Listing 1 - 10 of 41 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Rheinromantik: Lithographische Bildtafeln nach Caspar Scheuren
Author:
Year: 1995 Publisher: Aachen Museen der Stadt Aachen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Scheuren

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

igheden, p. 22-38

Keywords

Papier --- Scheuren --- Kunsten


Book
Mijn puzzel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1

Keywords

Puzzels --- Puzzelen --- Papier --- Scheuren


Book
Scheuren in woningen.
Year: 1969 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

bouwkunde --- bouwschade --- scheuren


Dissertation
Het scheurgedrag van doorgaand gewapende betonverhardingen met toepassing van staalvezels.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze thesis is een verderzetting van een vorig eindwerk door ir. Feys, “Het scheurgedrag van doorgaand gewapende betonverhardingen”, waarin onderzoek werd verricht naar de invloedsparameters op het scheurgedrag van wegen in doorgaand gewapend beton (DGB). De doelstelling van deze thesis is tweedelig. Enerzijds zullen een aantal parameters voor het ontwerp van DGB verder onderzocht worden op hun mate van significantie op het scheurgedrag, anderzijds zal de invloed van het toevoegen van staalvezels aan DGB theoretisch worden onderzocht. In het eerste deel wordt de werking van DGB uitgelegd met de mogelijke schadefenomenen en een case studie van de werken in Kruishoutem bestudeerd met specifiek onderzoek naar het scheurgedrag bij verschillende wapeningspercentages. Het tweede deel omvat een simulatie in een Amerikaans programma M-E PDG (Mechanistic Empirical Pavement Design Guide). Hierin worden de belangrijkste invloedsparameters, eerder bepaald in de voorgaande thesis, getest op hun significantie op het scheurgedrag van DGB. In het derde deel staat de toepassing van staalvezels in DGB centraal. Hierin wordt theoretisch onderzocht wat het effect zal zijn wanneer staalvezels aan DGB worden toegevoegd. Uit de resultaten van het eerste deel kan geconcludeerd worden dat het wapeningspercentage op korte termijn niet significant is tussen 0,75% en 0,70%, dit is wel het geval tussen 0,70% en 0,65%. Uit het tweede deel kan besloten worden dat het wapeningspercentage, de maand van aanleg, de diameter van de wapening en de diepte van het staal t.o.v. het oppervlak de belangrijkste invloedsfactoren op het scheurgedrag van DGB zijn. Uit het laatste deel kan afgeleid worden dat de staalvezels de wegen in DGB zullen verduurzamen maar ook veel duurder maken.

Keywords

Scheuren --- Staalvezel --- Theses


Book
Knippen en scheuren

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Scheuren

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Motorische vaardigheden; p. 22-38


Book
Het scheurtje
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Kabouters --- Broeken --- Scheuren --- Spinnen --- Jeugdpoëzie


Book
Caspar Scheuren (1810-1887) : Ein Maler und Illustrator der deutschen Spätromantik (Ausstellung Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, 21.9 - 9.11.1980)
Author:
Year: 1980 Publisher: Aachen Suermondt-Ludwig-Museum Aachen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het scheurtje
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 41 << page
of 5
>>
Sort by