Listing 1 - 10 of 45 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Leidraad paliatieve zorg.
Author:
Year: 2000 Publisher: S.l. Janssen-Cilag,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het kind in de palliatieve zorg.
Author:
Publisher: S.l. Federatie palliatieve Zorg Vlaanderen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Seks op de verpleegkundige agenda in de palliatieve fase.
Author:
Year: 2013

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het palliatief formularium : een praktische leidraad
Authors: ---
ISBN: 9789036802536 Year: 2013 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum


Book
Zakboekje palliatieve zorg.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9072175204 Year: 2001 Publisher: Utrecht Vereniging van Integrale Kankercentra,


Book
Palliatieve zorg bij personen met dementie
Authors: ---
ISBN: 9789046542507 Year: 2012 Volume: *34 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Inleiding1.1. Dementie, wat is dat?1.2. Wanneer start palliatieve zorg bij dementie? 1.3. Begrippenkader in zorg voor dementie 2. Besluitvorming2.1. Een visie op het levenseinde2.2. Anticiperende zorgplanning2.2.1. Wilsbekwaamheid 2.2.2. Waarheidsmededeling 2.2.3. Wilsverklaring 2.2.4. Vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger2.2.5. Behandeldoelen2.2.6. Gesprekstechnieken, aandachtspunten bij dementie2.2.7. Implementatie van zorgplanning 2.3. Streven naar consensus en continuïteit 2.4. Ethische besluitvorming 2.5. Communicatie bij doorverwijzing tussen zorginstellingen3. Symptoomcontrole3.1 Gedragsstoornissen3.2. Vocht en voeding3.3. Pijncontrole3.4. Ligcomfort, preventie en behandeling van decubituswonden en contracturen3.5. De terminale fase4. Psychosociale zorg4.1. Emotionele ondersteuning van de patiënt en de mantelzorger4.2. Praktische ondersteuning van de mantelzorger4.3. Ondersteuning van het team in de residentiële of acute sector 5. Spirituele zorg5.1. Zingeving 5.2. Waardigheid5.3. Kwaliteit van leven 5.4. Spiritualiteit


Book
Mens en pijn : achtergronden en mogelijkheden van pijnbestrijding.
Author:
ISBN: 9056250582 Year: 1999 Publisher: Nijmegen Valkhof,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Pijnbestrijding was lange tijd het stiefkind van de geneeskunde. Medisch handelen richtte zich op ziekte of letsel niet op de daardoor veroorzaakte pijn. Sociaal-culturele factoren zoals vergrijzing en stijging van het aantal chronisch zieken hebben de vraag naar goede pijnbestrijding doen toenemen. Dit geldt ook voor allerlei levensverlengende behandelingen die weliswaar jaren aan het leven toevoegen maar tegelijk een pijnlijker bestaan met ondraaglijk levenseinde veroorzaken.B. Crul, hoogleraar in Nijmegen plaatst het verschijnsel pijn ook in historisch, religieus en psychologisch perspectief en laat de vele gezichten van pijn als menselijke ervaring zien. Iedere patiënt ervaart pijn op zijn of haar eigen manier; de beleving wordt gekleurd door persoonlijke achtergronden. Na een cultuurhistorische inleiding gaat hij in op de medische kant; hij bespreekt verschillende oorzaken van pijn, geleiding door zenuwvezels en de (on)mogelijkheden om pijn te beïnvloeden of zelfs weg te nemen. Uitgangspunt hierbij is de praktijk. Hij behandelt vragen zoals: wat betekent pijn voor de patiënt, wat kan de behandelaar doen om pijn te verlichten of weg te nemen, in hoeverre is de relatie tussen arts en patiënt van invloed op pijnbestrijding, wat te doen als de pijnbestrijding niet toereikend is?

Listing 1 - 10 of 45 << page
of 5
>>
Sort by