Listing 1 - 5 of 5
Sort by

Book
ICOM : Code of Ethics for Museums


Book
Wat ervan te zeggen : informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld
Author:
ISBN: 9789400004009 Year: 2013 Publisher: Antwerpen/Cambridge Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega's en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Ook recente methodieken als cliënt(en)overleg en casemanagement worden besproken. Het boek biedt een overzicht van de bijhorende wettelijke en deontologische kaders.Centraal in dit boek staan praktijk en reflectie. Niet alleen wordt elk thema door de auteur vanuit een ethisch kader doorgelicht, maar telkens wordt het getoetst aan concrete casussen waarmee de praktijkwerker dagelijks geconfronteerd wordt. Van elk wettelijk of deontologisch kader wordt nagegaan wat het belang ervan is voor de concrete begeleiding en samenwerking met cliënten en collega's. Workshops bieden de lezer de kans om individueel of in groep (bijvoorbeeld een team of een klas) over de thema's te reflecteren. Aan de hand van casussen en reflectievragen en -oefeningen krijgt de lezer de kans om gefundeerde persoonlijke standpunten in te nemen bij de ethische dilemma's in concrete situaties.Hoewel het een ruimere toepassing kan kennen - bijvoorbeeld bij een algemene ethische vorming ' spitst het boek zich toe op het ortho- en sociaalagogisch werkveld: personen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, maatschappelijk werk, psychiatrie, gezinshulp, ouderenzorg, kleurrijke en grijze zones etc. Zowel residentiële als ambulante hulpverlening komt aan bod.www.intersentia.be

Keywords

privacy --- welzijnsrecht --- beroepsgeheim --- cliënt-hulpverlener relatie --- Professional ethics. Deontology --- strafrechtstoepassingen --- Sociology of social care --- Human rights --- hulpverlening --- Social law. Labour law --- Belgium --- Beroepsethiek --- Beroepsgeheim --- Beroepsmoraal --- Codes de conduite déontologique --- Codes de déontologie --- Codes of ethics --- Codes of professional ethics --- Communications [Confidentional] --- Communications confidentielles --- Confidential communications --- Confidentialité --- Confidentiële informaties --- Conscience professionnelle --- Deontologie --- Deontology --- Déontologie --- Déontologie professionnelle --- Ethical codes --- Ethics [Professional ] --- Morale professionnelle --- Privileged communications (Confidential communications) --- Professional ethics --- Professional responsibilities --- Professional responsibility --- Professions--Aspect moral --- Professions--Déontologie --- Professions--Moral and ethical aspects --- Professions--Secret --- Secret professionnel --- Secrets [Professional] --- Vertrouwelijke informatie --- Violation du secret professionnel --- Éthique professionnelle --- Maatschappelijk werk ; ethiek --- #SBIB:340H10 --- #SBIB:35H52 --- #SBIB:316.334.3M52 --- beroepsethiek --- 321.4 --- rechtspositie --- Sociaal recht, algemeen --- Ethiek van bestuur en beleid --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- 172 --- Opleiding en beroep --- Maatschappelijk werk --- Informatie --- #KVHB:Beroepsgeheim --- #KVHB:Beroepsethiek --- Ethiek --- Medische informatie --- Sociale agogiek --- gezondheidsrecht --- PXL-Social Work 2014


Book
Beleid en ethiek.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9023227913 9789023227915 Year: 1993 Publisher: Assen Van Gorcum,

Listing 1 - 5 of 5
Sort by