Narrow your search

Library

KU Leuven (2408)

UAntwerpen (1827)

ULB (1387)

UGent (1211)

ULiège (1124)

National Bank of Belgium (849)

Odisee (602)

UCLL (598)

VIVES (564)

Thomas More Mechelen (562)

More...

Resource type

book (4704)

digital (512)

periodical (384)

dissertation (177)

object (41)

More...

Language

English (3298)

Dutch (1180)

French (810)

German (330)

Spanish (75)

More...

Year
From To Submit

2021 (1)

2020 (21)

2019 (121)

2018 (191)

2017 (206)

More...
Listing 1 - 10 of 5787 << page
of 579
>>
Sort by

Book
Hoofdlijnen van de leer der openbare financiën
Author:
ISBN: 9020705407 Year: 1975 Publisher: Leiden Stenfert Kroese

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance


Book
Public finance in theory and practice
Authors: ---
ISBN: 0071002278 Year: 1989 Publisher: New York, N.Y. McGraw-Hill

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance

Boletín estadístico
Author:
Publisher: San José

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance


Book
Debiteurenbeheer van lokale besturen
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789049616540 Year: 2020 Publisher: Brugge Vanden Broele

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Debiteurenbeheer kan omschreven worden als het beleid dat wordt gevoerd ten aanzien van de debiteuren van de organisatie. Aan debiteurenbeheer doen heeft als doel het zo efficiënt mogelijk opvolgen en invorderen van openstaande vorderingen. Drie basisprincipes hierbij zijn: ervoor zorgen dat er op tijd betaald wordt, met een zo klein mogelijk risico op niet-betaling en tegen zo min mogelijk inspanning. Van oudsher is het een van de kerntaken de financieel directeurs van de (lokale) overheid om het debiteurenbeheer te organiseren. Twee van de belangrijkste competenties die hiervoor vereist zijn, zijn enerzijds een grondige kennis van de wet(telijke invorderingstechnieken) en anderzijds het maken van de juiste proceseconomische afwegingen. Door de inkanteling van de OCMW’s in de gemeenten staat de financiële dienst onder leiding van één financieel directeur in voor het debiteurenbeheer van beide organisaties. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat het debiteurenbeheer van beide organisaties, dat inhoudelijk toch grote verschillen bevat, binnen één dienst moet worden georganiseerd. Deze publicatie is de eerste die de verschillende invorderingsprocedures en -technieken voor gemeente én OCMW in één overzichtelijk geheel samenbrengt. Bovendien wordt, zeker in deze moeilijke financiële tijden, verwacht dat de financieel directeur als CFO het maximum uit de openstaande vorderingen zo bedrijfseconomisch mogelijk zal innen. Dit boek vormt het praktische instrument bij uitstek om u te helpen uw debiteurenbeheer uit te werken. Het is een must voor elke financiële dienst die wil excelleren in het beheer van zijn debiteurenportefeuille.

Keywords

Public finance


Book
Public sector accountants and quantum leap : how far we can survive in industrial revolution 4.0? Proceedings of the 1st International Conference on Public Sector Accounting (ICOPSA 2019), october 29-30, Jakarta, Indonesia
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9780367422523 9780367822965 Year: 2020 Publisher: London Routledge, Taylor & Francis Group

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance


Book
Les finances publiques
Author:
Year: 1964 Publisher: Paris : Presses universitaires de France,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance.


Book
Volkshuishoudkunde
Author:
Year: 1925 Publisher: Brugge : Den Haag : "Excelsior" ; "Excelsior",

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance.

Money, fiscal deficits and government debt in a monetary union
Authors: --- ---
Year: 1996 Publisher: Tilburg Tilburg University

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance

Budgetary institutions and expenditure outcomes: binding governments to fiscal performance
Authors: ---
Year: 1996 Publisher: Washington, D.C.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance

Decentralisation and the strengthening of local self-government: reports of the colloquy held in Cracow on 13 and 14 April 1992
Author:
ISBN: 9287121273 Year: 1992 Publisher: Strasbourg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public finance

Listing 1 - 10 of 5787 << page
of 579
>>
Sort by