Listing 1 - 10 of 101 << page
of 11
>>
Sort by

Book
Hoe kunnen de theoretische concepten inzake integriteit ingebouwd worden in het human resources management van de federale overheid? deel 2 - uitgebreide bibliografie.
Authors: --- --- ---
Year: 2003 Publisher: Brussel Federale Overheidsdienst Budget En Controle,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hoe kunnen de theoretische concepten inzake integriteit ingebouwd worden in het human resources management van de federale overheid? deel 1 - advies.
Authors: --- --- ---
Year: 2003 Publisher: Brussel Federale Overheidsdienst Budget En Controle,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hiaten, overlappingen en uitdagingen: een landschapsoverzicht van EU-regelingen inzake verantwoording en controle van de overheidsfinanciën
Author:
Year: 2014 Publisher: Luxemburg Bureau voor publicaties van de Europese Unie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (1)
Year: 2017

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Guide des centres d' information et de documentation de l' administration federale 1998.
Authors: ---
Year: 1998 Publisher: Bruxelles Service Federal D 'information,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden.
Year: 1998 Publisher: Brussel Federale Diensten Voor Wetenschappelijke, Technische En Culturele Aangelegenheden,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Operationele audit in een federale administratie.
Author:
Year: 1999 Publisher: Brussel Ministerie Van Financien/Ministerie Van Ambtenarenzaken,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Services federaux des affaires scientifiques, techniques et culturelles - SSTC
Year: 1998 Publisher: Bruxelles Service Federaux Des Affaires Scientifiques, Techniques Et Culturelles,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Précis des règles budgétaires à usage parlementaire
Year: 2014 Publisher: Bruxelles Chambre des représentants

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Begrotingsregels voor parlementair gebruik
Year: 2014 Publisher: Brussel kamer van volksvertegenwoordigers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 101 << page
of 11
>>
Sort by