Listing 1 - 10 of 32 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Verpleegkundige dilemma's : ethische kanttekeningen bij het verpleegkundig beroep
Author:
Year: 1980 Publisher: Lochem De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Overzicht verpleegkundig gedrag
Author:
ISBN: 9035210654 Year: 1985 Publisher: Lochem De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Verpleegkunde, zorg en ethiek : historische, wijsgerig-antropologische en moraaltheologische grondlijnen van een verpleegkundige ethiek, opgevat als een zorgzaamheidsethiek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verpleegkundige excellentie : verpleegkunde tussen praktijk en ethiek
Authors: ---
ISBN: 9789036812726 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn stafleu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

het begin van de 21e eeuw blijven profileren als 'daadgeworden bekommeris' voor de hulpbehoevende medemens? Hoe verhoudt verpleegkunde zich tot haar traditie, de technologie en het ethisch debat in onze samenleving? Hoe kijken andere hulpverleners uit de gezondheidszorg zoals artsen, beleidsverantwoordelijken, pastores, docenten, ethici aan tegen de verpleegkunde als 'zorgzame praktijk'? In het eerste deel wordt getracht vanuit een meer theoretische benadering een eigen visie over verpleegkundige ethiek te ontwikkelen. De ethische betekenis van de verpleegkundige praktijk wordt vanuit verschillende invalshoeken beschreven. In het tweede deel staat de dialoog tussen theorie en praktijk centraal. Vanuit verschillende posities en functies in de gezondheidszorg wordt nagedacht over de ethische betekenis van de verpleegkunde. In het derde deel wordt een aantal verpleegdilemma's uit de dagelijkse praktijk besproken. Verpleegkundige excellentie nodigt u uit mee te denken over wat 'meer' is in de zorg. Het boek is gericht op het ruime publiek van verpleegkundigen en geïnteresseerden in de verpleegkundige ethiek en meer in het bijzonder leidinggevenden, docenten en (verpleegkundige) leden van commissies voor medische ethiek.

Ethical issues in nursing
Author:
ISBN: 0871892758 Year: 1986 Publisher: Rockville Aspen systems corporation,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nursing ethics through the life span
Authors: ---
ISBN: 0838570526 Year: 1990 Publisher: Norwalk Appleton and Lange,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medische ethiek voor verplegenden
Author:
Year: 1971 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Nursing ethics: an international journal for health care professionals
ISSN: 09697330 Publisher: London

Ethical dilemmas and nursing practice
Authors: --- ---
ISBN: 0838522831 Year: 1997 Publisher: Upper Saddle River Prentice Hall,


Book
Verpleegkundigen en euthanasie : een plaatsbepaling
Authors: ---
ISBN: 9026618921 Year: 1988 Publisher: Nijkerk Intro,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 32 << page
of 4
>>
Sort by