Listing 1 - 10 of 122 << page
of 13
>>
Sort by

Book
Geographical marks at the dawn of the 21st century : miscellaneous.
Year: 2003 Publisher: Bruxelles Société royale belge de géographie,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het sociale woningbouwconcept van Renaat Braem en zijn ruimtelijke en sociale gevolgen in het project het Kiel te Antwerpen : een leefbaarheidsonderzoek van de Braemblokken

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Soziologie für Architekten : Wissenschaft in der Planungspraxis
Author:
ISBN: 3421024650 Year: 1975 Publisher: Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Bruggen bouwen tussen generaties in de wijk : een beschrijving van vijf intergenerationele projecten in de praktijk
Author:
ISBN: 905957348X 9789059573482 Year: 2006 Publisher: Utrecht : NIZW,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een paar jaar geleden schreef Kees Penninx (expertmedewerker NIZW, sociaal beleid) 'De stad van alle leeftijden' (2003)*. Daarin werden enige lijnen uitgezet voor toekomstig intergenerationeel beleid in wijken. Deze lijnen worden vertaald naar de praktijk in 'Bruggen bouwen tussen generaties in de wijk'. Als definitie voor intergenerationeel werken geeft het NIZW: 'het organiseren van activiteiten waarin burgers van verschillende generaties met elkaar in contact komen om elkaar te helpen, voor elkaar te zorgen, gezamenlijke belangen te realiseren of de dialoog aan te gaan over onderlinge conflicten'. Het NIZW ziet dit werken als een methodiek die alle agogische beroepskrachten zouden moeten beheersen. Deze visie wordt gedeeld in het veld. Het boek beschrijft helder vijf praktijkgevallen van start tot evaluatie. Iedere beschrijving wordt afgerond met een reflectie op het denken en handelen dat in de praktijk gestalte kreeg/krijgt. Het laatste hoofdstuk geeft een goede samenvatting van succesfactoren en valkuilen van het werk. Het boek is van belang voor welzijnswerkers, politie etcetera. © NBD Biblion


Book
Onderzoek naar de sociale leefbaarheid van Doel
Authors: --- ---
Year: 2000 Publisher: Leuven KUL. Departement sociologie,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Blijven of wijken : de betrokkenheid van jongeren in de Westhoek op hun omgeving
Authors: --- ---
ISBN: 9789075246520 Year: 2007 Publisher: Amsterdam Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies


Book
Espaces des sciences humaines : questions d'enseignement en architecture
Authors: --- ---
Year: 1973 Publisher: Paris Institut de l'environnement,


Dissertation
Wonen in buitengebied : naar een duurzaam ruimtelijk woonbeleid : case study Kasterlee gebundeld


Dissertation
De spelende mens en de ruimtelijke component groen in de stad : toepassing op het zuidelijk deel van Gent


Book
Buurteconomie voor vrouwen : vrouwen creëren jobs die hun buurt ten goede komen.
Year: 1998 Publisher: Brussel De Wakkere Burger,

Listing 1 - 10 of 122 << page
of 13
>>
Sort by