Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Praktisch leiderschap
Authors: --- --- ---
ISBN: 9076050015 Year: 1997 Publisher: Mechelen TFC Trainingsmedia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Intiem gedrag : het belang van lichamelijk contact : van handdruk tot coïtus.
Authors: ---
ISBN: 9022981053 Year: 1996 Publisher: Utrecht A.W. Bruna & zoon


Book
Storytelling on steroids
Author:
ISBN: 9789063693114 Year: 2013 Publisher: Amsterdam BIS Publishers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Storytelling is pop culture's 'weapon'of choice to connect, engage and ultimately convince. Every TV ad a compelling movie? Every Facebook post a contagious piece of content ? Every infographic a work of art ? Yes, please. Tell me where to sign up!Right now, this very minute, a junior copywriter is adding storyteller to his Facebook profile. There is a gaming developer doing the same on LinkedIn. A PR agent is casually including teller of stories in his Twitter bio. Graphic designers, journalists, editors, broadcasters, coders, model makers, set designers, ginormous brands, ocean explorers, astronauts, schoolteachers, CEOs, marketing directors, creative consultants and trend watchers are peppering their websites, blogs and email signatures with the word storytelling. In Storytelling on Steroids, editor and adman John Weich finds out why. Where did all this storytelling come from ? Why are so many professionals suddenly so eager to spread the storytelling gospel ? And who blazed the trail for an Age of Storytelling in mainstream communication ? In his compact, fast-moving book, Weich explores the iconic brands, cultural movements and social technologies that have contributed most to storytelling's rise in mainstream creativity and communication. Along the way, he calls out countless pop culture darlings to make his case : Batman, Banksy, Tomb Raider, TED Talks, Radiohead, Jay-Z, BMW and New York Times infographics. He even raves about a powerful little campaign about the worst hotel in the world. What we're experiencing isn't a radical new movement but a storytelling renaissance, one fueled by addictive technologies, the abundance of choice and & you! You and the billion others engaged in the most massive and shamelessly personal storytelling experiment in the history of humankind: social media. Bron : http://www.bispublishers.nl


Book
Baby's : het vraag- en antwoordboek over het gedrag van baby's
Author:
ISBN: 9026968035 Year: 1998 Publisher: Houten Van Holkema & Warendorf

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Situationeel leiding geven.
Authors: --- ---
ISBN: 9025403751 Year: 1995 Publisher: Amsterdam Uitgeverij Contact

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Mensen onder elkaar. Psychologie van sociale interacties
Author:
ISBN: 9035216539 Year: 1996 Publisher: Utrecht De Tijdstroom


Book
Werken in teams.
Author:
ISBN: 9026721137 Year: 1995 Publisher: Deventer Kluwer bedrijfsinformatie


Book
Human dynamics : samen leven, samen werken
Authors: --- ---
ISBN: 9020935313 9055941239 Year: 1998 Publisher: s.l. Scriptum management Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Human Dynamics identificeert en documenteert inherente verschillen in het functioneren van mensen als complete systemen. Deze verschillen in het menselijk functioneren zijn fundamenteler dan leeftijd, ras, cultuur of geslacht. Ze kunnen zelfs bij kleine kinderen worden waargenomen. Het bestaan ervan kan Wetenschappelijk worden bevestigd. Er zijn negen verschillende menselijke systemen vastgesteld; vijf ervan zijn sterk overheersend in Westerse culturen en zij staan centraal in dit boek. Ieder systeem is samengesteld uit fundamentele ordenende principes - het mentale, emotionele en fysieke. Deze hebben zowel een kwantitatieve (persoonlijke) als een kwalitatieve (transpersoonlijke) dimensie. Human Dynamics-trainingsprogramma's worden toegepast in het zakenleven, onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg en bij het slaan van bruggen tussen culturen.(Bron:covertekst)


Multi
De emoscoop : gevoelens in het spel.
Authors: --- ---
ISBN: 9789074798051 Year: 2012 Publisher: Leuven CEGO (Centrum voor ervaringsgericht onderwijs)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Iedereen goed in zijn vel en sociaal vaardig! Goed in je vel, dat gaat over zelfvertrouwen, je gevoelens niet wegduwen maar ze doorleven en ze op een gezonde manier kunnen uiten. Sociaal vaardig. Dat gaat over je kunnen inleven in gevoelens, behoeften en gedachten en met die 'feeling' sensitief met anderen kunnen omgaan. Hoe zou de wereld eruitzien als we daarvan echt werk maakten? De emoscoop: een koffer boordevol prikkels rond 21 gevoelens, gegoten in 4 spellen, 111 prenten en tientallen opdrachten waar pit in zit en die kinderen dichter bij zichzelf en elkaar brengen. De Emoscoop (opvolger van het Huis vol gevoelens en axen) is een educatieve set die het mogelijk maakt boeiend bezig te zijn rond gevoelens. De materialen en spelvormen leveren daarvoor de nodige prikkels. Tegelijk vormen deze Emoscoop-activiteiten het vertrekpunt voor een waaier van werkvormen waarlangs het verkennen van gevoelens deel kan worden van de hele leeromgeving. Deze activiteiten kunnen ook in het hoeken- en contractwerk geïntegreerd kunnen worden.


Multi
Sociaal vaardig. Handleiding voor jongerenbegeleiding
Authors: --- ---
ISBN: 9033435047 Year: 1996 Publisher: Leuven/Amersfoort Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het aangeboden pakket bestaat uit een videoband 'sociaal vaardig' en een begeleidend handboek. De video is onontbeerlijk voor het realiseren van het programma. Het handboek is een praktische gids bij de video. Hierin wordt duidelijk beschreven hoe u een programma over sociale vaardigheden concreet moet aanpakken. Bij de handleiding zijn ook enkele hulpmiddelen gevoegd (huiswerkbladen, observatieformulieren, ...) zodat u onmiddellijk aan het werk kan met een groep jongeren. Dit programma biedt de mogelijkheid om tieners en adolescenten bepaalde sociale vaardigheden bij te brengen. Via diverse technieken kunnen aldus de volgende vaardigheden geoptimaliseerd worden: iets vragen, luisteren, een kort gesprek voeren, 'nee' zeggen, iets bespreken, kritiek krijgen, kritiek geven, boosheid uiten, teleurstelling uiten, een compliment geven. Daarbij beogen de auteurs zowel kennisvermeerdering als gedrags- en belevingsverandering. (Bron: covertekst)

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by