Narrow your search

Library

UAntwerpen (1811)

RoSa (1650)

KU Leuven (771)

UGent (573)

AP (505)

Hogeschool Gent (501)

UCLL (499)

EHC (460)

KDG (437)

KBR (390)

More...

Resource type

book (3971)

periodical (189)

digital (115)

dissertation (24)

object (7)

More...

Language

Dutch (2718)

English (1121)

French (312)

German (95)

Undetermined (44)

More...

Year
From To Submit

2019 (23)

2018 (54)

2017 (47)

2016 (45)

2015 (54)

More...
Listing 1 - 10 of 4299 << page
of 430
>>
Sort by

Book
The home help service
Authors: ---
ISBN: 042278690X Year: 1983 Publisher: London Tavistock

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Passage : tijdschrift voor maatschappelijke opvang
Author:
ISSN: 09272658 Year: 1992 Publisher: Utrecht

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De generalist : de sociale professional aan de basis : portretten en conceptuele verkenningen
Authors: --- ---
ISBN: 9789031399826 9031399825 Year: 2012 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het zijn roerige tijden in de zorg, het welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De zorg voor burgers in kwetsbare posities zou nauwelijks meer op te brengen zijn, of ze nu ziek zijn, in de bijstand verkeren, of tot over hun nek in de schulden zitten. Er vinden grootscheepse herzieningen plaats in de grote zorgsystemen: de AWBZ, de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en beschutte arbeid. Telkens weer wordt er veel verwacht van de sociaal werker in de frontlinie. Zij hebben de opdracht kwetsbare burgers 'in hun kracht' te zetten en moeten bovendien de veerkracht van de samenleving als geheel versterken. Zij moeten steeds meer van alle markten thuis zijn, generalistisch werken. Er zijn verschillende ideeën over welke professional dit moet zijn: de wijkverpleegkundige moet terug! Buurtzorg! De wijkcoach! De generalist! Dat er iets moet gebeuren zal niemand ontkennen, maar de vraag is welke professionals dit waar kunnen maken, en hoe? De generalist. De sociale professional aan de basis schetst concepten rondom de generalist die ontwikkeld worden samen met de tien deelnemende instellingen aan het programma Sociaal Werk in de Wijk. Portretten van negentien 'brede' en buitengewoon ervaren sociaal werkers worden afgewisseld met reflecties (intermezzo's) die de dagelijkse praktijk illustreren: wat heeft een generalist in zijn mars? Wat kan hij zelf, wat moet hij overlaten? In het laatste hoofdstuk komen de consequenties voor de beroepspraktijk en voor de opleiding aan bod. De generalist is bedoeld voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en professionals die aan de slag moeten met vraagstukken rond generalisten en specialisten, sociale teams, een nieuw evenwicht tussen hulpverlening en samenlevingsopbouw, tussen het oplossen van problemen en het benutten van de kracht in de samenleving.


Multi
Wat doen sociaal werkers wanneer ze sociaal werk doen? : Een etnografie van professionaliteit.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789059727366 Year: 2013 Publisher: Delft : Eburon,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Van professionals in de sociale sector wordt in toenemende mate verlangd dat ze hun handelingen en hun werk kunnen motiveren en hun resultaten kunnen verantwoorden richting hun leidinggevenden, cliënten en maatschappij. Tegelijkertijd wordt er vaak scherp geoordeeld over deze sector: iedereen werkt langs elkaar heen, en niemand is verantwoordelijk. Het sociaal werk heeft moeite om zich als 'professie' te manifesteren. Op de zoektocht naar de ware professionaliteit van de sociaal werker komen in dit boek uiteenlopende visies en verschijningsvormen aan bod. Er is veel discussie over wat professionals in de sociale sector zouden moeten doen. Eigenlijk zou deze discussie moeten beginnen met een uiteenzetting van wat ze doen. Wat gebeurt er op de werkvloer, wat gebeurt er tijdens de gesprekken met cliënten en welke patronen kunnen we hieruit destilleren? Dit boek biedt een gedetailleerde en tegelijkertijd brede blik in het werk van de sociale professional en is zo geschreven dat de lezer als het ware 'meekijkt' over de schouder van de professional en deelgenoot wordt gemaakt van de dilemma's en keuzes waar deze mee geconfronteerd wordt. Daarbij wordt steeds de verbinding gemaakt met relevante theorieën. Het boek is daarmee niet alleen interessant voor (aankomende) professionals, maar in brede zin voor iedereen die meer wil weten over deze sector. Hiernaast biedt het waardevolle en verrassende inzichten die zeker ook voor beleidsmakers en onderzoekers van belang zijn.


Periodical
Abstracts for social workers
Author:
ISSN: 00013412 Year: 1965 Publisher: New York, N.Y.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en welzijnswerk
Author:
ISSN: 01693247 Year: 1972 Publisher: Alphen aan den Rijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Social casework
Author:
ISSN: 00377678 Publisher: New York

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Social treatment: an approach to interpersonal helping
Author:
ISBN: 0202360113 Year: 1974 Publisher: Chicago, Ill.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
The common base of social work practice
Authors: ---
ISBN: 0871010542 Year: 1970 Publisher: Washington

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Dat doe je gewoon? Vrijwilligerswerk in sociaal cultureel en economisch perspectief
Author:
ISBN: 9066170425 Year: 1987 Publisher: Amsterdam

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 4299 << page
of 430
>>
Sort by