Narrow your search

Library

KU Leuven (664)

UGent (403)

ULB (391)

AP (368)

KDG (306)

ULiège (271)

UCL (239)

VUB (234)

Thomas More Mechelen (230)

VIVES (208)

More...

Resource type

book (1348)

digital (226)

periodical (46)

object (40)

dissertation (30)

More...

Language

English (977)

Dutch (377)

French (235)

German (50)

Italian (17)

More...

Year
From To Submit

2019 (33)

2018 (49)

2017 (46)

2016 (59)

2015 (43)

More...
Listing 1 - 10 of 1667 << page
of 167
>>
Sort by

Book
Breinfabels
Authors: ---
ISBN: 9789025430528 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Antwerpen Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wanneer je maar vaak genoeg iets hoort, gaat het de betekenis van een feit krijgen terwijl het eigenlijk een mythe is. Dit geldt ook voor vele 'feiten' over de werking van de hersenen. De Jongh is biopsycholoog en wetenschapsjournalist. In dat kader verzorgt hij de vaste, maandelijkse rubriek 'Breinbrekers' in Psychologie Magazine. Deze rubriek bestaat uit een vraag met betrekking tot de hersenen en een onderbouwd antwoord. In 2006 verscheen een selectie daarvan in 'Hersenkronkels'*. Aan de hand van zeven mythes en een twintigtal andere fascinerende vragen geeft hij feiten, uitleg en doet experimenten. Ook deze zijn grotendeels eerder verschenen. Toch is dit een zeer lezenswaardig boek. Niet hoogdravend, maar op een leuke en boeiende wijze worden vragen beantwoord waarop iedereen zonder onderbouwing niet spontaan had kunnen antwoorden en misschien aan mythevorming was gaan meedoen. Dat de onderwerpen als los zand aan elkaar hangen, is geen echt probleem. Met enkele afbeeldingen in zwart-wit en eindnoten. © NBD Biblion


Book
Klinische neuropsychologie
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789053529751 Year: 2004 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

76

Keywords

Neuropsychologie


Book
The encyclopedia of neuropsychological disorders
Authors: --- ---
ISBN: 9780826198549 Year: 2012 Publisher: New York : Springer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Manuel de neuropsychologie
Authors: ---
ISBN: 2100037013 Year: 2000 Publisher: Paris : Dunod,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Neuropsychologie

Clinical neuropsychology.
Authors: ---
ISBN: 9780195133677 Year: 2003 Publisher: Oxford : University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Clinical Neuropsychology comprehensively reviews the major neurobehavioral disorders associated with brain dysfunction. Since the third edition appeared in 1993 there have been many advances in the understanding and treatment of neurobehavioral disorders. This edition, like prior editions, describes the classical signs and symptoms associated with the major behavioural disorders such as aphasia, agraphia, alexia, amnesia, apraxia, neglect, executive disorders and dementia. It also discusses advances in assessing, diagnosing and treating these disorders and it addresses the brain mechanisms underlying these deficits. A multi-authored text has the advantage of having authorities write about the disorders in which they have expertise. The fourth edition adds new authors and five entirely new chapters on phonologic aspects of language disorders, syntactic aspects of language disorders, lexical-semantic aspects of language disorders, anosognosia, hallucinations and related conditions. This is the most comprehensive edition of this text to date. Inhoudsopgave : 1. Introduction 2. Aphasic syndromes 3. Phonologic aspects of language disorders 4. Syntactic aspects of language disorders 5. Lexical-semantic aspects of language disorders 6. Acquired dyslexia 7. Agraphia 8. Disorders of visual-spatial perception and cognition 9. Acalculia and disturbances of the body schema 10. Anosognosia 11. Apraxia 12. Agnosia 13. Neglect and related disorders 14. The callosal syndromes 15. The frontal lobes 16. Emotional disorders associated with neurological diseases 17. Hallucinations and related conditions 18. Amnesic disorders19. Neuropsychology of dementia 20. Recovery of cognition 21. Pharmacotherapy of cognition


Book
Prettig gestoord : bizarre kronkels bij gewone mensen
Author:
ISBN: 9789056175634 Year: 2004 Publisher: Leuven : Van Halewyck,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In hoofdstuk één beschrijft Wilfried van Craen het 'gekke' gedrag van de alledaagse mens, zijn kleine obsessies, bizarre handelingen die hij vooral voor zichzelf houdt. De auteur illustreert vooral dat dit bizar gedrag alleen maar vreemd is voor diegenen die de context niet kennen. Bovendien kunnen ook dieren 'vreemd' gedrag vertonen. Tevens is de relatie tussen gekte en creatieve genialiteit boeiend. Hoofdstuk twee handelt over versprekingen, dagdromen, tics. Immers, de intrigerende wereld van de versprekingen onthullen wat er in de geest van de (ver)spreker omgaat. Verder: de woorden die ons ontschieten, de eindeloze ordeningssystemen die ons bezighouden. Hoofdstuk drie belicht de impact van placebo's, schijnzwangerschappen, het verschijnsel synesthesie, waarbij de stimulering van één zintuig een waarneming ontlokt in een ander zintuig. Origineel is hoe Van Craen gedetailleerd ingaat op 'de arts als wandelend placebo'. Regelmatig wordt hierbij verwezen naar wetenschappelijke studies. In hoofdstuk vier exploreert de auteur -- die zelf hypnotherapeut is -- het 'onbewuste'. Hij beschrijft de medische toepassingen van hypnose; via vingerbewegingen kun je vragen stellen aan het onbewuste in jezelf. De kracht van autosuggestie bij sporters is gewaagder terrein: Van Craen meent dat hypnose verdrongen of vergeten informatie uit het verleden kan terugbrengen. Hoofdstuk vijf gaat over de passie van mensen die onbedoeld de gave hebben om zich op hun manier kunstzinnig te uiten. Van Craen noemt de drijfveer van mensen die alles wat ze langs de weg vinden verzamelen "de mystieke aantrekkingskracht van wegwerpmateriaal". Verder heeft hij het over de onbeholpenheid in onze sociale omgang: begroeten we tijdens een wandeling de mensen die ons tegemoetkomen?; de 'kuscodes' en de leugenachtigheid van onze dagelijkse sociale contacten; de vele randverschijnselen van het liegen.


Book
Psychologische zaken : wegwijs in de werking van de geest
Author:
ISBN: 9789044601879 Year: 2004 Publisher: Amsterdam : Prometheus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De psychologie kent toenemend maatschappelijk succes, het aantal eerstejaarsstudenten swingt de pan uit. In een inleidend hoofdstuk omschrijft hij dat er ook een keerzijde is aan deze toename van beschikbaarheid van mensenkennis. Vervolgens behandelt hij onze waarnemingen en de vraag of ze wel betrouwbaar te noemen zijn. Hij geeft een historisch overzicht van de toenemende kennis [lees meer] over onze hersenen. Wat is de impact van deze kennis op de psychologie? Hij analyseert Daniel C. Dennetts visie over het specifiek menselijk bewustzijn. Ook het menselijk geheugen wordt onder de loep genomen. De controverse aangaande 'hervonden herinneringen' wordt aangekaart. Volgende onderwerpen zijn o.m.: wat is intelligentie en wat te denken over het klassieke dualisme van lichaam en geest? Als ontwikkelingspsycholoog zal hij ook zijn eigen specifiek vakgebied analyseren. Ten slotte heeft hij het over de psychotherapie; hoe werd ze beoefend maar vooral: hoe moet het verder met deze behandelingstechnieken? De psychologie heeft immers een imagoprobleem. Dit betekent dat ze zich in de toekomst meer en meer rekenschap zal moeten geven van de scepsis die er bestaat tegen een aantal veelgebezigde, maar slecht onderbouwde begrippen en theorieën. Zijn besluit: "De mysteries van de menselijk geest... het maakt de psychologie tot een lastig en soms zelfs een hopeloos vak. Maar een boeiend vak." De tekst is goed leesbaar gehouden en suggesties voor verdere lectuur kun je terugvinden onder de rubriek 'Verder lezen'. [Wilfried Daems]


Book
Ontwaken in verbijstering.
Authors: ---
ISBN: 9029053844 Year: 1996 Publisher: Amsterdam Meulenhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Neuropsychologie


Book
Neurobiologie en mentale processen : theorie en conceptuele problemen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Neuropsychologie


Book
Leerboek neurologie voor verpleegkundigen
Author:
ISBN: 902322566X Year: 1990 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 1667 << page
of 167
>>
Sort by