Narrow your search

Library

KU Leuven (596)

UGent (192)

ULiège (150)

UCL (113)

ULB (101)

UAntwerpen (81)

VIVES (64)

VUB (60)

Thomas More Mechelen (56)

UNamur (56)

More...

Resource type

book (533)

dissertation (70)

object (4)


Language

English (517)

German (43)

Dutch (21)

French (12)

Undetermined (4)

More...

Year
From To Submit

2014 (6)

2013 (4)

2012 (2)

2011 (8)

2010 (3)

More...
Listing 1 - 10 of 599 << page
of 60
>>
Sort by

Multi
Wave based modelling methods for steady-state vibro-acoustics
Authors: ---
ISBN: 9056826964 Year: 2006 Publisher: Leuven Katholieke Universiteit Leuven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van golfgebaseerde modelleringstechnieken voor het analyseren van stationaire vibro-akoestische problemen. Vaak worden klassieke elementgebaseerde methoden, zoals de eindige-elementenmethode (EEM) en de randelementenmethode (REM), toegepast voor de analyse van dit type van problemen. De toepasbaarheid van de elementgebaseerde methoden is echter beperkt tot het laagfrequente gebied. De golfgebaseerde methode (GBM) is een alternatieve methode die gebaseerd is op een indirecte Trefftz benadering. De GBM is rekenkundig zeer efficiënt, waardoor de methode ook toepasbaar is voor het analyseren van problemen bij hogere frequenties. Dit proefschrift rapporteert over de ontwikkeling van een uitbreiding van de GBM voor het behandelen van akoestische problemen bestaande uit meerdere subdomeinen en voor het analyseren van problemen in oneindige fluïda. De efficiëntie van de GBM is het meest uitgesproken voor problemen met een bescheiden geometrische complexiteit. Een hybride eindige-elementen-golfgebaseerde methode combineert de sterke punten van de twee technieken, namelijk de hoge rekenkundige efficiëntie van de GBM en de toepasbaarheid van de EEM voor problemen met een willekeurige geometrische complexiteit. Numerieke validatievoorbeelden tonen het verhoogde prestatievermogen aan van zowel de uitgebreide GBM voor problemen met een bescheiden geometrische complexiteit, als van de hybride methode voor levensechte ingenieurstoepassingen. This dissertation considers the development of wave based prediction methods for the analysis of steady-state vibro-acoustic problems. Conventional element based prediction methods, such as the finite element method (FEM), are commonly used, but are restricted to low-frequency applications. The wave based method (WBM) is an alternative deterministic technique which is based on the indirect Trefftz approach. The WBM is computationally very efficient, allowing the analysis of problems at higher frequencies. This dissertation reports on an extension of the WBM to multi-domain acoustic problems and problems involving unbounded acoustic fluid domains, such as transmission, scattering and radiation problems. The efficiency of the WBM is most pronounced for problems of moderate geometrical complexity. A hybrid finite element-wave based method combines the strengths of the two methods, namely, the high computational efficiency of the WBM and the ability of the FEM to model problems of arbitrary geometrical complexity. Numerical validation examples show the enhanced computational efficiency of the WBM for problems of moderate geometrical complexity and of the hybrid method for real-life engineering problems. De steeds strenger wordende wettelijke reglementeringen inzake menselijke blootstelling aan trillingen en lawaai en de steeds hogere comforteisen van hun klanten zijn de twee belangrijkste redenen waarom fabrikanten meer en meer belang hechten aan het verbeteren van het trillings- en lawaai-opwekkende gedrag van hun producten. Om dit zogenaamde vibro-akoestische gedrag op een goedkope en efficiënte manier te bestuderen en te verbeteren, wordt in een moderne ontwerpomgeving steeds vaker gebruik gemaakt van computermodellen. Met deze computermodellen kan een ontwerpingenieur voorspellen hoeveel lawaai en hoeveel trillingen zijn product zal veroorzaken. De technieken die momenteel bestaan om zulke computermodellen te maken, zijn echter niet altijd bruikbaar en leveren niet altijd alle gewenste informatie. Daarom zijn er in dit doctoraatswerk nieuwe technieken ontwikkeld die de beperkingen van de bestaande technieken voor een groot deel opheffen. Hierdoor kunnen computermodellen nog efficiënter gebruikt worden bij het voorspellen en verbeteren van het vibro-akoestische gedrag van een product.

Listing 1 - 10 of 599 << page
of 60
>>
Sort by