenten onder hun bestaan weggeslagen en kwamen ze in een rolstoel terecht. Gedurende een jaar werden ze door de filmmakers gevolgd. Hoe verwerkten zij de nieuwe situatie om opnieuw te leren om (in zekere mate) zelfstandig te leven? Hoe accepteerden zij het feit dat hun benen niet meer luisterden naar hun wil? Deze documentaire gaat over het gevecht van deze mensen en hun weerbaarheid. De focus ligt op hun zoektocht naar levensgeluk.


Video
Het verhaal van God - Deel 1: Leven, het Universum en het Al Deel 2: Geen God dan God
Year: 2005 Publisher: Hilversum Hilversum IKON Ndl 2

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deel 1:Robert Winston wil weten hoe de mensheid ooit in iets goddelijks is gaan geloven. Daartoe reist hij naar de grotten van Gargas in het zuidwesten van Frankrijk, waar volgens hem het begin van het verhaal van God gevonden kan worden: Waarom in God geloven, het ontstaan van godsdienst, ...In deze aflevering richt Winston zich vooral op religies die in meerdere goden geloven. In India onderzoekt hij de oorsprong van het Hindoeïsme. En hoe zit het nou precies met de populaire aspecten van het Boeddhisme: karma en reïncarnatie: de godenverering, godsbeelden en geloofsbeleding bij het Hindoïsme en het Boeddhisme wordt uitgewerkt.De aflevering wordt beëindigd met de eerste monotheïstische godsdienst: het ZoroasteriaanismeDeel 2:Winston richt zich in deze aflevering op het monotheïsme, het geloof in één God. Jodendom, Christendom en Islam worden door hem aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Wat hebben zij gemeenschappelijk en wat zijn de thema's die hen van elkaar onderscheiden? Winston wil ook weten hoe het zit met de relatie tussen mens en God. De vraag der vragen daarbij is: als God de mensheid heeft geschapen, waarom staat Hij het lijden dan toe? Winston gaat deze vraag niet uit de weg en positioneert zichzelf daarbij als rationeel wetenschapper én als gelovige


Book
Levenswerk : filosofie en aanvaarding.
Authors: ---
ISBN: 9789044124378 Year: 2009 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Woestijn wijsheid : gezegden van de woestijnvaders.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9071762017 Year: 1986 Publisher: Hasselt Concentra

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 37 << page
of 4
>>
Sort by