Narrow your search
Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by

Dissertation
Er zit meer in een liedje dan je denkt : muziek op de kinderafdeling van het ziekenhuis
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2007 Publisher: Hasselt KHLim, departement Sociaal-Agogisch Werk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ruimte voor regie : pioniers over zelfmanagement in de zorg
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789013100211 901310021X 9789013119947 9013119948 Year: 2013 Publisher: Deventer Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bundeling bijdragen over zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte.


Book
Grip op lijf en leven : Zelfmanagement van chronische aandoeningen
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2008 Publisher: Groningen : Universitair Medisch Centrum Groningen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De andere kant van de kindergeneeskunde : een gids voor de dagelijkse zorg voor zieke kinderen.
Author:
ISBN: 9060876156 Year: 1982 Publisher: Lochem Tijdstroom


Book
Operatie ziekenhuis : wat u moet weten voordat u in het zieknhuis wordt opgenomen
Authors: ---
ISBN: 9021597837 Year: 2000 Publisher: Utrecht Kosmos-Z&K

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het leven boven de ziekte uittillen : de opdracht van de verpleegkunde en de verplegingswetenschap voor chronisch zieken.
Author:
ISBN: 9023843096 Year: 1999 Publisher: Leiden Spruyt, Van Mantgem & de Does


Book
Doen wat werkt! Effectieve gezondheidsvoorlichting aan groepen door verpleegkundigen
Authors: ---
ISBN: 9031342556 Year: 2004 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezondheidszorg (gvo) en preventie vormen samen een specifieke verpleegkundige competentie. In deze praktische handleiding komen alle aspecten van (groeps)voorlichting aan bod. Het boek gaat uit van de huidige praktijk van gezondheidsvoorlichting door verpleegkundigen. Door de vele voorbeelden in dit boek kan elke verpleegkundige situaties en problemen uit de eigen beroepspraktijk herkennen.


Book
Gezondheidsvoorlichting en preventie: leidraad voor verpleegkundigen
Author:
ISBN: 9035227158 Year: 2004 Publisher: Maarssen Elsevier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met dit boek geeft de auteur invulling aan het vak gezondheidskunde voor het HBO-V. Het vertrekpunt van het boek is het begrip gezondheid, de basis van de gezondheidskunde en de gezondheidswetenschappen. De meerwaarde van het boek is dat het gezondheid vanuit macro-, meso- en microniveau bekijkt. Dit is van wezenlijk belang voor verpleegkundigen die functioneren op kwalificatieniveau 5.Het boek bestaat uit 2 delen. Het eerste deel brengt de gezondheidstoestand van de bevolking in kaart aan de hand van epidemiologische gegevens, gezondheidsindicatoren en beleid. Het Health Field Concept van Lalonde vormt de leidraad bij de analyse van gezondheidsproblemen. Daarnaast biedt het model aanknopingspunten voor gezondheidsbevordering.Deel 2 gaat in op het bevorderen van de volksgezondheid via gezondheids- en patiëntenvoorlichting en preventie door verpleegkundigen. De auteur plaatst de gezondheids- en patiëntenvoorlichting op verhelderende wijze in het kader van de verpleegkundige theorievorming, gespecificeerd naar verpleegkundige diagnoses en interventies.De leerinhouden sluiten aan op de deelkwalificaties en eindtermen van niveau 5 uit de kwalificatiestructuur voor verpleegkundige opleidingen.

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by