Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Basisopvoedingsproject
Publisher: Heverlee Comite voor onderwijs

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen
Author:
Year: 2000 Publisher: Brussel Centrale Raad van het Katholiek Lager- en Kleuteronderwijs

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Opvoeders leren omgaan met de commercialisering in de maatschappij
Author:
Year: 2012 Publisher: Sint-Amandsberg Arteveldehogeschool Campus Sint-Amandsberg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

3 p.


Book
In dialoog met Don Bosco : een opvoedingsproject.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2001 Publisher: Brussel Don Bosco centrale

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Geloven in katholiek onderwijs : over opvoeden en onderwijzen in christelijk perspectief
Author:
ISBN: 9789028953185 Year: 2009 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek is bedoeld als een aanvulling, vooral dan op het pedagogische en spirituele vlak, van het boek 'Katholiek of kwaliteit' (2006). Terzelfdertijd staat het ook op zichzelf. en wel als een beschouwing over de mogelijkheden en de beperkingen van een hedendaagse apologie. Hoe kun je het geloof geloofwaardig ter sprake brengen bij het begin van de eenentwintigste eeuw? Hoe kun je de redelijkheid en de zinvolheid van het christendom laten zien aan kritische omstanders? (Bron: covertekst)


Book
Godsdienst op school in de branding : een tussentijdse balans
Authors: --- --- ---
ISBN: 903016865X Year: 2000 Volume: 7 Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Volgens sommigen kan godsdienst hoogstens nog geduld worden als een keuzevak dat geen invloed zou hebben op de studieresultaten. Anderen verdedigen met klem dat het meer dan ooit noodzakelijk is dat jonge mensen worden geconfronteerd met de toedracht van godsdiensten in het algemeen en van de christelijke traditie in het bijzonder. Naast de vraag naar de relevantie en de legitimatie van het vak, stelt dit boek ook de vraag naar de invulling ervan in de hedendaagse situatie. Het gaat om meer dan de ontwikkeling van een godsdienst-didactische aanpak. Het ontstaan van een pluralistisch, vaak agnostisch en onwetend leerlingenpubliek heeft geleid tot een duidelijker bewustzijn dat het godsdienstonderricht zich bevindt op het kruispunt van vele invloeden. Er is nood aan een nieuw onderwijskundig paradigma dat aansluit bij deze systemische omwenteling. Het is de overtuiging van de auteurs dat de hedendaagse levensbeschouwelijke crisis zelf tot thema van levensbeschouwelijk onderwijs moet gemaakt worden. (Bron: www.woltersplantyn.be)


Book
In uw woorden wonen : Verslagboek van het bezinningscongres van het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
Authors: --- --- ---
ISBN: 9020923595 Year: 1993 Publisher: Brussel Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

lagboek van het bezinningscongres van het Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

Keywords

Lerarenopleiding --- Algemeen. --- basisonderwijs --- godsdienst --- HO (hoger onderwijs) --- vroedkundige opleiding --- buitengewoon onderwijs --- School management --- christelijke zingeving --- SO (secundair onderwijs) --- Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (1988-) --- bezinning --- secundair onderwijs (x) --- C6 --- opvoeding --- geloofsleven --- handleiding --- na 1945 (x) --- onderwijs --- 691 --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Pedagogie en didactiek --- Conferences - Meetings --- katholiek onderwijs --- 371.058 --- #GGSB: Catechese (geloofsopvoeding) --- #GGSB: Pastoraal --- #GSDBP --- Nationaal Secretariaat van het Katholiek Onderwijs / Secrétariat National de l'Enseignement Catholique (1957-1993) --- doelstellingen --- internaten --- pluralisme --- toekomst --- $?$94/03 --- 37.01 --- 371 --- 27-58 --- 451.2 --- Basisonderwijs --- Christelijk --- Christelijk realisme --- Geloofsbeleving --- Internaten --- Opvoedingsproject --- Verslagboek van het bezinningscongres van het Nationaal secretariaat van het Katholiek Onderwijs --- geloofsbeleving --- onderwijsfilosofie --- 451.9 --- Katholiek onderwijs --- Vlaanderen --- christelijk opvoedingsideaal, zingeving en vormgeving --- 371.058 Bijzonder onderwijs. Confessioneel onderwijs. Particulier onderwijs. Vrij onderwijs. Autonome scholen. Neutraal onderwijs. Particuliere scholen --(bestuur en beheer) --- Bijzonder onderwijs. Confessioneel onderwijs. Particulier onderwijs. Vrij onderwijs. Autonome scholen. Neutraal onderwijs. Particuliere scholen --(bestuur en beheer) --- Contemplatieve en reflectieve godsdienst --- Politiek, wetgeving en organisatie --- Overige onderwerpen

Listing 1 - 9 of 9
Sort by