Listing 1 - 10 of 71 << page
of 8
>>
Sort by

Book
The density of residential areas.
Author:
Year: 1952 Publisher: London Her Majesty's stationery office,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De straat op : over ruimte voor kinderen
Year: 1977 Publisher: Brussel Nationale dienst voor openluchtleven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Quartiererneuerung : Thesen und Postulate für eine wohnliche Stadt.
Year: 1980 Publisher: Zürich Institut fur Orts-, Regional- und Landesplanung an der ETH,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De Centrale werkplaatsen en andere woonprojecten.
Author:
Year: 2008 Publisher: Leuven Stad Leuven. Dienst ruimtelijke ordening,


Book
Transformatie van woonwijken met behoud van stedenbouwkundige identiteit.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789056625634 Year: 2008 Publisher: Rotterdam NAI,


Book
Woonerven in een globale stedebouwkundige visie.
Authors: ---
Year: 1980 Publisher: Brussel Sint-Lukas. Seminarie voor de stedebouw,


Book
Een prettige woonomgeving, ook voor jou!
Authors: ---
Year: 1980 Publisher: Brussel Vlaams gewest. Hoofdbestuur ruimtelijke ordening en stedebouw. Dienst algemeen beleid ruimtelijke ordening info-sektie,


Book
Bloemkoolwijken : gereedschapskist voor de doorontwikkeling van laat-naoorlogse woonwijken.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bloemkoolwijken is een verkennend onderzoek naar de sociale en ruimtelijke stand van zaken van laat-naoorlogse woonwijken van Bureau Middelkoop. Vervolgens is een aantal casestudies verricht naar ruimtelijke knelpunten en (ontwerp)oplossingen aangedragen


Book
Een veiliger buurt : voorstellen om de woonomgeving verkeersveilig te maken.
Author:
Year: 1986 Publisher: Den Haag ANWB,


Book
Bedrijvigheid en leefbaarheid in stedelijke woonwijken.
Author:
ISBN: 9789078645313 Year: 2010 Publisher: Den Haag Planbureau voor de leefomgeving,

Listing 1 - 10 of 71 << page
of 8
>>
Sort by