Listing 1 - 10 of 76 << page
of 8
>>
Sort by

Book
De stabilisatie van het jaarlijks volume der openbare en private werken.
Year: 1956 Publisher: Brussel Bedrijfsraad voor het bouwbedrijf,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Weg met de wegenwerken?

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Advies d.d. 13/11/2012 beleidsbrief mobiliteit en openbare werken beleidsprioriteiten 2012-2013.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Logistiek, ruimtelijke organisatie en infrastructuur : onderzoek naar de relaties tussen logistiek, ruimtelijke structuur en infrastructuur.
Authors: ---
Year: 1988 Publisher: Delft INRO-TNO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Betalen voor infrastructuur : eindverslag.
Year: 2005 Publisher: Brussel SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Aanbeveling. Infrastructuurbeleid in Vlaanderen.
Year: 2004 Publisher: Brussel SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Advies decreet complexe projecten.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Poursuite de la construction du réseau routier belge : analyse coûts-bénéfices
Authors: --- ---
Year: 1981 Publisher: S.l. s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Advies d.d. 4 februari 2009 aan minister Van Brempt over het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 28 mei 2004 tot vaststelling van de algemene regels inzake de erkenning en basissubsidiëring van mobiliteitsverenigingen en koepels van verenigingen en de subsidiëring van mobiliteitsprojecten.
Year: 2009 Publisher: Brussel SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Advies d.d. 12 november 2008 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 2006 houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid tengevolge van hinder door openbare werken.
Year: 2008 Publisher: Brussel SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 76 << page
of 8
>>
Sort by