Narrow your search

Library

KU Leuven (169)

ULB (125)

UCL (93)

ULiège (87)

UGent (81)

KBR (72)

Odisee (39)

UNamur (37)

UCLL (36)

LUCA School of Arts (36)

More...

Resource type

book (327)

object (7)

dissertation (3)

digital (1)


Language

English (192)

French (45)

Dutch (36)

German (31)

Italian (15)

More...

Year
From To Submit

2019 (8)

2018 (8)

2017 (9)

2016 (6)

2015 (11)

More...
Listing 1 - 10 of 333 << page
of 34
>>
Sort by

Book
Epitome oft ee[n] cort begrijp van eenen boeck, inhoudende van menigherley toecomende dinghen, gheschreuen totten machtighen coninck van Tunis
Author:
Year: 1544 Publisher: [Antwerpen : Martinus Nutius,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy


Book
Eene vreemde en[de] seer wonderlike pronosticatie en[de] prophetien duere[n]de totte[n] iare M.CCCCC. ende xxiiij. Ghetogen wt Sibilla triburtina Ioachim abt Methodio martelaer. Cirillo abt. Reinhart abt en[de] wt Merlijn sprekende op die duytschen landen en[de] op Vrancrijke en[de] bisonder op dat Roomsche rijcke.
Year: 1509 Publisher: [S.l.] : [s.n.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy


Book
Prophetie van den eerw. heer Bartholomeus Holtzhauder, deken tot Bingen, op den Rhyn, ten jaere M.D.C.LVIII.
Author:
Year: 1809 Publisher: Tot Gend : by Ch. Van Doorslaer ...,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy.


Book
Ee[n] schoone profecie, van de beruerte der kerstenheyt. Den arent die sal triumferen Ende de haen sal hebben te lyen Hy sal hem wttrecken sijn veren Nae wtwysen deser profecien.
Authors: ---
Year: 1544 Publisher: Gheprint Tantwerpen [Antwerpen] : by my Marten Nuyts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy


Book
Vanden seer wonderlijcken teekenen die inder locht ghesien sijn in Duytschlant te Uuittendael anno M.D.xliii. den vierden Iunii.
Author:
Year: 1543 Publisher: [Antwerpen] : ghedruct bi mi Steuen Nuyts,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy


Book
De notabel ende waerachtighe prophetie vanden Smet van Huysse, gheheeten Jan Ansus.
Author:
Year: 1582 Publisher: [S.l.] : [s.n.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy


Book
De prophetie van den Smet van Huysse, mitsgaders die van Abacuch, gheprofiteert binnen Ghent 1391. Van allen de gheschiedenissen die tot deser uren gheschiet zijn gheweest, ende die noch gheschieden sullen tot de gheboorte van Antechrist, ende het eynde vande wereldt.
Author:
Year: 1580 Publisher: [S.l.] : [s.n.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy


Book
De notabel ende waerachtige prophetie van den Smet van Huysse, gheheeten Jan Ansus.
Author:
Year: 1582 Publisher: [S.l.] : [s.n.],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy


Book
Dye prophetie van meester Alofresant ghepractiseert te Rhodes, hoe dat teghen den vierden erfgenae[m] van Hertooch Ian van Borgoingien gheen mueren al waren sy yser oft stael nyet vermueghen en sullen.
Authors: ---
Year: 1540 Publisher: Gheprint Thantwerpen [Antwerpen] : by Ian van Ghelen [...],

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy


Book
Aenmerckelijcke en wonderlijcke prophetie van Dr. Abacuch, geprophiteert binnen de stadt van Gent, in het jaer [...] 1391 [...].
Author:
Year: 1701 Publisher: A la Haye : chez le [sic] femme de H. Gael,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Prophecy

Listing 1 - 10 of 333 << page
of 34
>>
Sort by