Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Basisopvoedingsproject
Publisher: Heverlee Comite voor onderwijs,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Een peiling naar enkele effecten van het HIVSET-opvoedingsproject : Zorgzame sociale relaties op school
Author:
Year: 2007 Publisher: Vorselaar Katholieke Hogeschool Kempen. H.I. Kardinaal van Roey,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In samenwerking met het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout, hebben we een belangrijk aspect van hun opvoedingsproject onderzocht. We gingen na in hoeverre "zorgzame sociale relaties" op school werkelijk gerealiseerd worden. Met behulp van documenten vanuit HIVSET zelf verkenden we de schoolvisie omtrent gemeenschapsvorming. Uitspraken hierover concretiseerden we vervolgens in een doeleninventaris. Deze inventaris hebben we geordend volgens drie betrokkenheidsniveaus: de sociale relaties op school zoals ze door de leerlingen worden waargenomen (1), ervaren (2) en uitgeprobeerd (3). Deze doelen hebben we vertaald in vragen voor leerlingen. De vragenlijst is voorgelegd aan twee klassen van het derde jaar, de instappers, en twee klassen van het zesde jaar, de uitstappers. We namen ook enkele interviews af. De enquêtegegevens leverden gedetailleerde informatie op. Globaal zijn de vastgestelde tendensen overwegend positief. De leerlingen zijn erg enthousiast over hun


Book
Ik zal er zijn voor u! : de school gezonden om te dienen : deel 2.
Year: 2002 Publisher: Anderlecht VVKHO (Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
In gesprek : een werkinstrument voor directies en inrichtende machten
Year: 2002 Publisher: Brussel Licap,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verhalenderwijs : jouw woord in deze school.
Year: 2002 Publisher: Brussel Licap,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Het rechte pad : Schuld en boete in de Andes : realityreeks
Year: 2006

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Het rechte pad : Schuld en boete in de Andes : realityreeks : dag 5 van de grote overtocht
Year: 2006

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
In dialoog met Don Bosco : een opvoedingsproject.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2001 Publisher: Brussel Don Bosco centrale,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Geloven in katholiek onderwijs: over opvoeden en onderwijzen in christelijk perspectief
Author:
ISBN: 9789028953185 Year: 2009 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek is bedoeld als een aanvulling, vooral dan op het pedagogische en spirituele vlak, van het boek 'Katholiek of kwaliteit' (2006). Terzelfdertijd staat het ook op zichzelf. en wel als een beschouwing over de mogelijkheden en de beperkingen van een hedendaagse apologie. Hoe kun je het geloof geloofwaardig ter sprake brengen bij het begin van de eenentwintigste eeuw? Hoe kun je de redelijkheid en de zinvolheid van het christendom laten zien aan kritische omstanders? (Bron: covertekst)


Book
Godsdienst op school in de branding : een tussentijdse balans
Authors: ---
ISBN: 903016865X Year: 2000 Volume: 7 Publisher: Deurne Wolters Plantyn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Volgens sommigen kan godsdienst hoogstens nog geduld worden als een keuzevak dat geen invloed zou hebben op de studieresultaten. Anderen verdedigen met klem dat het meer dan ooit noodzakelijk is dat jonge mensen worden geconfronteerd met de toedracht van godsdiensten in het algemeen en van de christelijke traditie in het bijzonder. Naast de vraag naar de relevantie en de legitimatie van het vak, stelt dit boek ook de vraag naar de invulling ervan in de hedendaagse situatie. Het gaat om meer dan de ontwikkeling van een godsdienst-didactische aanpak. Het ontstaan van een pluralistisch, vaak agnostisch en onwetend leerlingenpubliek heeft geleid tot een duidelijker bewustzijn dat het godsdienstonderricht zich bevindt op het kruispunt van vele invloeden. Er is nood aan een nieuw onderwijskundig paradigma dat aansluit bij deze systemische omwenteling. Het is de overtuiging van de auteurs dat de hedendaagse levensbeschouwelijke crisis zelf tot thema van levensbeschouwelijk onderwijs moet gemaakt worden. (Bron: www.woltersplantyn.be)

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by