Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Primary colors
Author:
Year: 1999 Publisher: Artwork and Design

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
The US Presidential Elections
Authors: ---
Year: 2005 Publisher: Torhout KATHO-departement ReNo,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Duel: comment la télévision façonne un président
Author:
Year: 1988 Publisher: Paris Hachette

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Amerikaanse presidentsverkiezingen 2008 : ICT-les.
Publisher: Wolters-Plantyn. Van In. Averbode.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Obama or Romney? Political Bias in US Newspapers: Reporting on the 2012 Presidential Elections in The Washington Times and The New York Times.
Authors: --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Gent : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Doelstellingen: Dit onderzoek analyseert of er sprake is van subjectiviteit in de Amerikaanse pers in de berichtgeving over en editoriale commentaar op de presidentverkiezingen in 2012. Het corpus is samengesteld uit artikelen van The Washington Times en The New York Times, die respectievelijk een conservatieve en liberaal-progressieve politieke affiliatie hebben. Deze studie wil nagaan of deze politieke voorkeur ook in de berichtgeving aanwezig is, in de framing van onderwerpen enerzijds en de woordkeuze anderzijds. Indien er inderdaad sprake is van subjectiviteit, wil het onderzoek de formulering van standpunten in kaart brengen. Middelen of methode: Een corpus van 20 artikels werd samengesteld, waarin vijf verschillende thema's aan bod kwamen, die geselecteerd werden op basis van hun aanwezigheid in de nationale media en hun invloed op de campagnes van beide kandidaten: het homohuwelijk, gezondheidszorg, de economie, het gelekte filmpje waardoor presidentskandidaat Romney in een negatief daglicht kwam te staan, en het eerste presidentiële debat dat voor Obama nadelig bleek te zijn. Uit The Washington Times en The New York Times werden voor elk onderwerp telkens een opiniestuk en een nieuwsartikel geselecteerd. Deze artikels werden geanalyseerd aan hand van appraisal theory. Vervolgens werd er een onderscheid gemaakt tussen impliciete en expliciete oordelen en werd onderzocht welk woordgebruik en welke stijlkenmerken enerzijds een opinie expliciteren of impliciet kenbaar maken en anderzijds via welk woordgebruik en welke stijlkenmerken een politieke affiliatie verhuld werd. Resultaten: Uit de analyse aan de hand van appraisal theory is gebleken dat The Washington Times zich heel kritisch toonde tegenover het beleid van President Obama en steeds conservatieve standpunten innam omtrent sociale thema's. The New York Times stond daarentegen volledig achter een tweede ambtstermijn voor President Obama en haalde vaak uit naar Gouverneur Romney. In de nieuwsartikels probeerden de kranten hun objectiviteit de benadrukken door steeds te verwijzen naar feiten en cijfers die hun ingenomen standpunt bevestigden. Deze werden echter in een bepaald kader geplaatst, de zogenaamde “framing”, waardoor het artikel steeds een bepaalde lading kreeg. Terwijl de nieuwsartikels dus eerder impliciet hun mening lieten doorschemeren, waren in de opiniestukken de standpunten expliciet uitgedrukt. Om hun mening kracht bij te zetten stonden krachtige beelden, kleurrijk taalgebruik en stijlfiguren centraal. Door het gebruik van o.a. metaforen, uitdrukkingen en sarcasme werd de vaak heel expliciet positieve of negatieve houding ten opzichte van een presidentskandidaat beklemtoont, om zo eventueel de mening van het leespubliek te kunnen beïnvloeden. Er kan dus geconcludeerd worden dat beide kranten hun politieke voorkeur in hun berichtgeving niet kunnen verdoezelen. De feiten worden steeds geframed in de politieke en sociale opvattingen eigen aan de krant. Dit toont aan dat de media een belangrijke en machtige functie uitoefenen in het beïnvloeden van het stemgedrag van de lezers.


Digital
Who Will Be the Next President? : A Guide to the U.S. Presidential Election System
Author:
ISBN: 9783642326363 Year: 2013 Publisher: Berlin, Heidelberg Springer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Political Marketing in the 2016 U.S. Presidential Election
Author:
ISBN: 9783319593456 Year: 2018 Publisher: Cham Springer International Publishing :Imprint: Palgrave Macmillan

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
The Unprecedented 2016 Presidential Election
Author:
ISBN: 9783319619767 Year: 2018 Publisher: Cham Springer International Publishing :Imprint: Palgrave Macmillan

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Live from the campaign trail : the greatest presidential campaign speeches of the twentieth century and how they shaped modern America
Author:
ISBN: 9780802716972 0802716970 Year: 2008 Publisher: New York, N.Y. Walker & Company

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
The game of votes : visual media politics and elections in the digital era
Author:
ISBN: 9789353286927 9789353286934 Year: 2019 Publisher: New Delhi Sage SELECT

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by