Narrow your search

Library

KU Leuven (33552)

UGent (24189)

ULB (22151)

Odisee (21185)

UCLL (20559)

VIVES (20263)

Thomas More Mechelen (20259)

Thomas More Kempen (19914)

ULiège (18700)

LUCA School of Arts (15734)

More...

Resource type

book (60408)

periodical (1771)

digital (217)

dissertation (205)

undetermined (69)

More...

Language

English (46553)

French (10053)

German (2487)

Dutch (1154)

Spanish (711)

More...

Year
From To Submit

2024 (103)

2023 (1610)

2022 (2356)

2021 (2479)

2020 (2639)

More...
Listing 1 - 10 of 62372 << page
of 6238
>>
Sort by

Book
Alerta global : políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia
Authors: ---
ISBN: 9877226464 Year: 2020 Publisher: Argentina : CLACSO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Social aspects.


Book
Cultes, laïcités et monarchie dans une Belgique (con)fédérale?
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Bruxelles La pensée et les hommes

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Social aspects


Book
Literacy and society
Authors: ---
ISBN: 8750027840 Year: 1989 Publisher: Copenhagen, Denmark Akademisk Forlag

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The twenty-four-hour society : understanding human limits in a world that never stops
Author:
ISBN: 0201577119 Year: 1993 Publisher: Reading, Mass. Addison-Welsey

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Tor zur Welt : Fußball als Realitätsmodel.
Authors: ---
ISBN: 346203393X 9783462033939 Year: 2006 Publisher: Köln Kiepenheuer & Witsch

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Technology and society.
Author:
ISSN: 23795646 Year: 1977 Publisher: New York , NY : Committee on Social Implications of Technology of the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
IEEE CSIT newsletter.
Author:
ISSN: 23795654 Year: 1972 Publisher: New York, NY : Committee on Social Implications of Technology,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych
Author:
ISBN: 8382205275 8382205267 Year: 2021 Publisher: Łódź, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego (University of Lodz Publisher),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Monografia zawiera wyniki badań poświęconych określeniu wrażliwości osobowego transportu drogowego w Polsce poprzez identyfikację charakteru i skali zmian dostępności transportowej oraz zmian obciążenia sieci osobowym ruchem drogowym w sytuacji powodzi (o różnych prawdopodobieństwach wystąpienia), prowadzonych w ramach projektu o numerze 2018/29/B/HS4/01020, który został sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki. W toku realizacji tak sformułowanego celu głównego opracowania podjęto się osiągnięcia grupy celów szczegółowych o charakterze poznawczym, metodycznym oraz aplikacyjnym. Badania prowadzono głównie na podstawie wtórnych danych dotyczących zasięgów obszarów zagrożonych powodzią w Polsce i ich zagospodarowania oraz sieci drogowej wraz z zagospodarowaniem jej sąsiedztwa. Publikacja może zainteresować badaczy zajmujących się geografią transportu lub - szerzej - geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną. Może być również pomocnym materiałem dla studentów kierunków, które w swoim programie odnoszą się do geografii transportu, dostępności transportowej czy mobilności przestrzennej. Treść pracy obejmuje zagadnienia, które mogą zostać wykorzystane przez specjalistów zajmujących się zarządzaniem kryzysowym czy też zarządzaniem infrastrukturą drogową w sytuacjach kryzysowych związanych z wystąpieniem powodzi."--


Periodical
The international journal of diversity in education.
ISSN: 23272163 Year: 2012 Publisher: Champaign, Illinois, USA : Common Ground Publishing,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Echo : a music centered journal.
Author:
Year: 1999 Publisher: Los Angeles, CA : Dept. of Musicology, University of California, Los Angeles,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 62372 << page
of 6238
>>
Sort by